Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття докази в цивільному процесі

Реферат Поняття докази в цивільному процесі

Державне освітній заклад

вищої професійної навчання

В«Тихоокеанський державний університет В»


Кафедра: В«Цивільне право та підприємницька діяльність В»
Курсова робота

Дисципліна: В«Цивільне процесуальне правоВ»

Тема: В«Поняття докази в цивільному процесі В»


В Виконала:

Перевірив (а):Хабаровськ 2008

ПЛАН


ВСТУП ............................................................................... 3 - 4

1. Судове доведення .................................................................. 4

1.1. Поняття і мета судового доказування ....................................... 4 - 6

1.2. Предмет доказування ............................................................. 6 - 8

1.3. Розподіл обов'язків по доведенню .............................. 8 - 9

2. Судові докази ............................................................... 9

2.1. Поняття і види судових доказів .................................... 9 - 15

2.2. Належність і допустимість доказів .............................. 15 - 18

2.3. Оцінка доказів .......................................................... 18 - 23

2.4. Засоби доказування ......................................................... 23 - 31

2.5. Судове доручення та забезпечення доказів ..................... 31 - 32

ВИСНОВОК ....................................................................... 32 - 33

Список використаної літератури ...................................... 33

ВСТУП


Здійснення правосуддя полягає в застосуванні судом закону до встановлених в ході судового розгляду фактичним обставинам, однак ці обставини необхідно осмислити, зрозуміти і пізнати.

Загальновідомо, що будь-яка усвідомлена діяльність людини не представляється без пізнання, яке в тих чи інших суспільних відносинах, у кожній конкретній області має свої специфічні риси.

Явища, події, які відбуваються в даний момент, у даний час або носять триває характер, можна в більшості своїй пізнати безпосередньо в залежності від нашого волевиявлення і предметах пізнання. Так досліджуються, наприклад, фізичні, фізіологічні, хімічні процеси і певні суспільні явища, події чи факти. У той же час є цілий ряд областей людської діяльності, де в багатьох випадках необхідно пізнати події, встановити факти, які мали місце в минулому. Саме з такими об'єктами має справу археологія, історія та ін Пізнання минулих явищ - також одне з основних завдань суду [1].

Загальновизнані дві форми судового пізнання: безпосереднє (емпіричне) і опосередковане (доведення).

У цивільному судочинстві основні зусилля суду направлені на дослідження обставин справи, оцінку зібраних доказів. Процес пізнання безпосередньо в ході судового засідання здійснюється через органи почуттів, коли судді чують свідчення сторін і свідків, сприймають їх реакцію на події в суді, досліджують подані документи, оглядають речові докази і т.д.

Досить переконливу оцінку такої форми пізнання дають відомі вчені-правознавці М.А. Вікут і І.М. Зайцев, які відзначають наступне: В«Дана форма процесуально економічна - вона швидкоплинна, не потребує особливому правовому регламенті. Результати такого пізнання вельми переконливі. Але можливості його обмежені у зв'язку з тим, що абсолютна більшість фактів, що мають значення для законного і обгрунтованого розгляду справи поза судового засідання і задовго до нього ... їх судді, природно, не можуть сприймати безпосередньо за допомогою органів чуття (емпірично), тому обов'язкова й інша форма пізнання - доведення В»[2].

Зрозуміло, у переважній більшості випадків суду доводиться пізнавати необхідні для нього факти і явища дійсності не прямо, а опосередковано, за допомогою доказів, оскільки всі юридично значимі факти, з якими норми матеріального права пов'язують правові наслідки, виникають і існують, як правило, до судового розгляду, тому суд не може отримати знання про них безпосередньо, не вдаючись до доказам та доведенню.

Особливість судового пізнання полягає в тому, що воно здійснюється з метою правильного застосування норм права при вирішенні справи по суті. Судді та особи, що у справі, вивчають тільки ті факти, які мають юридичне та доказове значення.

Пропонована робота являє собою дослідження поняття докази у цивільному процесі. Метою даної роботи є: з'ясувати, що є доказ у цивільному процесі і в чому воно полягає У першому розділі будуть розглянуті: поняття, предмет і мета судового доказування, розподіл обов'язків по доведенню.

Друга глава присвячена доказам, що є судовим доказом, визначаються види доказів та їх значення в процесі доведення, а також вимоги пред'являються д...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Інститут судового представництва в цивільному процесі
  • Реферат на тему: Роль і місце письмових доказів у процесі доказування
  • Реферат на тему: Оцінка доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Підготовка справи до судового розгляду в арбітражних судах. Порядок повідо ...