Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Лінгвістичний аналіз китайських термінів спорідненості

Реферат Лінгвістичний аналіз китайських термінів спорідненості

Зміст


Введення

1. Значення сім'ї в китайській і російській культурах

1.1 Сім'я в національно-культурному аспекті в китайському етносі

1.2 Сім'я в національно-культурному аспекті в російській етносі

2. Родинні зв'язки

3. Пряме і бічне спорідненість по висхідним і спадним лініях

4. Лінгвістичний аналіз китайських термінів спорідненості

Висновок

Список використаних джерел

Програми


Введення


Актуальність теми дослідження.

Термінологія спорідненості, як в китайській мові, так і в російській мові давно піддається аналізу з різних позицій. З окремими аспектами дослідження російської та китайської термінології спорідненості пов'язана значна література від Корінного значення в назвах спорідненості у слов'ян [П. Лаврівський, 1867] до Історії слов'янських термінів спорідненості і деяких найдавніших термінів суспільного ладу [О.Н. Трубачов, 1959], з одного боку, і від Ерья. Шіціна [3-1 ст. до н.е.] до Системи спорідненості китайців [М.В. Крюков, 1972] - з іншого. Однак проблема термінології спорідненості, зокрема, в китайській мові в зіставленні з російською залишається маловивченою. В існуючій китайсько-російської лінгвістичної літературі не повністю описані особливості структури та функціонування слів-термінів спорідненості китайської мови і російської мови в зіставленні, що не виявлені причини, що зумовлюють відмінність між китайськими та російськими термінами спорідненості, як з точки зору їх обсягу, так і з точки зору їх структури та функціонування.

Вищевикладені обставини роблять дану роботу актуальною.

Мета роботи

Полягає в пошуку шляхів для порівняльного дослідження проблеми термінології спорідненості в китайською та російською мовами.

У ході дослідження нами вирішуються такі основні завдання :. Описати особливості структури слів-термінів спорідненості китайського та російської мови.

. Виявити типи слів-термінів спорідненості, як в китайській мові, так і в російській.

. Показати відмінність між китайськими та російськими термінами спорідненості з точки зору їх обсягу, структури та функціонування.

Матеріал для дослідження .

В якості матеріалу для порівняльного дослідження взято слова-терміни, які позначають родинні стосунки по крові та родинні стосунки по шлюбу.

Слід зазначити, що в якості матеріалу для даного дослідження взято тільки письмові варіанти термінології спорідненості, як з сучасної китайської мови, так і з сучасної російської мови.

Повний список письмових варіантів термінів спорідненості в сучасній китайській мові додається до роботи.

Методи дослідження.

Вивчення термінів спорідненості російської та китайської мови зажадало залучення різних методів дослідження :. Методу синхронного лінгвістичного опису, що полягає в безпосередньому спостереженні, відборі слів, необхідних для проведення аналізу;

. Методу компонентного аналізу;

. Методу екстралінгвістичні аналізу;

. Методу зіставлення.

Крім того, в даному дослідженні використовується також і метод фіксації значень термінів спорідненості, який вживається у етнографії.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

1. Вперше в повному обсязі представлені і описані особливості структури та функціонування письмових варіантів термінології спорідненості в сучасній китайській мові, з одного боку, і в сучасній російській мові з іншого.

. Вперше на основі детального аналізу зібраних термінів спорідненості доведено істотна відмінність між китайськими та російськими термінами спорідненості з точки зору їх структури та функціонування.

. Показані типи письмових варіантів термінології спорідненості в сучасному китайському і сучасній російській мовах.

Теоретична значущість роботи

Результат дослідження показує, що термінологія споріднення, являючи собою, засіб позначення родинних стосунків між людьми за своєю сутністю є не тільки мовним явищем, а феноменом соціального життя, який найтіснішим чином пов'язаний зі специфікою національної культури кожного народу. Тому проблема термінології спорідненості - це не стільки проблема лексикології, скільки проблема, яка повинна піддаватися комплексно...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз термінів спорідненості в російській і німецькій мовах
  • Реферат на тему: Терміни спорідненості в корейській мові
  • Реферат на тему: Юридичні факти та їх склад у сімейному праві. Поняття спорідненості і влас ...
  • Реферат на тему: Комплексне дослідження структури термінології менеджменту в системі сучасно ...
  • Реферат на тему: Деякі Особливості перекладу Економічних термінів у сучасній французькій мов ...