Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Теоретичні основи управління та особливості організації управління в системі освіти

Реферат Теоретичні основи управління та особливості організації управління в системі освіти

Зміст


ВСТУП

1.Технологія ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

1.1Технологія в системі людської діяльності

1.2 Соціальна робота в системі соціальних технологій

2. УНІВЕРСАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

2.1Соціальная діагностика

2.3 Соціальна профілактика

2.4 Соціальна реабілітація

2.5 Соціальна адаптація

2.6 Соціальне консультування

3. ПРИВАТНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

3.1 Соціальна робота з бідними і незаможними

3.2 Соціальна робота з мігрантами

3.3 Соціальна робота з інвалідами

3.4 Соціальна робота з людьми похилого віку

3.5 Соціальна робота з дітьми

ВИСНОВОК

Бібліографічний списокВведення


У умовах сучасного російського суспільства однією з актуальних і значущих проблем є проблема ефективного соціального захисту і підтримки різних груп населення. Для її успішного вирішення необхідні спільні зусилля фахівців в різних областях діяльності, у тому числі професійних соціальних працівників, які володіють різними технологіями вирішення соціальних проблем. При цьому соціальні працівники можуть виступати як посередники між особистістю і суспільством (групою, колективом, державою), так і в якості помічників у справі подолання тих чи інших соціальних труднощів суб'єкта.

перше, розкрити зміст і сутність технологій соціальної роботи, визначити їх місце в системі соціальних технологій, описати специфіку, об'єкт і предмет впливу, основні елементи і складові частини технологій соціальної роботи.

друге, класифікувати технології соціальної роботи за ступенем спільності і масштабами впливу на соціальні об'єкти різного ступеня складності, розкривши внутрішню структуру кожного з виділених класів. p> третє, проаналізувати технології соціальної підтримки та допомоги тих суспільних шарів і груп, які розглядаються громадським і масовою свідомістю як першочергові та безумовні об'єкти такої діяльності.

У процесі досягнення заявлених цілей аналізуються теоретичні підстави практичної діяльності щодо соціального захисту різних соціальних груп, її основні прийоми, методи і принципи. Подібний підхід дозволяє розглядати діяльність з соціального захисту населення як єдину струнку систему діяльності, що передбачає серйозну і глибоку професійну підготовку. p> Об'єкт дослідження : процес управління в системі освіти.

Предмет дослідження : організація управління в системі освіти.

Мета дослідження - дослідити теоретичні основи управління і зокрема особливості організації управління в системі освіти, управління освітніми системами, вивчити практичне управління в системі освіти на прикладі МОУ В«ЗОШ № 10В» м. Новотроїцька.

У рамках зазначеної мети були поставлені такі завдання:

1) Проаналізувати нинішню організацію управління в системі освіти.

2) Виявити умови ефективності управлінської діяльності в системі освіти.

3) Виявити особливості організації управління освіти.

4) Вивчити і описати роботу однієї установи освіти, а також докладно розглянути специфіку управління середньої загальноосвітньої школи.

Методи дослідження : аналіз преси, монографій, підручників, офіційних документів освітніх установ.

База дослідження: система освіта, як одна з найбільших областей управління.


В 

1.Технологія як соціальний феномен

1.1 Технологія в системі людської діяльності

У умовах сучасного світу, що ставить перед людиною і суспільством завдання різного ступеня складності, однією з умов їх ефективного вирішення є можливість організації людської діяльності таким чином, щоб домогтися максимально можливого результату з мінімальними витратами ресурсів, засобів і часу. Подібна організація діяльності формує такий феномен як технологія.

У сучасній лексиці, як наукової, так і повсякденної, повсякденною, термін В«ТехнологіяВ» використовується досить часто і широко. При цьому ми не завжди віддаємо собі звіт в тому, наскільки коректним і виправданим є вживання даного терміну в кожному конкретному випадку. p> Можна стверджувати, що термін В«технологіяВ» - це синтез давньогрецьких слів В«techne - вміння, майстерність і lоgоs - знання, вчення. Таким чином, саме просте визначення, яке можна дати поняттю В«технологіяВ» звучатиме таким чином: це майстерність, мистецтво, вміння робити "штучні" речі та пов'язані з цим знання. З цього визначення можна вивести такі важливі елементи технології як прийоми діяльності, шляхи і способи діяльності, необхідні знання. Інакше кажучи, технологія - це вміння впливати на предмет в якій-небудь діяльності, де техніка - це шляхи, способи і дії, що допомагають точно, швидко, раціонально досягати обраних цілей (10.С.205). p> Для того щоб який-небудь з процесів сучасн...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління інноваційними процесами в системі освіти (на прикладі взаємодії ...
  • Реферат на тему: Самотність як соціальна проблема та шляхи її вирішення методами соціальної ...
  • Реферат на тему: Використання дистанційної технології з метою активізації пізнавальної діяль ...
  • Реферат на тему: Соціальне управління в системі ступеневої освіти
  • Реферат на тему: Основи діяльності тьютора, як педагога в системі освіти