Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Концепт &happiness& в американській лінгвокультуре

Реферат Концепт &happiness& в американській лінгвокультуре

Введення

концепт happiness американський лінгвокультуре

На сьогоднішній день питання співвідношення мови, свідомості та культури викликають великий інтерес в середовищі лінгвістики. Не секрет, що часто лексичні одиниці різних мов, передавальні, здавалося б, одну і ту ж ідею, насправді мають велику кількість додаткових відтінків значення, а часом і зовсім несуть абсолютно відмінну смислове навантаження. В.М. Савицький каже, що, наприклад, слово «земля» в російській мові і його аналог «earth» в англійській мові далеко не завжди матимуть ідентичне значення. Так, наприклад, якщо ми говоримо про землю як про певної субстанції, то застосувати в перекладі слово «earth" не представиться можливим, оскільки воно передбачає собою Землю як планету [Савицький, 2012: 5].

Такого роду невідповідності зустрічаються надзвичайно часто. При роботі з англійськими текстами професійні перекладачі постійно стикаються з так званим « лінгво-етнічних бар'єром », який включає в себе різного роду відхилення лінгвістичного і екстралінгвістичного характеру. Сюди відносяться розбіжності різного роду, в тому числі розбіжності картин світу серед носіїв різних мов. Розуміння цих розбіжностей наближає нас і до розуміння ментальності країни досліджуваної мови, результатом чого є більш грамотне, осмислене і професійне використання іншомовних лексичних одиниць.

В якості предмета дослідження в даній роботі розглядаються характеристики концепту «щастя» в американській лінгвокультуре. Дане поняття є одним з ключових, фундаментальних категорій людського буття. Обраний концепт включає в себе найважливіші елементи життєвої філософії американців і, таким чином, відіграє величезне значення в розумінні національного характеру цього етносу. Дані фактори обумовлюють актуальність обраної теми.

Об'єктом вивчення в даній роботі служить концепт «happiness» в американській лінгвокультуре.

Предметом виступають особливості і характерні риси концепту «happiness» в американській лінгвокультуре.

Метою даного дослідження є вивчення особливостей і характерних рис концепту «happiness» в американській лінгвокультуре.

Поставлена ??мета зумовила вибір завдань дослідження:

. Визначення поняття «концепт»;

. Вивчення структури концепту;

. Розгляд поняття «номинативное поле концепту»;

. Вивчення видів концептів;

. Розгляд структури концепту «happiness» в американській лінгвокультуре;

. Визначення номинативного поля даного концепту;

. Вивчення характерних рис концепту «happiness» і елементів його номинативного поля.

Матеріалом для даної роботи послужила книга Девіда Бейрда «1,000 Reasons to Be Happy». В якості ведучого методу дослідження був прийнятий метод аналізу афористичних висловлювань.


Глава I. Основна частина. Поняття «концепт» в сучасному мовознавстві

концепт happiness американський лінгвокультуре

1.1 Визначення змісту поняття «концепт»


Перш ніж приступити до докладного вивчення концепту «щастя», потрібно, в першу чергу, визначити, що ж несе в собі саме поняття «концепт». Даний термін отримав широке застосування порівняно недавно - з початку 90-их років. [Воркачев, 2001: 64] Ймовірно, це є однією з причин, за якими для нього досі немає чіткого загальновизнаного визначення.

Наприклад, С.А. Аскольдів, стверджуючи, що природа концепту залишається «в достатній мірі загадковою», пропонує наступне тлумачення: «Концепт є уявне освіту , яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і того ж роду». [Аскольдів-Алексєєв, 1928: 269] Як приклад в його роботі наводиться концепт «рослина», розмірковуючи над яким, ми не маємо на увазі якесь конкретне рослина, що має свою назву і специфіку, а маємо на увазі необмежену безліч різних рослин, тобто висловлюємо безліч схожих предметів через одне слово. У цьому, за Аскольдову, складається замісна роль концептів. Причому, дана трактування застосовується не тільки по відношенню до лексичним одиницям, що позначає будь-які фізичні об'єкти, але і до абстрактним, абстрактним поняттям. Однак, якщо розглядати, наприклад, слово «хороший», то не можна сказати, що воно включає в себе деякі схожі властивості. Адже «хороший» не означає і не включає в себе значення слів «красивий», «добрий», «правильний» і т.п. Та й чи будуть подібного роду одиниці розглядатися як складові чог...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Концепт happiness в англомовній картині світу
  • Реферат на тему: Образа як емоційний концепт в англійській лінгвокультуре
  • Реферат на тему: Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективн ...
  • Реферат на тему: Концепт &батьківщина& у свідомості сучасної китайського суспільства через й ...
  • Реферат на тему: Аналіз концепту «dream / хиял» в англійській і татарській мовах на прикладі ...