Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування цінової політики підприємства у відношенні товару

Реферат Формування цінової політики підприємства у відношенні товару

Формування цінової політики підприємства у відношенні товару

ЗМІСТ


Введення

. Цінова політика в системі маркетингу підприємства

. Роль та особливості формування цінової політики готелів в сучасних економічних умовах

. Цінова політика міні-готелю «Соната на Маяковського»

Висновки

Список використаної літератури


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Специфічні особливості внутрішніх і зовнішніх економічних умов діяльності російських підприємств зумовлюють особливу важливість точної і послідовної реалізації глибоко продуманої політики ціноутворення. Деякі особливі риси сучасної російської економіки змінюють середовище діяльності фірми, що накладає відбиток на всі аспекти цінової політики. В умовах розвитку ринкової економіки значення цінової політики незмірно зростає як на мікро-, так і на макрорівні.

Цінова політика - важливий елемент стратегії підприємства. Вона впливає на його рентабельність, життєздатність і фінансову стабільність. У довгостроковому періоді від цінової політики залежить вся діяльність виробничо-збутового комплексу. Цінова політика дуже багатогранна, вона включає в себе безліч аспектів і повинна розглядатися в комплексі всієї діяльності фірми.

Ціна продукції - один з основних факторів, що визначають вибір покупця, тому цінова політика тісно пов'язана з позиціонуванням товару на ринку. Ціна - один з елементів ринкової стратегії підприємства, який постійно взаємодіє з іншими: ціна продукції впливає на сприйняття ринком якостей товару і віддачу від реклами, а реклама і система розповсюдження, у свою чергу, впливають на результативність цінової політики.

Ефективне функціонування економіки країни неможливе без створення конкурентоспроможного виробництва. У свою чергу, конкурентоспроможність тісно пов'язана з реалізацією комплексної цінової політики на підприємстві. Таким чином, очевидна важливість проблеми цінової стратегії і ціноутворення і на макрорівні, і на рівні окремого підприємства для його ефективного функціонування.

У даній роботі проведено аналіз цінової політики міні-готелю «Соната на Маяковського», що працює на ринку готельного бізнесу.

Розташований готель в м.Санкт-Петербург, на вулиці Маяковського, д. 50.

Об'єктом дослідження є міні-готель «Соната на Маяковського» м Санкт-Петербурга.

Предмет дослідження - аналіз цінової міні-готелю «Соната на Маяковського».

Аналіз літературних і виробничих даних з проблеми показав, що в готельному бізнесі відсутні комплексні дослідження, що дозволяють оцінити і управляти ціновою політикою підприємств та їх спектром надаваних послуг.

У сучасних умовах досить важливо проаналізувати причини недостатньої стійкості цінової політики конкретних підприємств і галузей; виявити фактори, що впливають на цінову політику в залежності від ринкової ситуації; розробити систему показників оцінки цінової політики підприємства; визначити ефективні методи впливу на цінову політику на рівні підприємства; розробити механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Вищевикладене підтверджує актуальність даної курсової роботи і зумовлює її цілі та завдання.

Метою даної дипломної роботи є вивчити підходи до формування цінової політики підприємства.

Досягнення зазначеної мети вимагало вирішення наступних завдань: визначити економічну сутність політики ціноутворення, цілі та методи її формування; проаналізувати цінову політику підприємства; провести аналіз ринку індустрії готельних послуг, виявити основні тенденції розвитку.


1. ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

цінова політика готель маркетинговий

Ціна є важливим компонентом комплексу маркетингу й у цьому сенсі є інструментом активізації попиту або відповіді на конкурентні дії. Крім того, ціна - єдиний елемент комплексу маркетингу, безпосередньо утворює прибуток і взаємодіє з іншими елементами. Так, товар, розподіл, просування відображають спробу підприємства створити вартість на ринку. Останній елемент - ціноутворення - дозволяє підприємству виключити на свою користь частку від створеної вартості у вигляді отриманого прибутку.

Маркетингова цінова політика - це комплекс заходів, що включає визначення ціни, знижок, умов оплати, що задовольняють споживачів, дозволяли б підприємству отримувати...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування цінової політики туристичного підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз основних форм і методів цінової політики підприємства
  • Реферат на тему: Завдання цінової політики торгового підприємства
  • Реферат на тему: Розробка цінової політики підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності цінової політики підприємства