Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття вибіркової теорії. Ряди розподілу. Кореляційний і регресійний аналіз

Реферат Поняття вибіркової теорії. Ряди розподілу. Кореляційний і регресійний аналіз

Зміст


Введення

Постановка завдання на виконання курсової роботи (робоча легенда)

. Основні поняття вибіркової теорії (тема 7)

. 1 Вибірковий метод

. 2 Побудова статистичних рядів розподілу

. 3 Графічне представлення рядів розподілу

. Теорія статистичного оцінювання параметрів розподілу (тема 8)

. 1 Точкові оцінки характеристик стану та заходів мінливості

. 2 Інтервальні оцінки і довірчі інтервали

. Перевірка статистичних гіпотез (тема 9)

. 1 Гіпотези про параметри розподілу

. 2 Гіпотеза про закон розподілу

. Кореляційний і регресійний аналіз (тема 10)

. 1 Кореляційна залежність

. 2 Рівняння регресії

Висновок

Список літератури

ПрограмиВведення


У цій роботі відпрацьовуються вибірковий метод математичної статистики, точкове і довірче оцінювання та перевірка статистичних гіпотез.

Цілі виконання курсової роботи:

· підготувати курсантів до практичного застосування методів математичної статистики подальших дисциплін; професійного та математичного циклу (фундаментальне виклад яких передбачає використання понять і методів математичної статистики);

· прищепити необхідні у професійній діяльності навички використання методів математичної статистики для обробки та аналізу статистичної інформації, вивчити методи побудови точкових та інтервальних оцінок, критерії згоди;

· розвинути аналітичні здібності курсантів, логіку, інтуїцію, вміння оперувати строгими визначеннями і проводити суворі докази.

В результаті виконання курсової роботи курсант повинен набути практичних навичок вирішення наступних завдань:

· побудови точкових та інтервальних статистичних рядів;

· знаходження точкових та інтервальних оцінок параметрів розподілу;

· перевірки гіпотези про закон розподілу за допомогою критеріїв Пірсона і Колмогорова;

· перевірки параметричних гіпотез.

При виконанні курсової роботи необхідно провести обробку статистичних даних відповідної таблиці і отримати необхідні результати.

За даними таблиць спостереження для кожного ряду розподілу необхідно:

· обчислити статистики середнього значення, варіації, асиметрії і ексцесу;

· побудувати гістограму і полігон частот;

· підібрати гіпотетичні криві розподілу;

· знайти точкові оцінки для параметрів гіпотетичних розподілів;

· побудувати довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу;Постановка завдання на виконання курсової роботи (робоча легенда)


У ході виконання курсової роботи (КР) необхідно провести дослідження конкретної генеральної сукупності, яка представляє собою результати тестування 401 курсанта. Тестування проводилося з метою отримання оцінки здібностей курсантів до сприйняття гуманітарних (ознака Х) і військово-технічних (ознака Y) дисциплін.

У результаті виконання завдань КР курсант повинен сформулювати конкретні висновки про закон розподілу досліджуваних ознак, а також про наявність і характер статистичного зв'язку між чисельними оцінками здібностей курсантів до сприйняття гуманітарних і військово-технічних дисциплін даної групи учнів.

Дослідження генеральної сукупності проводиться на матеріалі парної вибірки об'ємом n=20. Такий обсяг вибірки дозволяє, з одного боку, оцінити підрозділ у складі взводу (навчальної групи), з іншого боку, забезпечує обсяг обчислень, достатній для придбання курсантами необхідних практичних навичок. Щоб виконати умову репрезентативності вибірки, коли всі об'єкти генеральної сукупності мають однакову ймовірність потрапити до неї, необхідно забезпечити випадковість вибору. Тому вибірку курсанти отримують (за завданням викладача) за допомогою таблиці випадкових чисел (див. Додатки).

З генеральної сукупності (Додаток 1), що містить 401 пару значень ознак Х і Y, вибираються пари з номерами, відповідними випадковим числам, узятим з таблиці Додатка 2.1. Основні поняття вибіркової теорії (тема 7)


1.1 В...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез відносно невідоміх значень параметрів визнач ...
  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез, застосування універсальних методів теорії й ...
  • Реферат на тему: Встановлення закону розподілу часу безвідмовної роботи системи за відомими ...
  • Реферат на тему: Ряди розподілу: види, графічне зображення, форми розподілу
  • Реферат на тему: Методи оцінки параметрів розподілу