Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Облікова політика на підприємстві

Реферат Облікова політика на підприємстві

Введення


Важливою складовою частиною навчального процесу в професійних освітніх установах є закріплення отриманих знань і навичок в реальних умовах. Перша навчально-ознайомча практика проходила протягом 10 днів в ТОО ПКФ В«Зірка СходуВ», з організаційно-правовою формою - товариство з обмеженою відповідальністю, що знаходиться за адресою г.Павлодар, Центральний промисловий район.

Під час практики були вивчені технологія і організація виробництва, нормативна база з організації обліку на підприємстві, розподіл функціональних обов'язків між працівниками облікового апарату, інвентаризація майна підприємства, вивчений графік документообігу. br/>

1. Характеристика підприємства


Товариство з обмеженою відповідальністю В«Зірка СходуВ» є юридичною особою за законодавству Республіки Казахстан в якості суб'єкта малого підприємництва і розташоване в г.Павлодар. p> Повне найменування підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю Парфумерно-косметологічна фабрика "Зірка Сходу". p> Короткий найменування підприємства: ТОО ПКФ "Зірка Сходу".

Форма власності: Приватна

ТОО ВКФ "Зірка Сходу" засноване 7 квітня 1995, цей факт підтверджує Статут товариства з обмеженою відповідальністю В«Зірка СходуВ». p> Засновником (Далі - учасник) товариства є:., Проживає: г.Павлодар вул., Кв. 82. p> Місце знаходження товариства: Республіка Казахстан, 140000, Павлодарська область, г.Павлодар, Центральний промисловий район.

Предметом діяльності ТОО ПКФ В«Зірка СходуВ» є:

Виробництво пінно-миломоющіх засобів.

ТОО ВКФ В«Зірка СходуВ» має технічною базою: автомашини, обладнання, верстати, виробничі станки з вироблення поліетиленових пляшок.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий у банку, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, фірмове найменування.

ТОО ВКФ В«Зірка сходуВ» має невеликий штатний склад. br/>

1.1 Правила внутрішнього розпорядку

В 

У Відповідно до чинного законодавства на підприємстві встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота і неділя. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. p> Графік роботи, визначає початок щоденної роботи, час обідньої перерви і закінчення робочого дня, встановлюється для працівників підприємства з урахуванням виробничої діяльності, затверджується адміністрацією.

Робота на підприємстві не виробляється в святкові дні, встановлені трудовим законодавством.

При збігу вихідного і святкового днів перенесення вихідного дня здійснюється відповідно до трудовим законодавством.

Черговість надання відпусток встановлюється адміністрацією з урахуванням виробничої необхідності і побажань працівників.


2. Організація бухгалтерського обліку

В 

2.1 Облікова політика підприємства

В 

Обліковий політика підприємства - це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності підприємства. При формуванні облікової політики передбачаються майнова незалежність і безперервність діяльності підприємства, а також послідовність застосування обраної облікової політики. При створенні облікової політики керівник і бухгалтер спираються на Положення В«Облікова політика підприємстваВ» - окремий нормативний документ, в якому зазначені всі ті особливості, що впливають на діяльність підприємства та облік на ньому. p> Істотними способами ведення бухгалтерського обліку, прийнятими при формуванні облікової політики підприємства і підлягають розкриттю у складі бухгалтерської звітності, є:

В· Спосіб погашення вартості основних засобів, нематеріальних та інших активів (як враховується неминучий в процесі виробництва знос будівель, обладнання та машин);

В· Метод оцінки виробничих запасів, товарів та незавершеного виробництва і готової продукції (як при постійно мінливих цінах на сировину та інші виробничі витрати розраховується вартість продукції на всіх етапах її створення);

В· Методика обліку прибутку від реалізації продукції (як порахувати дохід або прибуток від виробничих або торгових операцій).

Керівник підприємства видає наказ про облікову політику, де оголошує, яким чином у протязі року вирішуватиметься вищеперелічений набір облікових проблем підприємства. У ньому конкретно відображені всі параметри фінансово-економічної діяльності підприємства, які використовуються безпосередньо в його роботі: як розділити так звані основні засоби (ті матеріальні цінності, які коштують дорого і служать довго) і кошти в обігу (службовці недовго і стоять недорого), як враховувати неминучий знос будинків, устаткування і машин, як рахувати вартість готової продукції і т.д.

Міняти облікову політику підприє...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і пода ...
  • Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерсько ...
  • Реферат на тему: Облікова політика підприємства та організація бухгалтерського обліку на при ...
  • Реферат на тему: Нормативно-законодавче регулювання бухгалтерського обліку. Облікова політи ...
  • Реферат на тему: Основи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві на прикладі То ...