Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Оцінка ринкової вартості підприємства. Управління факторами вартості

Реферат Оцінка ринкової вартості підприємства. Управління факторами вартості

Курсова робота

Оцінка ринкової вартості підприємства. Управління факторами вартостіВведення

ринковий вартість макроекономічний управління

Продаючи підприємство необхідно об'єктивно оцінити його можливості збільшувати свою вартість, бути рентабельним, тобто приносити дохід власнику. Таким чином, необхідно розрахувати ринкову вартість підприємства - найбільш ймовірну ціну підприємства, за якою воно буде продано.

Розрахунок ринкової вартості підприємства можна проводити трьома принципово різними підходами: витратним (майновим) підходом, порівняльним підходом і дохідним підходом.

Знання менеджментом компанії підходів і методів, застосовуваних при оцінці вартості бізнесу, дозволяє відстежувати і оцінювати розвиток компанії і вживати своєчасних заходів щодо недопущення зниження ринкової вартості компанії.

Основна мета контрольної роботи - оцінити підприємство, визначивши його ринкову вартість на поточний період.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

Вивчити теоретичний зміст підходів і методів до оцінки;

Проаналізувати фінансово економічний аналіз діяльності оцінюваного підприємства;

Розраховувати ринкову вартість оцінюваного підприємства.

Об'єктом дослідження в даній роботі є СВК «Ленінський» Мечетлінского району.1. Теоретичні основи оцінки і управління ринковою вартістю підприємства (бізнесу)


.1 Особливості оцінки підприємства (бізнесу)


Оціночна діяльність завжди керується конкретною метою. Чітке формулювання мети дозволяє правильно визначити вид розраховується вартості, вибрати метод оцінки.

Як правило, мета оцінки полягає у визначенні будь-якого виду оціночної вартості, необхідної клієнту для прийняття інвестиційного рішення, для укладення угоди, для внесення змін у фінансову звітність і т.п.

Відповідно до ФСО №2 «Мета оцінки і види вартості», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації від 20.07.07 р №255, при здійсненні оціночної діяльності використовуються наступні види вартості об'єкта оцінки:

ринкова вартість; інвестиційна вартість; ліквідаційна вартість; кадастрова вартість. При визначенні ринкової вартості об'єкта оцінки визначається найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією. При визначенні інвестиційної вартості об'єкта оцінки визначається вартість для конкретної особи чи групи осіб при встановлених даною особою (особами) інвестиційних цілях використання об'єкта оцінки. При визначенні інвестиційної вартості, на відміну від визначення ринкової вартості, облік можливості відчуження за інвестиційною вартістю на відкритому ринку не обов'язковий. При визначенні ліквідаційної вартості об'єкта оцінки визначається розрахункова величина, що відображає найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений за термін експозиції об'єкта оцінки, менший типового терміну експозиції для ринкових умов, в умовах, коли продавець змушений здійснити операцію з відчуження майна. При визначенні ліквідаційної вартості, на відміну від визначення ринкової вартості, враховується вплив надзвичайних обставин, які змушують продавця продавати об'єкт оцінки на умовах, які не відповідають ринковим. При визначенні кадастрової вартості об'єкта оцінки визначається методами масової оцінки ринкова вартість, встановлена ??й затверджена відповідно до законодавства, що регулює проведення кадастрової оцінки. Кадастрова вартість визначається оцінювачем, зокрема, для цілей оподаткування. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це розрахунок і обгрунтування вартості підприємства на певну дату. Оцінка вартості бізнесу являє собою цілеспрямований упорядкований процес визначення величини вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням впливають на неї факторів в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку. По-перше, оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це процес, тобто для отримання результату оцінювач повинен виконати ряд операцій, черговість і зміст яких залежать від мети оцінки, характеристик об'єкта і вибраних методів. Разом з тим можна виділити загальні для всіх випадків етапи оцінки, наприклад, визначенн...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок ринкової вартості об'єкта оцінки
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Підходи до оцінки вартості економічного суб'єкта
  • Реферат на тему: Визначення оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості
  • Реферат на тему: Звіт з оцінки вартості підприємства