Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Бухгалтерський облік

Реферат Бухгалтерський облік

Зміст


Введення

. Методичні вказівки до виконання курсових робіт

. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни В«Бухгалтерський облікВ»

. Розрахункові дані для виконання практичної частини курсової роботи

. Зразкові плани курсових робіт

. Питання для складання іспиту з дисципліни В«Бухгалтерський облікВ»

. Короткий курс лекцій з дисципліни В«Бухгалтерський облікВ»

.1 Предмет, метод і завдання бухгалтерського обліку

.2 Основні елементи бухгалтерського обліку-баланс і рахунки

.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

.4 Форми ведення бухгалтерського обліку

.5 Облік господарських процесів

6.6 Бухгалтерський облік основних засобів підприємства

6.7 Бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів

.8 Бухгалтерський облік грошових коштів організації

6.9 Організація обліку оплати праці на підприємствах

6.10 Облік витрат, пов'язаних з виготовленням продукції, робіт, послуг

.11 Бухгалтерський облік готової продукції та її продажу

6.12 Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності підприємств

6.13 Бухгалтерська (фінансова) звітність організацій

.14 Основи організації податкового обліку на підприємстві

Бібліографічний список

Програми


ВСТУП


Практично до XVII ст. бухгалтерський облік вважався прикладною математикою. У XVII - XVIII ст. він розглядався в більшій частині як юридична наука, а в XIX - XX ст. - Як економічна. В даний час у міжнародних програмах бухгалтерської освіти бухгалтерська справа розглядається як комплекс знань економіки, права та математики. p align="justify"> Бухгалтерський облік у сучасному розумінні - область знань, що має надзвичайно важливе значення в суспільстві. Його прийнято визначати як процес отримання, обробки та використання економічної інформації для прийняття обгрунтованих рішень і оцінок. Але бухгалтерський облік часто ототожнюють з рахівництвом. Рахівництво - це рутинна робота конторських службовців з обліку господарської діяльності, є механічним процесом. Однак бухгалтерія - поняття ширше, ніж рахівництво. Недарма, в даний час, бухгалтерський облік визначають як мова бізнесу, і праві ті, хто каже, що бухгалтерський облік - це насамперед контроль і аналіз. p align="justify"> У сучасних умовах, коли економіка Росії перебудовується на ринкові відносини і відбувається інтеграція в міжнародне економічне співтовариство, переосмислена роль бухгалтерського обліку в суспільстві. Якщо раніше бухгалтерський облік був засобом централізованого контролю, держави над діяльністю підприємств і державною власністю, то в даний час бухгалтерський облік стає засобом ефективного управління організацією. Без правильно поставленої системи обліку неможливо успішне функціонування організації будь-якого типу. p align="justify"> Бухгалтерський облік представляє величезний інтерес для всіх людей, які мають відношення до підприємництва, управління власністю, інвестуванню і фінансуванню. Усім їм необхідно знати В«мову бізнесуВ», яким по праву є бухгалтерський облік. p align="justify"> Процес бухгалтерського обліку діяльності організації можна поділити на кілька стадій (етапів). На першій стадії виявляється економічна сутність сталися господарських явищ, після чого вони поділяються на окремі господарські операції, які повинні бути оформлені підтверджуючими первинними документами. На наступній стадії конкретизується, яке саме майно організовано або джерела його формування виявилися задіяні при здійсненні операцій. Визначаються рахунки бухгалтерського обліку, на яких повинні бути відображені вчинені господарські операції, і інформація про операції реєструється в символічному поданні. На третій стадії аналізується результуюче вплив всіх операцій, здійснених за певний період часу, на стан майна організації та джерел його формування. p align="justify"> Таким чином, бухгалтерський облік охоплює всі сторони діяльності організації, об'єктами якого є майно організації, господарські операції організації і джерела формування майна.

Вивчення бухгалтерського обліку тягне за собою вивчення базових економічних понять, розкриває основи підприємництва.


1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

бухгалтерський податковий облік

Курсова робота є складовою частиною програми навчання студентів спеціальностей В«МенеджментВ» та В«Економіка і управління на підприємствахВ». Метою курсової роботи є систематизація, закріплення і розширення отриманих теоретичних і практичних знань з організації та методології бухгалтерського обліку. p align="justify"> У курсовій роботі повинні бути використані знання, набуті студентами в ході вивчення всіх економічних дисциплін, а також великий обсяг науково-д...


сторінка 1 з 63 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методична розробка теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік грошових коштів організації
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік і аналіз результатів фінансово-господарської діяльност ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік власного капіталу організації та його вдосконалення
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік витрат на НДДКР в організації