Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Окказиональное вживання паремій в рекламному дискурсі на прикладі німецької мови

Реферат Окказиональное вживання паремій в рекламному дискурсі на прикладі німецької мови

Введення


Реклама протягом уже декількох десятиліть є об'єктом пильної уваги вітчизняних і зарубіжних вчених. При цьому дослідники відзначають зростаючий вплив реклами на свідомість і діяльність широких верств населення [12, 2]. Оскільки засобами поширення реклами є мас-медіа, рекламний текст вважається головним засобом залучення цільової аудиторії. Його вплив на ставлення до товару і в кінцевому підсумку на споживчу активність багато в чому залежить від того, наскільки вдало на маркетингову (продающую) ідею попрацювали мовні засоби, виразні прийоми, мовні стратегії і тактики. Тому сьогодні дослідження структурної організації рекламних текстів, аналіз їхньої мови, включаючи російську мову в рекламному вживанні, представляється особливо актуальним. Актуальність дослідження очевидна, оскільки реклама є невід'ємною частиною засобів масової інформації, яка не тільки впливає на життєдіяльність суспільства, але і відображає його культурні особливості, впливаючи на мову нації. Таким чином, рекламний текст носить не тільки інформативний характер, але і володіє деяким ступенем впливу, спонукаючи людину емоційно реагувати, іноді співпереживати. І для того, щоб домогтися необхідного ступеня впливу на споживача, використовуються різні прийоми, якими часто користуються в процесі розробки слоганів для об'єктів реклами. В цілому, завдяки своїй простій структурі, найчастіше заснованої на протиставленні або контрасті двох об'єктів або явищ, він легко запам'ятовується і навіть може увійти в розмовну мову.

Метою даного дослідження є проведення структурно-семантичного аналізу окказіональних фразеологічних одиниць у рекламному дискурсі.

Реалізація поставленої мети досягається шляхом виконання наступних конкретних завдань:

. Вивчити теоретичні основи фразеологізмів та критерії їх відбору;

. Описати мовні засоби створення імпліцитності в рекламних текстах;

. Переглянути та проаналізувати рекламні слогани, що містять окказіональние фразеологічні одиниці;

. Вивчити теоретичну літературу з даного питання.

Матеріал дослідження відбирався нами з рекламних текстів журналів ФРН: Agila, Focus, Spiegel, Stern; газета ФРН Sьddeutsche Zeitung; веб-сайт Thurn-Taxis; рекламні плакати міста Регенсбурга.

Об'єкт даної роботи є фразеологізми у рекламних текстах німецької мови.

Предметом дослідження з'явилися окказіональние фразеологізми у рекламних текстах німецької мови.

Теоретичною та методологічною основою даного дослідження послужили роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі німецької фразеології і мови реклами.

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що в даній роботі здійснюється спроба аналізу семантичних характеристик фразеологізмів у рекламних текстах німецької мови.


Глава I. Теоретичні основи вивчення фразеологічних одиниць


1.1 Фразеологічні одиниці та критерії їх розмежування


Вивчення фразеології має давні традиції. Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст Шарль Баллі. З часу Баллі дослідження фразеології зробило крок далеко вперед. Становлення фразеології як розділу мовознавства пов'язано, головним чином, з дослідницькою роботою радянських і російських учених, що проводиться на матеріалі різних мов, у тому числі й німецької.

Поняття «фразеологія» (від грец. phrasis «вираз, зворот» і logos «поняття, вчення») має кілька значень. В якості лінгвістичного терміна воно вживається для позначення особливої ??галузі мовознавства, яка вивчає стійкі словосполучення з ускладненою семантикою, не утворюються по породжує структурно-семантичним моделями змінних сполучень, звані фразеологічними одиницями або фразеологізмами (рідше фразеологічними зворотами), а також для позначення сукупності подібних словосполучень, властивих даному мови. [9,286]. Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і т.д. Освіта фразеологізмів послаблює протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли у фразеологізму мається лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні.

Фразеологізми - високоінформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як «прикраси» або «надмірності». Подібне трактування фразеологізмів у даний час є застарілою. Фразеологізми - одна з мовних універсалій, так як немає мов без фразеологізмів.

Фра...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення функціонування форм кон'юнктива в текстах сучасної німецької м ...
  • Реферат на тему: Фразеологізми сучасної німецької мови. Особливості їх перекладу
  • Реферат на тему: Найдавніші письмові пам'ятки німецької мови. Періодизація німецької мо ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Виявлення та дослідження лексічніх трансформацій, что застосовуються при пе ...