Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Управління позиковим капіталом

Реферат Управління позиковим капіталом

Зміст.


1. Поняття позикового капіталу ............................................................ 4

2.Політіка формування позикового капіталу ....................................... 5

2.1. Як фінансувати внутрішні потреби компанії ............................. 5

2.2.Еффект фінансового важеля ......................................................... 6

2.3.Політіка залучення позикових коштів ......................................... 10

3. Фінансування оборотного капіталу ............................................ 21

3.1. Джерела фінансування оборотного капіталу ........................... 22

3.2. Джерела внутрішнього фінансування ..................................... 22

3.3. Джерела зовнішнього фінансування ......................................... 23

3.4.Форми короткострокового зовнішнього фінансування .......................... 23

3.5. Стратегії фінансування оборотних активів ............................. 25

4.Еффектівное управління кредиторською заборгованістю .................... 30

4.1.Стратегіческій підхід ............................................................. 30

4.2. Тактичні особливості .......................................................... 32

4.3. Структурні показники ........................................................... 35

Практична частина ....................................................................... 40

Список використаної літератури .................................................. 56

Введення.


Як відомо, формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок власних і позикових коштів. До власних джерел фінансових ресурсів на діючих підприємствах відноситься прибуток (від основної та інших видів діяльності), амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибулого майна. Поряд з ними джерелами фінансових ресурсів виступають стійкі пасиви, які прирівнюються до власних джерел, так як постійно перебувають в обороті підприємства, використовуються для фінансування його господарської діяльності, але йому не належать. До них відноситься: мінімальна перехідна заборгованість по заробітної плати і відрахування на соціальне страхування, до пенсійного фонду, медичне страхування, фонд зайнятості; мінімальна заборгованість по резервах на покриття майбутніх витрат і платежів; заборгованість замовникам за авансами і частковою оплатою продукції; заборгованість бюджету за деякими видами податків та ін У міру функціонування підприємства (зростання виробничої програми, зносу основних виробничих фондів тощо) потреба в грошових коштах зростає, що вимагає відповідного фінансування приросту капіталу. тому при нестачі власних коштів підприємство може залучати кошти інших організацій, які отримали назву позиковий капітал.

1. Поняття позикового капіталу.


Позиковий капітал - це частина капіталу, що використовується господарюючим суб'єктом, що не належить йому, але залучається на основі банківського, комерційного кредиту або емісійного позики на основі повернення. Необхідність залучення позикового капіталу повинна обгрунтовуватися попередньо зробленим розрахунком потреби в оборотних коштах. До складу позикових засобів входять фінансовий кредит, отриманий від банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, комерційний кредит від постачальників, кредиторська заборгованість підприємства, заборгованість по емісії боргових цінних паперів та ін У бухгалтерському обліку позикові кошти і кредиторська заборгованість відображаються окремо. Тому в широкому сенсі можливе виділення позикових коштів і у вузькому сенсі - власне фінансового кредиту. Різниця між позиковими коштами в широкому і вузькому сенсі являє собою залучені кошти. З одного боку, залучення позикових коштів - це фактор успішного функціонування підприємства, який сприяє швидкому подоланню дефіциту фінансових ресурсів, свідчить про довіру кредиторів і забезпечує підвищення рентабельності власних засобів. З іншого боку, підприємство обтяжується фінансовими зобов'язаннями. Одна з головних оціночних характеристик ефективності управлінських фінансових рішень - величина і ефективність використання позикових коштів. p> Позиковий капітал може використовуватися як для формування довгострокових фінансових коштів у вигляді основних фондів (капіталу), так і для формування короткострокових (поточних) фінансових коштів для кожного виробничого циклу.

2. Політика формування позикового капіталу.

Як фінансувати внутрішні потреби компанії.


Будь компанія повинна оплачувати свої рахунки так, щоб ще залишалося досить грошей на поліпшення справи. Але основна мета бізнесу полягає в збільшенні вартості підприємства, а значить і в збільшенні багатства власників, за допомогою розширення справи...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Склад власного капіталу та особливості формування власних фінансових ресурс ...
  • Реферат на тему: Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оц ...
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання власних і позикових джерел фінан ...
  • Реферат на тему: Сучасні методи залучення фінансових ресурсів компанії на міжнародному ринку ...
  • Реферат на тему: Управління джерелами фінансування оборотного капіталу підприємства (на прик ...