Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Маркетинг в туристичному бізнесі

Реферат Маркетинг в туристичному бізнесі

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

к.е.н., доцент Г.Д. Леонова

Маркетинг в туристичному бізнесі

Навчальний посібникДля студентів напряму підготовки

0502 В«МенеджментВ»

спеціальності 6.050200 В«Менеджмент організаційВ»

спеціалізації В«Менеджмент туристичної індустріїВ»Донецьк - 2007


МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.050200 В«Менеджмент організаційВ» спеціалізації В«Менеджмент туристичної індустріїВ»


Автор-упорядник: к.е.н., доцент Г.Д.Леонова. - Донецьк, ДІТБ. - 2007 - 93с. p> Рецензент д.е.н. М.М.Туріянская


Рекомендовано до публікації та впровадження в навчальний процес Методичною радою інституту туристичного бізнесу.

Протокол № 3 від 21 грудня 2006


Зміст


Введення

Опис курсу

Програма курсу В«Маркетинг в туристичному бізнесіВ»

Модуль 1. Маркетинг і аналіз ринкової ситуації

Тема 1. Сутність туристичного маркетингу

Тема 2. Система інформації в маркетингу

Тема 3. Методи дослідження ринку

Тема 4. Маркетингові дослідження туристичного ринку

Тема 5. Ринкова сегментація в туристичному маркетингу

Тема 6. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг

Модуль 2. Управління маркетинговою політикою

Тема 7. Формування продуктової політики

Тема 8. Формування комунікаційної політики

Тема 9. Формування цінової політики

Тема 10. Формування збутової політики

Тема 11. Управління маркетингом

Контрольні запитання

Список рекомендованої літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Д

Додаток Ж

Додаток К


Введення


Даний навчальний посібник з дисципліни В«Маркетинг в туристичному бізнесі В»призначений для того, щоб допомогти студентам вивчити положення, категорії, основні правила В«гриВ» в області маркетингової діяльності в туристичному бізнесі, які представлені в систематизованому і узагальненому вигляді.

Досвід теоретичного і практичного розвитку маркетингової роботи, накопичений країнами з ринковою економікою протягом століття, в Україна тільки починає свій розвиток. Тому теоретичні знання та їх практична реалізація в ринкові відносини не перебувають у відповідність. У цьому зв'язку виникають труднощі з осягненням змісту маркетингу, як науки, як частини філософського сприйняття сучасного підприємництва, здійснюваного, зокрема, в туризмі, а тому має свої особливості. Для забезпечення розуміння основ маркетингу в сфері туризму виконана справжня робота. Але процес навчання нескінченний, тому не можна зупинятися на досягнутому, щоб отримати можливо більш повне, системне і послідовне уявлення про маркетингової діяльності туристичного підприємства. За Ф. Котлеру навчити людину маркетингу можна за один тиждень, але удосконалювати навички йому доведеться все життя. При цьому важливо пам'ятати, що будь-який суб'єкт бізнесу повинен розраховувати, перш за все, на себе: вміти приймати самостійні рішення, засновані на аналітичному і творчому підході, а для цього необхідно бути не просто знаючим і вміє, але і думаючим.

Вступивши на шлях пізнання маркетингу, постарайтеся залишитися творчою натурою, яка вміє йти на обгрунтований ризик, виконуючи основне завдання: не стільки продавати, скільки створювати продукцію, що має цінність для споживача, який, у свою чергу, є найвища цінність для Вас. Адже тільки той зможе досягти більшого, хто більше знає, вміє, і бажає більше знати і вміти в своєму професійному справі.


Опис курсу "Маркетинг в галузях туристичного бізнесу "

Предмет : закономірності формування і функціонування маркетингової системи у сфері туризму, яка створюється під впливом факторів та умов ринкового простору.

Мета: формування системи принципів, методів і форм регулювання ринкового механізму у сфері туристичного маркетингу з метою підвищення конкурентоспроможності фірми, придбання практичних навичок щодо просування туристичного продукту на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективної діяльності фірми.

Завдання. Вивчивши програму курсу студент повинен знати :

В· Теоретичні основи, положення, категорії, показники маркетингу;

В· Методи і способи дослідження ринку;

В· Методичні засади визначення параметрів плану маркетингу та способів реалізації його основних політик - товарної, цінової, комунікаційної та розподілу.

В· Принципи проведення сегм...


сторінка 1 з 46 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Маркетинг. Основні функції маркетингу. Маркетинг на підприємстві
  • Реферат на тему: Формування цінової політики туристичного підприємства
  • Реферат на тему: Основні підході визначення ефектівності Формування інвестиційно-інноваційно ...
  • Реферат на тему: Організація інноваційної діяльності в туристичному бізнесі на прикладі конк ...
  • Реферат на тему: Портфельний аналіз та визначення структури діяльності компанії в туристично ...