Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Економічний аналіз господарської діяльності

Реферат Економічний аналіз господарської діяльності

1. Основи комплексного економічного аналізу господарської діяльності: предмет, мета, завдання


Практика аналітичного ставлення до своїх господарсько-фінансовими результатами і до підсумків діяльності своїх конкурентів-суміжників у виробників і підприємців усього світу існує з моменту зародження суспільних економічних відносин. Визначення порівняльних результатів діяльності, прагнення знизити свій підприємницький ризик, бажання виявити причини ослаблення виробництва, зниження доходу спонукали розпорядників та власників дохідних справ суворо стежити за накопиченням ділової інформації, за правильністю зіставляються господарсько-фінансових звітів, за дотриманням інтересів свого господарства, що в цілому створювало базу для періодичного аналізу отриманих даних. Підходи до проведення аналізу цих результатів, його концепції, методи проведення змінювалися, удосконалювалися з плином часу відповідно до зміни багатьох ринкових чинників, які визначалися сформованими на той період виробничими відносинами і рівнем продуктивних сил. p align="justify"> Слово В«аналізВ» (грец. analysis - розкладання) у найзагальнішому сенсі означає процес уявного або фактичного розкладання цілого на складові частини, що грає важливу роль в пізнавальному процесі і здійснюється на всіх його щаблях. Процедурою, зворотного аналізу, є синтез (грец. synthesis - з'єднання). Що стосується окремого виду аналізу - економічного аналізу, то він являє собою сукупність спеціальних економічних, математичних та інших знань, визначають економічні процеси. Дослідженню економічного аналізу в нашій країні і за кордоном приділялася і приділяється велика увага. Як відомо, економічний аналіз на рівні фірми, підприємства має багато напрямків, їх може бути до десяти і більше. Вони грунтуються на теорії пізнання, найважливіших принципах діалектики економічної теорії (політекономії). Ці напрямки економічного аналізу охоплюють всю господарсько-фінансову діяльність фірми, підприємства, бізнесу. Економічний аналіз класифікується за функціональним призначенням, яке співзвучне з функціями економічного управління. Управлінське вплив результатів економічного аналізу пов'язане з інтересами фірми, підприємства. Отже, економічний аналіз як метод дослідження, який функціонально пов'язаний з процесом управлінського впливу, має тісний зв'язок із захистом, відстоюванням інтересів фірми, які формуються на основі мотиваційної значущості результатів виробничої, комерційної діяльності фірми. Ці результати повинні розташовуватися в мотиваційному полі інтересів керівництва фірми і тим більше її власників (власників). Для уточнення версії про мотиваційної значимості економічного аналізу пропонуємо трохи докладніше розглянути його мотиваційний полі, систему його завдань, цілей та інтересів, грунтуючись на системно-інформаційному підході до функціонування ієрархічних структур управління. p align="justify"> Економічний аналіз В«харчуєтьсяВ» економічною інформацією, що надходить для його реалізації з різних за рівнями ієрархії джерел. На цьому етапі економічного аналізу виконується дослідження інформаційної структури розглянутої економічної системи. При цьому в економічній системі слід виділити рівень ієрархії управління, окремі центри управління і зв'язують їх інформаційні потоки різного мотиваційного змісту. Вся економічна система представляється у вигляді, умовно кажучи, спрямованого мотиваційного графа, вершинами якого служать центри управління, а ребрами - потоки економічної інформації. Напрямок ребер відповідає напрямку економічних інформаційних потоків по прямій і зворотного зв'язку, і, отже, в загальному випадку слід розглядати два мотиваційних графа. p align="justify"> Продовження економічного аналізу зводиться до виявлення цілей функціонування економічної системи та визначення ієрархії (рівнів) цих цілей, завдань, інтересів. Функціонування економічної системи (наприклад, підприємства) характеризується причинно-наслідковими зв'язками, маючи безліч економічних параметрів. p align="justify"> Якість функціонування економічної системи залежить від виконання деякої сукупності критеріїв, параметрів, а закладаються цілі, завдання, інтереси - це фактичне відображення будь-яких істотних параметрів і критеріїв на такі простору (мотиваційні, економічні, соціальні та ін .), які зручні для спостереження за функціонуванням економічної системи та здійснення управлінського впливу. Отже, завдання, інтереси, мотиви прямо або опосередковано пов'язані з можливістю вимірювання поточного функціонування економічної системи і зіставлення цих вимірів з певними значеннями параметрів, показників, прийнятих за базові. p align="justify"> Рівні цілей, завдань, інтересів (ієрархія цілей) можуть будуватися як знизу вгору, шляхом узагальнення інтересів (масова частка інтересів з великим значенням може поглинути інтереси складових систем), - індуктивний спосіб, так і зверху вниз, ...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Наукові основи економічного аналізу. Поняття і значення економічного аналі ...
  • Реферат на тему: Підвищення організаційно-економічної стійкості малого підприємства на основ ...
  • Реферат на тему: Методи аналізу відхілень факторний результатів аналізу від планових в ДІЯЛЬ ...
  • Реферат на тему: Дивідендна політика підприємства. Методика економічного аналізу кінцевих р ...
  • Реферат на тему: Методологія комплексного економічного аналізу, основні показники господарсь ...