Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розрахунок вартості підприємства (бізнесу)

Реферат Розрахунок вартості підприємства (бізнесу)

Розрахунок вартості підприємства (бізнесу)


Зміст


Введення

. Розрахунок вартості підприємства методами дохідного підходу

. 1 Аналіз та прогнозування виручки

. 1.1 Аналіз виручки

. 1.2 Прогнозування виручки

. 2 Аналіз та прогнозування собівартості

. 3 Аналіз інвестицій і прогнозування капіталовкладень

. 4 Аналіз та прогнозування амортизаційних відрахувань

. 5 Аналіз власного оборотного капіталу та прогнозування його потреби

. 6 Аналіз та прогнозування обсягів позикових коштів

. 7 Прогнозування обсягу коштів, що спрямовуються на обслуговування позикового капіталу

. 8 Розрахунок прибутку до відсотків і податків і чистого прибутку

. 9 Розрахунок грошового потоку на власний капітал

. 10 Розрахунок грошового потоку на інвестований капітал

. 11 Розрахунок ставки дисконтування за моделлю оцінки капітальних активів

. 12 Розрахунок ставки дисконтування за моделлю середньозваженої вартості капіталу

. 13 Обчислення поточної вартості грошових потоків

. 14 Визначення залишкової вартості бізнесу в постпрогнозний період

. 15 Розрахунок поточної величини вартості бізнесу

. 16 Розрахунок попередньої вартості бізнесу

. 17 Внесення підсумкових поправок і визначення ринкової вартості бізнесу

. Розрахунок вартості підприємства методами порівняльного підходу

2.1 Вибір цінових мультиплікаторів, що відображають умови функціонування оцінюваної компанії

2.2 Розрахунок мультиплікаторів по компаніям-аналогам

Висновок

Бібліографія

вартість бізнес капітал дисконтування

Введення


Метою виконання курсової роботи Розрахунок вартості підприємства (бізнесу) є вироблення практичних навичок у здійсненні фінансових розрахунків основними методами дохідного та порівняльного підходів.

У частині дохідного підходу студентам пропонується здійснити аналіз і поелементне прогнозування фінансових показників, що формують грошові потоки. Залежно від встановленого характеру зміни грошового потоку в ретроспективний період і прогнозу використовуваних, при формуванні грошового потоку фінансових показників, пропонується зробити обґрунтований вибір методу оцінки бізнесу з позицій дохідного підходу.

У курсовій роботі пропонується побудувати моделі грошових потоків на власний і інвестований капітал, розрахувати ставки дисконтування, відповідні обраним моделям: для грошового потоку на власний капітал - методом оцінки капітальних активів, а для грошового потоку на інвестований капітал -методом середньозваженої вартості капіталу.

У частині порівняльного підходу пропонується розрахувати цінові мультиплікатори по компаніях аналогам і визначити ринкову вартість оцінюваної компанії методом угод.

На заключному етапі пропонується здійснити зважену оцінку вартості бізнесу, проаналізувати отримані оцінки і визначити підсумкову величину ринкової вартості підприємства (бізнесу).

На основі аналізу даних індивідуальних завдань в частині оцінки методами дохідного підходу пропонується скласти прогноз показників грошового потоку на кожен рік прогнозного періоду. Обгрунтовано вибрати метод дохідного підходу для здійснення оцінки. Сформувати грошові потоки на власний і інвестований капітал. Відповідно до обраних моделями, привести значення грошових потоків до поточної вартості за ставкою дисконтування, розрахованої на базі моделі оцінки капітальних активів (САРМ) і середньозваженої вартості капіталу (WACC). Визначити залишкову вартість бізнесу і встановити її поточну величину. Розрахувати ринкову вартість оцінюваного підприємства (бізнесу) за грошовими потоками на власний і інвестований капітал і здійснити оцінку бізнесу з урахуванням довірчих оцінок.

У частині порівняльного підходу пропонується вибрати мультиплікатори, відповідні даними індивідуального завдання і здійснити оцінку вартості підприємства, використовуючи довірчі оцінки за ціновими мультиплікаторів.


1. Розрахунок вартості підприємства методами дохідного підходу


Для використання методів дохідного підходу ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка вартості компанії в рамках дохідного підходу
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Розрахунок ринкової вартості об'єкта оцінки
  • Реферат на тему: Оцінка вартості підприємства (бізнесу) ТОВ &Експертиза&, м Краснодар