Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Концепт &батьківщина& у свідомості сучасної китайського суспільства через його відображення в мові

Реферат Концепт &батьківщина& у свідомості сучасної китайського суспільства через його відображення в мові

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні засади дослідження

1.1 Картина світу і мова

1. 2 Поняття концепту

1. 3 Методи вивчення концептів

Глава 2. Особливості китайської національної культури

Глава 3. Вивчення концепту «батьківщина» в китайській лінгвістичної картині світу

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Китай є державою із найтривалішою і безперервної історією, яка документально зафіксована. У Піднебесній ще в період до нашої ери зародилося всім відоме вчення конфуціанство, ідеали якого були збережені консервативним китайським суспільством до наших днів. Однак зміни, що відбуваються в умовах сучасного світу в галузі економіки та політики, впливають на свідомість людей, їх ідеали. Даний процес має місце не тільки в Китаї, але і в усьому світі. Все більше людей прагне досягти матеріального добробуту, і в гонитві за ним люди забувають про таких духовних цінностях, як безкорисливість, любов, дружба, справедливість, патріотизм і т.д.

Вивчення концепту «Батьківщина» у свідомості жителів сучасного Китаю здається вельми актуальним у зв'язку з вищесказаним, а так само у зв'язку з його невивченістю.

Об'єктом дослідження виступає концепт «Родина» в китайській лінгвістичної картині світу. Предметом дослідження виступають лексикографічні джерела і корпус сучасної китайської мови.

Мета дослідження - розглянути концепт «Родина» у свідомості сучасного китайського суспільства через його відображення в мові.

Мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:

розгляд взаємозв'язку культури, свідомості людей і мови;

розгляд і визначення терміна концепт raquo ;;

розгляд методів вивчення концепту;

загальний опис китайської культури, історії її розвитку та сучасного стану;

дослідження лінгвістичного аспекту даної теми, тобто того, як концепт «Родина» відображається в мові;

Методологічну основу дослідження склали розробки в таких наукових галузях як лингвокультурология, філософія, психолінгвістика, культурологія, лексикологія.

У ході роботи були використані 33 літературних джерела, серед них - наукові роботи Попової З.Д., Карасика В. І., Лихачова Д. С., Прохорова Ю.Є. та ін., матеріали різних дисертаційних досліджень, Інтернет-ресурсів, крім того, 10 словників різних типів, а також дані корпусу сучасної китайської мови.

При проведенні дослідження використовувалися такі методи як збір, вивчення, систематизація, узагальнення та аналіз теоретичних положень, переклади китайських текстів на російську мову.


Глава 1. Теоретико-методологічні засади дослідження


. 1 Картина світу і мова


Запитання взаємозв'язку і взаємозалежності мови і культури, мови і мислення стали хвилювати вчених ще в XIX ст. Цими питаннями займалися такі вчені, як В. Гумбольдт, К. Фосслер, О. Потебня, Е. Сепір, С. Аскольдів, Б. Серебренніков і т.д. Особливо сприяла залученню уваги до проблеми співвідношення культури народу та його мови гіпотеза лінгвістичної відносності Е. Сепіра і Б. Уорфа. Згідно з цією гіпотезою структура мови lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BAgt; визначає мислення lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29gt; і спосіб пізнання lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5gt; реальності lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1% 82% D1% 8C gt ;. Надалі Потебня припустив, що мова одночасно обумовлює національну специфіку і є породженням «народного духу», творінням народу, тобто фактично Потебня говорив про те, що зв'язок між культурою і мовою здійснюється за допомогою людського мислення. У результаті до кінця 20 століття в мовознавстві склалося напрям під назвою «когнітивна лінгвістика», яке досліджує проблеми співвідношення мови lt; https: //ru.wikipedia/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0 % BA gt; і свідомості, роль мови в концептуалізації lt;http://ru.wikipedia/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8amp;action=editamp;redlink=1gt; і категоризації lt;http://ru.wikipedia/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8amp;action=editamp;redlink=1gt; світу, в пізнавальних процесах та узагальненні людського досвіду, зв'язок окремих когнітивних здібностей люди...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективн ...
  • Реферат на тему: Особливості класіфікації інтернет-лексики сучасної китайської мови
  • Реферат на тему: Пізнання світу через мови
  • Реферат на тему: Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початкові ...
  • Реферат на тему: Англіцизми китайських чатів як елемент сленгу сучасної китайської мови