Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Фразеологізми сучасної німецької мови. Особливості їх перекладу

Реферат Фразеологізми сучасної німецької мови. Особливості їх перекладу

Зміст


Введення

Глава 1. Класифікація фразеологізмів німецької мови

.1 Підходи до класифікації фразеологічних зворотів

.2 Семантична класифікація

.2.1 Фразеологічні єдності

.2.2 Фразеологічні сполучення

.2.3 Фразеологічні вирази

Глава 2. Дослідження методів перекладу різних типів фразеологізмів

.1 Фразеологічні єдності

.2 Фразеологічні сполучення

.3 Фразеологічні вирази

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Слова - це те, що вже існує в мові та у свідомості людини при освоєнні мови як засобу спілкування, а словосполучення і пропозиції формуються в мовному акті. Їх створення підпорядковане суворим законам граматики, залежить від умов мови і цілей мовця. Свобода сполучуваності не буває абсолютною, вона завжди відносна. Але в мові існує досить багато словосполучень, які не виникають у мові, а використовуються в ній як готові словесні освіти. Це і є фразеологізми. p align="justify"> Фразеологізми дуже різноманітні за своїм граматичним моделям і ознаками. Більшість фразеологізмів володіють емоційно-експресивними відтінками. Існують різні класифікації фразеологізмів. І кожен тип фразеологізмів можна перевести різними методами. Основна складність при перекладі фразеологізмів полягає в тому, що не завжди можна знайти в перекладному мові аналоги - відповідності даному фразеологизму. p align="justify"> Дана тема актуальна, тому що німецька фразеологія маловивчених, але має великий потенціал для подальшого дослідження. Поряд з найбагатшим фактичним матеріалом вона містить низку актуальних в наш час теоретичних аспектів. p align="justify"> Метою курсової роботи є вивчення фразеологізмів сучасної німецької мови, їх класифікації та дослідження методів їх перекладу.

Предметом дослідження є німецькі фразеологізми і методи перекладу, використовувані для конкретного типу фразеологізмів.

Об'єктом дослідження є німецьке художній твір Е. М. Ремарка В«Три товаришіВ».

Основні завдання роботи - дослідити різні методи перекладу фразеологізмів і провести порівняльний аналіз цих перекладів.

У роботі використовувалися такі методи:

порівняльно-порівняльний метод для дослідження перекладів різних авторів; статистичний метод для виявлення найбільш часто зустрічаються трансформацій.

В якості теоретичної основи були використані праці таких відомих вчених як В.В. Виноградов, М.Д. Городникова, Л.Ф. Зиндер, Т.В. Строєва, І.І. Чернишева. p align="justify"> Поставлені завдання визначили структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів і висновку з основними висновками. p align="justify"> У ...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійських фразеологізмів
  • Реферат на тему: Особливості способів перекладу англійських деформованих фразеологізмів
  • Реферат на тему: Типи фразеологізмів у англомовному газетно-публіцістічному тексті та Особли ...
  • Реферат на тему: Роль фразеологізмів і прислів'їв в мові
  • Реферат на тему: Переклад фразеологізмів з англійської мови на русский