Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання дистанційної технології з метою активізації пізнавальної діяльності студентів у системі професійної фізкультурної освіти

Реферат Використання дистанційної технології з метою активізації пізнавальної діяльності студентів у системі професійної фізкультурної освіти

Кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Вучева

Кандидат педагогічних наук, доцент О. Н. Мещерякова

Ставропольський державний університет, Ставрополь

Л.А. Соколова, заст. директора Училища олімпійського резерву, Ставрополь

Удосконалення процесу середньої та вищої професійної фізкультурної освіти та окремих його складових пов'язано з інформатизацією процесу навчання. Широкі можливості відкриває використання технології дистанційного навчання.

Модель дистанційної освіти, розроблена в Росії в 90-ті роки В. Кінелева, В. Меськова, В. Овсянниковим, В. Вержбицьким та іншими, розглядає навчання як інформаційно-освітнє середовище, засновану на сучасних засобах передачі та зберігання інформації. У центрі цієї концепції варто викладач не як інтерпретатор знання, а як координатор пізнавального процесу, в функції якого входять коректування курсу, що викладається, консультування студента з усіх аспектів навчальної діяльності, включаючи професійну самоідентифікацію. Студент при цьому сам формує індивідуальну освітню траєкторію з модульних компонентів курсів. Дистанційна освіта непротиставляється існуючої в Росії системи освіти і не є самостійною формою навчання, а передбачає впровадження в освітню практику нових технологій навчання, методів і принципів організації навчально-виховного процесу. Технологія дистанційного навчання, як показує досвід роботи російських вузів (МЕСІ, Сучасний гуманітарний університет та ін), може використовуватися як для заочного, так і для очного навчання в якості додаткового засобу підвищення ефективності освітнього процесу. Дана технологія починає використовуватися і в системі професійної фізкультурної освіти. Зокрема, в Російській державній академії фізичної культури було розроблено проект пакета базового програмного забезпечення для дистанційного навчання та одна з версій пакета успішно апробована [4].

Основна перевага технології дистанційного навчання - гнучкість, що дозволяє кого навчають самостійно вибирати час занять і визначати їх інтенсивність, перебуваючи при цьому в контакті з викладачем. Для студентів фізкультурного профілю це особливо значимо через необхідність поєднання навчальної діяльності та спортивної, пов'язаної з інтенсивним тренувальним процесом, значною кількістю навчально-тренувальних зборів і змагань.

Дистанційні форми навчання надають також широкі можливості для розробки навчальних програм, орієнтованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів і формування професійної компетентності майбутніх фахівців [2, 3].

Виділяють наступні види технологій дистанційного навчання:

Кейс-технологія. Створена однією з перших і найбільш поширена. У ній кожен навчальний курс забезпечується спеціальним навчальним посібником, програмою і методичними вказівками, що допомагають освоювати навчальний матеріал. Модульний принцип навчання дозволяє успішно поєднувати потреби і можливості, яких навчають відповідно до вимог освітніх стандартів. Кейс-технологія може використовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими технологіями.

Internet-технологія є найбільш універсальною і перспективною технологією дистанційної освіти, що забезпечує доступ в систему дистанційного навчання як навчаються, так і викладачів на будь-якому рівні інформаційних ресурсів. У мережевої технології можуть бути реалізовані різні способи та методи навчання: електронні підручники і бібліотеки, тестуючі системи, засоби сп...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Технологія дистанційного навчання: поняття, ознаки, переваги та недоліки. ...
  • Реферат на тему: Технології дистанційного навчання студентів
  • Реферат на тему: Диференційована технологія навчання як одна з форм пізнавальної організації ...
  • Реферат на тему: Технології дистанційного навчання
  • Реферат на тему: Технології організації дистанційного й змішаного навчання із застосуванням ...