Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Концепт happiness в англомовній картині світу

Реферат Концепт happiness в англомовній картині світу


Дипломна робота

КОНЦЕПТ HAPPINESS В англомовній картині світуВСТУП


Образ людини реконструюється багатогранно, многоаспектно і багатофункціональне в соціології, фізіології, психології, лінгвістиці. Найбільш обширний і цікавий внутрішній світ людини, чуттєва сторона його буття. Аналіз емоційних проявів, відображених і закріплених у мовному знаку, є найважливішим і чи не єдиним джерелом культурологічної інформації про почуття, переживання і, в цілому, свідомості носіїв-якого природної мови, про їх наївною картині світу, коли досліджуються окремі, характерні для даної мови концепти, свого роду лінії, що вказують мовні особливості тієї чи іншої мови.

Це, насамперед, стереотипи мовного і, більш широко, - культурного свідомості: наприклад, типово російські концепти «Душа» «Тоска», «Доля», «видалити». Що стосується концепту Щастя, дане поняття в лінгвокультурології є одним з найменш вивчених і однозначно визначених, в той час як його значимість і цінність досить високі. Цей концепт відбиває складну систему духовно-морального і морально-етичного вимірів картини світу і внутрішнього, духовного життя особистості. Цими обставинами і пояснюється вибір теми і об'єкта дослідження.

Об'єктом даного дослідження є багатовимірний концепт HAPPINESS, що репрезентується засобами англійської мови.

Предметом дослідження є лінгвокультурологічні особливості концептуалізації щастя як соціокультурної реальності в англомовній картині світу.

Метою дослідження є визначення способів актуалізації концепту HAPPINESS допомогою аналізу лексичних одиниць, лексичних колокацій, відібраних з літературних джерел американського і британського варіантів англійської мови.

У відповідності з метою дослідження в роботі ставляться наступні завдання:

) вивчити взаємозв'язок мови і культури в рамках лінгвокультурології;

) сформулювати робоче визначення концепту;

) осмислити спосіб входження концепту до складу національної концептосфери;

) визначити компоненти концепту HAPPINESS;

) провести лінгвістичний аналіз лексичних одиниць, об'єктивують досліджуваний концепт.

Емпіричним матеріалом роботи послужили висловлювання з лексемою «happiness», «happy», а також дефініції цих лексем, зафіксовані в етимологічному, культурологічному і тлумачних словниках, мовні одиниці і конструкції, відібрані методом суцільної вибірки з тлумачних і фразеологічних словників, словників прислів'їв і приказок, з текстів англійської та американської сучасної літератури.


ГЛАВА I. МОВНИЙ КОНЦЕПТ ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ Лінгвокультурологія


1.1 Лінгвокультурологія як наука


Складний і багатоаспектний питання про співвідношення мови і культури є центральним у сучасному мовознавстві. Незважаючи на істотні розбіжності в підходах до відносин між культурою і мовою, теза про те, що мова є частиною культури народу, майже не викликає заперечень серед лінгвістів. Дослідження проблематики взаємозв'язку і взаємодії мови і к...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективн ...
  • Реферат на тему: Концепт &happiness& в американській лінгвокультуре
  • Реферат на тему: Концепт добро в англійській мовній картині світу
  • Реферат на тему: Концепт &Брат& в російській мовній картині світу
  • Реферат на тему: Концепт "мовний етикет" в російській мовній картині світу