Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Вирішення соціальних проблем у розвитку дитини

Реферат Вирішення соціальних проблем у розвитку дитини

Міністерство освіти і науки РФ

ГОУ ВПО В«Красноярський державний педагогічний університет ім. В.П. Астаф'єва В»


Звіт

з педагогічної

практиці

спеціальність В«Соціальна педагогікаВ»

кваліфікація - бакалавр
Красноярськ 2012р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН роботи


ВремяСобытияСодержаниеМесто проведеніяОтметка про виполненііПознакоміться з програмою практікі.Участіе в роботі установчої конференціі.На базі КГПУВиполненоРазработать проект власної соціально-педагогічної діяльності з однією з категорій дітей та їх семьямі.1.Провесті діагностичне дослідження і виявити причини виникнення небажаної ситуації, в яку потрапила дитина в сім'ї, школі, колективі. 2. Визначити зміст соціально-педагогічної корекції відносно даної категорії дітей. 3. Розробити форми корекції для конкретної категорії дітей. 4. Провести всі заходи, передбачені розробленим проектом практікі.МОУ Ільічевс-кая СОШВиполненоОбобщіть отримані результати.На базі КГПУВиполненоПодготовіть і провести на заключному. конференції тематичне виступленіе.На базі КГПУВиполнено

Відомості про установу


База установи.

Муніципальне загальноосвітній заклад Іллічівська середня загальноосвітня школа є бюджетною муніципальним освітнім закладом. Школа здійснює свою діяльність відповідно до Статуту школи, Законом України В«Про освітуВ», В«Типового положення про середній загальноосвітній школіВ», нормативно-правовою документацією, наказами та розпорядженнями вище стоять організацій. p align="justify"> МОУ Іллічівська ЗОШ має Ліцензію № 6554-л від 27 січня 2012 року на право здійснення освітньої діяльності служби з контролю в сфері освіти адміністрації Красноярського краю.

Школа розташована в п. Ильичево Шушенського району, Красноярського краю.

Іллічівська середня школа була освічена 17 червня 1964. Перші роки заняття проходили в будівлі нинішнього дитячого будинку. 25 жовтня 1971 школа відзначила своє новосілля в новій будівлі, де знаходиться і в даний час. За 43 роки повну школу закінчили 1904 учня. p align="justify"> Основні напрямки діяльності установи.

Основними цілями загальноосвітнього закладу є забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів і якісного навчання відповідно запитам особистості дитини, суспільства, держави, формування загальної культури особистості учнів на основі засвоєння обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, їх адаптації до життя, створення основи для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм, виховання громадянськості, працьовитості, повагу до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, сім'ї, формування здорового способу життя. Отримання навчаються середньої (повної) загальної освіти. Перед муніципальним загальноосвітнім закладом середньою загальноосвітньою школою № 3 у 2011-2012, навчальному році в рамках реалізації національної ініціативи В«Програми розвитку адаптивної школи на 2011-2012В», були поставлені такі завдання:

- формування в учнів цілісної картини світу, моральних основ з урахуванням глибоких знань наук, що вивчаються в школі;

- створення комфортного освітнього середовища на основі індивідуальної роботи з учнями, формування у них навичок самоконтролю як засобу розвитку особистості;

вдосконалення методик для підготовки випускників школи до Державної підсумкової атестації;

використання нових педагогічних технологій у предпрофільной підготовки та профільному навчанні;

впровадження в навчальний процес нових елективних курсів;

розширення проектної діяльності учнів з предметів природничо-наукового і гуманітарного циклів;

формування моральної, фізично здорової особистості, здатної до творчості та самовизначення;

розвиток учнівського самоврядування.

Концепція розвитку установи

Школа працює в режимі функціонування в рамках В«Програми розвитку адаптивної школи на 2011-2012 рВ».

Ця Концепція являє собою систему поглядів, принципів і пріоритетів Муніципального загальноосвітнього закладу Іллічівської середньої загальноосвітньої школи, які диктуються соціальним замовленням з боку держава на сучасному етапі.

Школа передбачає створення психологічно комфортної, розвиваючої, оздоровляючої освітнього...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Енергетичне обстеження Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу ...
  • Реферат на тему: Використання сучасних інформаційних технологій з метою формування та вдоско ...
  • Реферат на тему: Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей "Дарина" - шко ...
  • Реферат на тему: Організація і тактика гасіння пожежі Муніципального загальноосвітнього закл ...
  • Реферат на тему: Муніципальне освітній заклад середня загальноосвітня школа № 15