Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Управління позиковим капіталом підприємства на прикладі ВАТ &Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат&

Реферат Управління позиковим капіталом підприємства на прикладі ВАТ &Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат&


Курсова робота

Управління позиковим капіталом підприємства на прикладі ВАТ «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат»Зміст


Введення

.Теоретіческое обгрунтування управління позиковими коштами на підприємстві

.1 Поняття і сутність позикового капіталу

.2 Джерела фінансування та цілі залучення позикового капіталу

.3 Управління позиковим капіталом

. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «СГОК»

.1 Коротка характеристика підприємства

.2 Організація фінансової роботи

.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

. Аналіз управління позиковим капіталом у ВАТ «СГОК»

.1 Аналіз складу, структури і динаміки позикового капіталу

.2 Аналіз показників ефективності управління позиковим капіталом

.3 Рекомендації щодо вдосконалення управління позиковим капіталом

Висновок

Список використаних джерел

Програми

фінансова робота управління позиковий капіталВведення


Управління позиковими коштами - позиковим капіталом - важливо як для великих компанії, де оборотні кошти складають більше половини її активів, так і для невеликих, у яких головне джерело фінансування - це короткострокові зобов'язання.

У сьогоднішній день залучення позикових коштів поширене на практиці. З одного боку, це показник ефективного функціонування підприємства, за допомогою якого заповнений дефіцит фінансових ресурсів і який свідчить про довіру кредиторів і забезпечує підвищення рентабельності власного капіталу. З іншого боку, є ризик, пов'язаний з високим рівнем відсотка за кредит. Незважаючи на це, господарюючі суб'єкти, які використовують кредит, в більшості випадків знаходяться в більш виграшному становищі, оскільки використання кредиту підвищує рентабельність власного капіталу.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на підприємствах обсяг позикових коштів набагато перевищує обсяг власного капіталу. У зв'язку з цим виникає необхідність управління залученням і ефективним використанням позикового капіталу, яка є одним з найважливіших функцій фінансового менеджменту. Рішення приймаються в цій області (управління позиковим капіталом) повинні забезпечувати досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат».

Предмет дослідження позикові кошти підприємства.

Метою даної курсової роботи є: розгляд теоретичних основ ціноутворення, порядок встановлення цін у ВАТ «СГОК», аналіз впливу методу ціноутворення на кінцеві ціни підприємства і пропозиція напрями вдосконалення цінової політики.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

описати теоретичне обгрунтування управління позиковими коштами на підприємстві;

охарактеризувати організаційно-економічну діяльність ВАТ «СГОК»;

проаналізувати управління позиковими коштами у ВАТ «СГОК».

У процесі написання курсової роботи використані наступні методи наукового пізнання: вивчення та аналіз літератури та документів, аналіз і синтез, порівняння, класифікація, моделювання, узагальнення, сходження від абстрактного до конкретного.

Теоретичною і методичною базою для підготовки курсової роботи є методична та навчальна література, нормативні документи, законодавчі акти. Таких авторів як, Савицька Г.В., Абдукаримов І.Т., Артеменко В.Г., Шеремет, А.Д., Калініна А.П.

Інформаційна база дослідження курсової роботи є бухгалтерська та фінансова звітність за 2011-2013 рр.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи управління позиковим капіталом підприємства.

У другій проаналізована фінансово-господарська діяльність ВАТ «СГОК». Описано організація фінансової роботи підприємства.

У третьому розділі проведений аналіз управління позиковим капіталом на підприємстві. Представлені рекомендації щодо вдосконалення управління позиковим капіталом.

Робота викладена на 40 сторінках машинописного тексту, містить 7 таблиць, 1 рисунок і 4 додатки. Бібліографія нараховує 42 найменування.


1. Теоретичне обгрунтування управління позиковими коштами на підприємстві


1.1 Поняття і сутність позикового капіталу


Як вже відомо, ф...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління позиковим капіталом підприємства
  • Реферат на тему: Модель системи управління власним і позиковим капіталом підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз в системі управління позиковим капіталом
  • Реферат на тему: Управління позиковим капіталом
  • Реферат на тему: Управління позиковим капіталом