Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Порівняльний аналіз термінів спорідненості в російській і німецькій мовах

Реферат Порівняльний аналіз термінів спорідненості в російській і німецькій мовах

Зміст


.3 p> Глава 1. Поняття терміна і родинних відносин ....................................... 6

1.1. Термін і його істотні ознаки ................................................ .......... 6

1.2. Поняття споріднення у російською та німецькою мовами ......................................... 13

Глава 2. Аналіз термінів спорідненості в німецькій і російській мовах .................. 23

2.1. Лексикографічне відображення родової термінології .......................... 22

2.2. Функціональна навантаження стилістичних кластерів в родовій

2.3. Джерела поповнення регістру родової термінології ......................... 41

Список

Введення

Антропоцентризм як погляд про те, що людина є центр і вища мета світобудови, завойовує дедалі міцніші позиції в якості провідного принципу в різних галузях наукових досліджень. Стосовно до філології ця тенденція виявляється у зверненні інтересів сучасних дослідників до живої розмовної мови, до дискурсу в його щоденному, побутовому вираженні. Експресивність, образність, жвавість, рухливість складу, деяка соціальна кодування - всі ці якості розмовного пласта сучасної лексики привертали і привертають багатьох учених, у числі яких необхідно назвати імена Г. Еман, В.Д. Девкина, Б.А. Ларіна, Т.Г. Нікітіної, Г.В. Бикової та інших. p> В даний час не можна сказати, що питання виділення, класифікації, дослідження і В«регулюванняВ» споживання в дискурсі родової лексики відноситься тільки до лінгвістичної проблематики. Цією проблемою займаються такі науки, як психологія, соціологія, педагогіка, група юридичних наук, а також, як показав досвід останніх років, цим питанням займаються навіть парламенти різних країн.

Соціальні зміни, пов'язані з змінами в структурі суспільства, призвели до певного розхитування традиційних літературних норм. Це знаходить відображення не тільки в збільшенні кількості мовних помилок, а й в істотному зміні словникового складу мови. У науковій літературі досить часто наводять слова Б.А. Ларіна (які стосуються 1928 році, коли лінгвісти спостерігали схожу з сьогоднішньої за інтенсивністю прояви мовну картину) про те, що історична еволюція будь-якого літературної мови може бути подана як ряд послідовних В«зниженьВ», варварізаціей, але краще сказати - як ряд В«Концентричних розгортаньВ». p> На тлі зростаючого негативізму у суспільстві, прагнення до звільнення від звичних норм розвивається і зміцнюється тенденція до відчуження від В«формалізованогоВ» суспільства і його установок, у тому числі і мовних, лексичних, формується социализированное антагоністичне свідомість - бути не як всі , що знаходить своє відображення, перш за все в мові найбільш сприйнятливою до нових віянь культури соціальної групи - в термінології, що є об'єктом даного дослідження.

Однією з особливостей термінів спорідненості в російській і німецькою мовами є широке використання родової лексики, якій і присвячена дана робота.

Без знання розмовно забарвленої лексики, на думку В.Д.Девкіна, при вивченні іноземної мови обійтися неможливо. Ця лексика становить досить вагому, цілком невід'ємну частину лексикону. Знайомство з розмовною лексикою потрібно, щоб розуміти повсякденну мову, щоб опанувати важливою частиною лінгвокраїнознавства, щоб вміти розшифрувати підтекст, гостроти, асоціативний план висловлювань.

Мета даного дослідження - проведення порівняльного аналізу родової лексики російської та німецької мов. p> Для досягнення поставленої нами мети необхідно вирішити ряд завдань:

В· розглянути деякі теоретичні положення, що стосуються визначення таких понять, як В«Споріднена лексикаВ», В«терміни спорідненостіВ», В«споріднені словаВ» у різних дефініціях, серед яких немає єдності;

В· внести свій внесок у вирішення проблеми лексикографічного відображення родової лексики;

В· виявити найбільш характерні риси родової термінології;

В· виявити функціональне навантаження знижених лексичних одиниць;

В· виявити основні джерела поповнення регістру спорідненої лексики.

У даній роботі нами були використані такі дослідні прийоми, як суцільна вибірка фактичного матеріалу і побудова його класифікації. До методики роботи відноситься, насамперед, контекстуальний аналіз, що полягає у виявленні прагматичного контексту, впливає безпосередньо на функціональне навантаження родової лексики в усному мовленні.

Глава 1. Поняття терміна і родинних відносин

1.1. Термін і його істотні ознаки


Існують різноманітні визначення поняття В«термінВ» і важко виділити серед них одне загальноприйняте, яке б влаштувало всіх. За думку В. М. Лейчика, В«кількість різноманітних визначень, очевидно, пояснюється не тільки тим фактом, що до моменту їх формування не склалася наукова дисципліна, предметом якої є термін (термінознавство), а й тим, що термін - це приналеж...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Структурно-семантичний аналіз жаргонізовану лексики в побутовому мовленні м ...
  • Реферат на тему: Застосування стратегії розвитку пам'яті при вивченні лексики на уроках ...
  • Реферат на тему: Методи діагностики родової травми
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання лексики на уроці англійської мови
  • Реферат на тему: Особливості спеціальної лексики російської мови