Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості розвитку особистості обдарованої дитини і його проблеми соціалізації

Реферат Особливості розвитку особистості обдарованої дитини і його проблеми соціалізації

Зміст


Введення

Глава 1. Психолого-педагогічні особливості обдарованої дитини

1.1. Поняття і визначення обдарованості у дітей

1.2. Розвиток обдарованої дитини і його самооцінка

1.3. Складнощі психічного розвитку обдарованих дітей.

Глава 2. Обдарованість дитини як проблема

2.1. Особливість адаптації обдарованих дітей

2.2. Способи розвитку особистості обдарованої дитини

Висновок

Література

В 

Введення

В«Людина, сприйняття якого хронічно випереджає його можливості, завжди знаходиться під стресом В»Літа Холлінгзуорт

Особистість - складне утворення, яке набувається людиною в соціокультурному середовищі в процесі взаємодії з іншими людьми в ході спільної діяльності і спілкування. Ступінь сформованості різних особистісних утворень, їх розвиток багато в чому визначає життєвий шлях індивіда. Разом з тим особистісне становлення визначається комплексом різних факторів: біологічних, соціальних, когнітивних та інших. Розвиток характеризується кількісними та якісними змінами, породжуваними зовнішніми і внутрішніми умовами. Так відомий психолог Б.Г.Ананьев пише:'' Людський розвиток обумовлено взаємодією багатьох факторів: спадковості, середовища (соціальної, біогенної, абіогенної), виховання (вірніше, багатьох видів спрямованого впливу суспільства на формування особистості), власної практичної діяльності людини. Ці фактори діють не порізно, а разом на складну структуру розвитку'' (1, с. 44-45). p> Особистість є предметом вивчення багатьох психологічних досліджень. Шляхи її формування у молодшому шкільному та підлітковому віці вивчалися багатьма авторами у вітчизняній психології (Б. Г. Ананьєв, А.А.Бодалев, Л.И.Божович, Л.С.Виготський, Я.Л.Коломінскій, А.В.Захарова, И.С.Кон, А.Н.Леонтьєв, Н.Л.Менчінская, В.С.Мерлин, А.В.Петровский, Д.І.Фельдштейн, Г.А.Цукерман, В.Е.Чудновскій, Д.Б.Ельконін та ін.) Нерідко червоною ниткою в різних працях психологів проходить думка про те, що особистісні особливості роблять істотний вплив на розвиток інших психологічних феноменів. Дослідники вищих здібностей відзначають, що обдарованість може істотно вплинути на становлення особистості. Автор концепції творчої обдарованості А.М.Матюшкин зокрема пише, що можна розглядати'' обдарованість як загальну передумову творчості в будь професії, в науці і в мистецтві, як передумову становлення і розвитку творчої особистості, здатної не тільки до створення нового і відкриття нових законів, а й до самовираження, до саморозкриття у творах літератури і мистецтва; особистості не тільки вирішальною, але ставить проблеми перед людиною і людством'' (5, с. 158). Творці концептуальних моделей обдарованості включають особистісні фактори в її структуру (А.М.Матюшкин, Дж.Рензулли, Дж.Фельдхьюсен, К.Хеллер). p> Від рівня розвитку та сформованості особистості залежить еволюція обдарованості. Відомий у психології факт втрати яскравих здібностей до моменту дорослішання вчені пов'язують і з особливостями особистісного розвитку. Важливо не упустити той момент, коли педагогічні впливи на індивіда будуть найбільш сприятливими. Багато автори підкреслюють, що для становлення обдарованої і талановитої особистості необхідно схвальне ставлення до неї з боку соціуму.

Актуальність роботи. Обдаровані діти перебувають у стані великого ризику соціальної ізоляції і відкидання з боку ровесників. Реальний рівень здібностей обдарованих дітей, які не розуміється оточуючими і нормальний для такої дитини процес розвитку розглядається як аномальна непристосованість до життя в суспільстві. У таких дітей виникають труднощі в знаходженні близьких за духом друзів, з'являються проблеми участі в іграх однолітків, які їм не цікаві.

Обдаровані діти випереджають інших в кількості і силі сприйняття оточуючих подій і явищ: вони більше вловлюють і розуміють. Вони більше бачать, чують і відчувають, ніж інші в тих же умовах. Вони можуть стежити одночасно за кількома подіями. З поля їх сприйняття не випадають інтонації, жести, пози і моделі поведінки оточуючих. Обдарованої дитини нерідко порівнюють з губкою, що вбирає найрізноманітнішу інформацію та відчуття. Але така здатність до сприйняття йде пліч-о-пліч з вразливістю, рождаемой підвищеною чутливістю. Їх нормальний егоцентризм призводить до того, що вони відносять все, що відбувається на свій рахунок.

Мета даного дослідження: виявити особливості розвитку особистості обдарованої дитини і його проблеми соціалізації.

Завдання:

- вивчити літературу з даного питання;

- виявити специфіку самооцінки обдарованої дитини;

- розглянути особливості сприйняття його оточуючими;

- описати способи адаптації обдарованого дитини.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

В В В В В В 

Глава 1. Психолого-педагогічні особливо...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль сім'ї у формуванні та розвитку особистості. Особливості особистос ...
  • Реферат на тему: Вплив соціальних факторів на становлення і розвиток особистості слабочуючої ...
  • Реферат на тему: Саморегуляція обдарованої дитини як умова соціальної адаптації
  • Реферат на тему: Становлення обдарованої особистості
  • Реферат на тему: Розумово виховання обдарованої дитини