Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Ряди розподілу: види, графічне зображення, форми розподілу

Реферат Ряди розподілу: види, графічне зображення, форми розподілу
Контрольна робота

З дисципліни "Статистика"

Тема: Ряди розподілу: види, графічне зображення, форми розподілу


Зміст


ВСТУП

. ПОНЯТТЯ статистичних рядів РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ ВИДИ

.1 Атрибутивні ряди розподілу

.2 Варіаційні ряди розподілу

.3 Розрахунок середніх величин

.4 Розрахунок моди і медіани

.5 Графічне зображення статистичних даних

.6 Розрахунок показників варіації

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ


ВСТУП


Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони являють собою складову частину методу статистичних зведень і угрупувань, але жодне з статистичних досліджень неможливо провести, не надавши спочатку отриману в результаті статистичного спостереження інформацію у вигляді статистичних рядів розподілу. Первинні дані обробляються в цілях отримання узагальнених характеристик досліджуваного явища за родом істотних ознак для подальшого здійснення аналізу і прогнозування; проводиться зведення і групування; статистичні дані оформляються за допомогою рядів розподілу в таблиці, в результаті чого інформація представляється в наочному раціонально викладеному вигляді, зручному для використання і подальшого дослідження; будуються різного роду графіки для найбільш наочного сприйняття і аналіз інформації. На основі статистичних рядів розподілу обчислюються основні величини статистичних досліджень: індекси, коефіцієнти; абсолютні, відносні, середні величини, за допомогою яких можна проводити прогнозування, як кінцевий підсумок статистичних досліджень. Актуальність даної теми зумовлена ​​тим, що статистичні ряди розподілу є базисним методом для будь-якого статистичного аналізу. Розуміння даного методу та навички його використання необхідні для проведення статистичних досліджень. У першій частині контрольної роботи розглянуті наступні аспекти:

Поняття статистичних рядів розподілу, їх види; Атрибутивні і варіаційні ряди розподілу; Розрахунок середніх величин, моди і медіани; Графічне подання рядів розподілу;

Друга частина контрольної роботи включає вирішення трьох завдань.

1. ПОНЯТТЯ статистичних рядів РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ ВИДИ

статистичний розподіл меридіана мода

Результати зведення і угруповання матеріалів статистичного спостереження оформляються у вигляді статистичних рядів розподілу. Статистичні ряди розподілу представляють собою впорядковане розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи за ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичні ряди розподілу
  • Реферат на тему: Статистичні ряди розподілу у вивченні структури ринку
  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез відносно невідоміх значень параметрів визнач ...
  • Реферат на тему: Ряди розподілу та аналітичні угруповання
  • Реферат на тему: Поняття вибіркової теорії. Ряди розподілу. Кореляційний і регресійний ана ...