Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Собівартість залізничних перевезень

Реферат Собівартість залізничних перевезень

Федеральне агентство залізничного транспорту

Сибірський державний університет

шляхів повідомлення


Кафедра: В«Економіка транспортуВ»
Робота по дисципліні

В«Собівартість залізничних перевезень В»Керівник Розробив студент

_____________ (П.І.Б.) _____________ (П.І.Б.)

________________________________________

(дата перевірки) (дата перевірки)

Коротка рецензія

________________________________________

(оцінка за результатами перевірки) (підпис викладача)

р. Новосибірськ

2010

Завдання 1.

Розрахунок зміни експлуатаційних витрат у зв'язку з прискоренням обігу вагона


В обороті вагона відбивається злагодженість міжгалузевої системи чинників, що впливають на його величину: якість планування, умови перевезень, рівень злагодженості дії сторін, що беруть участь у перевезеннях конкретних вантажів. Отже, величина обороту вагона залежить від різних об'єктивних і суб'єктивних факторів, під впливом яких він змінюється (прискорюється або сповільнюється).

Оборот вагону відображає загальні темпи перевізного процесу на залізницях, заощадження витрат часу на переміщення вантажів і характеризує, в кінцевому підсумку, підвищення продуктивності суспільної праці. Тому його прискорення, сприяючи прискоренню транспортування вантажів, в умовах соціалістичного господарства має величезне економічне значення.

Оборот вагону Q - це час, протягом якого відбувається цикл операцій від початку однієї вантаження вагона до початку наступної. За час обороту вагон знаходиться:

- на станції вантаження, де з ним виконується ряд операцій (подача під навантаження, навантаження, прибирання на колії станції, накопичення до цілого складу, формування і відправлення поїзда);

- на шляху прямування в навантаженому стані - вагон здійснює навантажений рейс l гр ;

- на станції вивантаження, де склад, з яким прибув вагон, розформовують, останній подають під вивантаження, вивантажують, прибирають у порожньому стані на колії станції, накопичують разом з іншими вагонами на склад поїзда, формують потяг і відправляють на станцію нового навантаження;

- на шляху прямування в порожньому стані вагон здійснює порожній рейс до нової станції навантаження. Порожнього рейсу може і не бути, якщо на станції вивантаження вагон буде поданий під навантаження в порядку так званих здвоєних операцій.

Сума пробігу вагона у завантаженому та порожньому стані за час обороту називається повним рейсом:


.


Оборот вагону відображає не тільки ступінь використання вагона, але і якість експлуатаційної роботи кожного підрозділу та мережі доріг у цілому. Прискорення обігу вагона дозволяє тим же вагонним паркам виконати великий обсяг перевезень, а значить зменшити потребу у вагонах для перевезення і скоротити капітальні витрати на рухомий склад, розвиток станцій, пунктів ремонту, а також експлуатаційні витрати на перевезення.

Час обороту вагона для мережі доріг, діб.


.


З цього умови можна визначити необхідний для забезпечення заданого обсягу навантаження U п робочий парк вагонів:


В 

На підрозділи залізничного транспорту - дорогах і відділеннях - частина вагонів занурених або підлягають вивантаження, тільки починає або (завершує) цикл обороту або проходить без вантажних операцій, тому для окремих підрозділів визначають не фактичний, а умовний оборот вагону:


,


де - число завантажених вагонів вступників на дане відділення або дорогу з інших підрозділів.

Величину умовно називають роботою дороги або відділення.

Середньодобовий пробіг вагона характеризує швидкість його просування, км/добу:


S в = l/Q,


де l - повний рейс, тобто відстань його пробігу за час обороту.

Продуктивність вагона характеризує його використання в процесі перевезення вантажів та обчислюється в тонно - км нетто, виконаних вагоном робочого парку за добу:


В 

З прискоренням обігу вантажного вагона зменшується потреба в рухомому складі. При цьому створюються умови для збільшення обсягу перевезень, а отже, і зниження їх собівартості, оскільки із збільшенням обсягу роботи тільки частина експлуатаційних витрат зростає пропорційно розмірам перевезень, витрати ж, зараховують до групи не залежать від розмірів перевезень, залишаються незмінними або збільшуються незначно В»Тому прискорення обігу вагона розглядається як важливий фактор зниження собівартості перевезень, Економія часу переміщення вантажів за рахунок прискорення обігу вагона сприяє підвищенню продуктивності суспільної праці, що в сучасних умовах є найактуальнішою проблемою в розвитку народного господарства країни,.


1. Розрах...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Конструкція вагона, навантаження
  • Реферат на тему: Проектування вагона, його вписування в габарит
  • Реферат на тему: Розрахунок чотирьохвісної вагона-цистерни для перевезення зріджених газів
  • Реферат на тему: Проектування вагона-хопера для перевезення зерна
  • Реферат на тему: Техніко-економічні параметри вагона і вписування його в габарит