Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Товари та послуги як об'єкт комерції

Реферат Товари та послуги як об'єкт комерції
Контрольна робота:

Товари та послуги як об'єкт комерції


Зміст


1. Конкурси як інструменти встановлення конкурентоспроможності товарів

2. Сучасні тенденції у розвитку асортименту та якості ювелірних товарів. Соціальне значення ювелірних виробів

3. Порівняльна оцінка якості конкретних різновидів товарів за матеріалами журналу "Попит" (Вибір і оцінка об'єктів проводиться студентом самостійно)


1. Конкурси як інструменти встановлення конкурентоспроможності товарів


Якість продукції виступає найважливішим складовим елементом її конкурентоспроможності.

З економічної точки зору, найбільш важливими представляються конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність товару, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможності галузі та конкурентоспроможність країни.

Саме слово "конкурентоспроможність", означає здатність даного предмета витримати конкуренцію.

Стосовно до продукції конкурентоспроможність являє собою потенційну можливість продукції бути успішно реалізованою на ринку. Таким чином, конкурентоспроможність продукції може проявитися лише при її реалізації в умовах конкурентного ринку, виступаючи при цьому у вигляді конкурентоспроможності товару [1].

Метою забезпечення конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності товару є отримання прибутку в результаті успішної реалізації даної продукції на ринку.

Проводячи порівняння товарів, призначених для задоволення однієї і тієї ж потреби, покупець враховує їх споживчі властивості, з'ясовує ступінь відповідності власним потребам. При цьому він прагне домогтися оптимального співвідношення між рівнем споживчих властивостей виробу та витратами на його придбання та використання, тобто отримати максимум споживчого ефекту на одиницю витрат.

По відношенню до конкретної потреби вказане співвідношення може бути досягнуто цілим рядом різних товарів завдяки наявності у них аналогічних властивостей. Відповідно всі вони будуть мати здатність, задовольняти цю потребу і по відношенню до неї можуть розглядатися як взаємозамінні.

У цьому напрямку проглядається взаємозв'язок між конкурентоспроможністю продукції, конкурентоспроможністю товару і формами конкуренції: предметної та функціональної.

Предметна форма конкуренції передбачає конкурентну боротьбу між товарами-аналогами, призначеними для задоволення однієї і тієї ж потреби, але розрізняються за ціною, рівню якості. В основі цієї форми лежить явище диференціації продукції. Зокрема, фірми-виробники прагнуть кожен з випускаються предметів споживання поставити на ринок у різних варіантах виконання, грунтуючись на смаках, запитах і фінансових можливостях споживачів [8].

Зв'язок між предметної формою конкуренції та конкурентоспроможністю продукції, конкурентоспроможністю товару, має явний характер. Виходячи на конкурентний ринок зі своєю продукцією, виробник передбачає наявність на ринку товарів-аналогів і, відповідно, враховує це в процесі забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції.

При функціональній формі конкуренції в конкурентну боротьбу включаються товари різних галузей, задовольняють різні потреби. У даному випадку мова йде про взаємозамінних товарах, які можуть бути функціонально однорідними, тобто призначеними дня виконання певних робіт або отримання певного споживчого ефекту, або функціонально різнорідними, призначеними для виконання різних робіт або отримання різних споживчих ефектів, але здатні замінювати один одного в окремих областях застосування. Крім того, при зниженні платоспроможного попиту покупців і високих цінах конкуренція може виникнути серед функціонально різнорідних товарів, які не є взаємозамінними, що пов'язано з бажанням споживача, максимізувати корисність при обмеженому доході [1].

Виходячи з того, що конкурентоспроможність продукції, товару, визначається її здатністю витримувати конкуренцію, складові елементи конкурентоспроможності безпосередньо випливають з методів конкуренції: цінових і нецінових.

Цінова конкуренція передбачає продаж товарів за нижчими цінами, ніж конкуренти. Вона має багатоцільове призначення: низька ціна може служити інструментом проникнення на нові ринки; низька ціна використовується фірмою як бар'єр проти виходу на ринок конкурентів; в ряді випадків фірми проводять зниження цін як відповідь на дії конкурентів. Цінова конкуренція спрямована на підвищення конкурентоспроможності товару на ринку, тобто ціна виступає складовим елементом конкурентоспроможності товару. Причому, слід зазначити, що покупця цікавлять повні витрати на придбання та експлуатацію оцінка.

Нецінова конкуренція базується на відмінностях товарів порівняно з конкурентами. Ці відмінні особливості можуть бути пов'язані безпосередньо з якістю самої продукції; з конкурен...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вімірювання та забезпечення Підвищення уровня якості та конкурентоспроможно ...
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Маркетингові дослідження ринку та оцінка конкурентоспроможності товару
  • Реферат на тему: Оцінка конкурентоспроможності продукції за ціною продажу