Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Бухгалтерський облік

Реферат Бухгалтерський облік

ослідної, методичної, довідкової та іншої літератури. Виконання курсової роботи будується в двох напрямках: з теоретичних проблем бухгалтерського обліку; на наведених у методичних вказівках даних бухгалтерського обліку умовного підприємства. Відповідно курсова робота повинна складатися з двох частин. p align="justify"> Перша частина визначається обраною темою відповідно до зразкової тематикою курсових робіт. Тема роботи вибирається за останнім номером залікової книжки студента. При написанні даної частини курсової роботи студент висвітлює різні точки зору з порушених у роботі дискусійних питань і полеміку провідних фахівців з досліджуваної теми, визначає свою думку до зазначеної проблеми і робить відповідні висновки щодо вдосконалення організації та методології бухгалтерського обліку. Об'єм I частини може становити (25-30 сторінок друкованого тексту). p align="justify"> Для виконання практичної частини роботи студентам пропонуються бухгалтерські дані умовного підприємства. Ці дані бухгалтерського обліку систематизовані в наскрізну задачу, яка включає в себе всі етапи економічної діяльності підприємства і має п'ять варіантів розрахункових даних. p align="justify"> Варіанти для виконання практичної частини вибираються таким чином:

- для студентів, прізвища яких починаються з літер - а, г, к, у, ц, призначений перший варіант;

- для студентів, прізвища яких починаються з літер - б, л, с, ф, г, призначений другий варіант;

- для студентів, прізвища яких починаються з літер - е, і, п, т, х, ш, призначений третій варіант.

- для студентів, прізвища яких починаються з літер - в, д, ж, н, о, я, призначений четвертий варіант;

- для студентів, прізвища яких починаються з літер - р, е, з, ю, м, щ, призначений п'ятий варіант.

Для повного розкриття практичної частини курсової роботи студент повинен виконати наступне:

) скласти кореспонденції рахунків по господарських операціях, які відображені в журналі господарських операцій;

) розрахувати необхідні суми в журналі господарських операцій;

) відкрити рахунки синтетичного обліку, вивести залишки на кінець періоду;

) скласти оборотну відомість за звітний період;

) скласти і заповнити форми звітності, які наведені у додатку А і Б.

Всі розрахунки повинні бути складені на аркушах формату А-4 після журналу господарських операцій з поясненнями і наведенням формул (методик).

Зворотний відомість за місяць є зведеним регістром по рахунках синтетичного обліку, на її підставі заповнюється бухгалтерський баланс і має таку форму:


№ п/пНомер счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець місяця Дт Кт Дт Кт Дт Кт

Студент повинен самостійно знаходити літературні джерела та систематизувати вивчені питання. При виборі літератури необхідно використовувати видання останніх років, тому що в них найбільш повно відображена діюча практика бухгалтерського обліку.

При ознайомленні з літературними джерелами і подальшому їх вивченні всі виписки з них, а також виклад необхідних в курсовій роботі положень слід супроводжувати точними посиланнями. Це дозволяє використовувати їх при написанні курсової роботи. p align="justify"> Обсяг курсової роботи повинен становити приблизно 35-50 сторінок друкованого тексту. Виклад тексту має відповідати вимогам ГОСТ 1.5-2001. p align="justify"> Скорочення у тексті не допускається; крім скорочень згідно ГОСТу 7.12-93.

Оформлення титульних аркушів, таблиць, штампів і т.п. викладено в стандарті підприємства СТП 01-01. Список літератури складається з урахуванням вимог ГОСТ 7.1-84 і приводиться після заключної частини тексту. p align="justify"> Студент захищає курсову роботу перед комісією, після допуску роботи до захисту.


2. Зразкова тематика КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ В«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКВ»


. Облікова політика підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку. p align="justify">. Бухгалтерський і податковий обліки фінансових результатів: взаємозв'язок і відмінності. p align="justify">. Бухгалтерський облік як інформаційна база управління підприємством. p align="justify">. Форми бухгалтерського обліку та їх вдосконалення. p align="justify">. Спрощена форма бухгалтерського обліку та порядок її застосування на малих підприємствах. p ...


Назад | сторінка 2 з 63 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методична розробка теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку розрахункових операцій торгового підприє ...
  • Реферат на тему: Відображення обліку операцій в банках на Рахунка бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Відображення господарських операцій на рахунках синтетичного обліку