Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Фундаментальні закони і теорії хімії

Реферат Фундаментальні закони і теорії хімії

Слідство із закону Авогадро


Закон Авогадро - в рівних обсягах різних газів, узятих за однакових температурі і тиску, міститься одне і теж число молекул.

Закон був сформульований в 1811 році Амедео Авогадро (1776-1856), професором фізики в Турині.

Перший наслідок із закону Авогадро: один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об'єм.

За нормальних умов, тобто при 0 В° С (273К) і 101,3 кПа, об'єм 1 моля газу, дорівнює 22,4 л. Цей обсяг називають молярним об'ємом газу Vm. p align="justify"> Другий наслідок із закону Авогадро: молярна маса першого газу дорівнює добутку молярної маси другого газу на відносну щільність першого газу за другим.

Задача. Знайти масу невідомого газу, якщо відомо, що його молярна маса вдвічі більше, ніж у оксиду азоту (II), зразок якого за н.у. займає обсяг 2,24 л

Рішення:

1) Mr (NO) = 14 +16 = 30 г/моль

2) Кількість речовини: v = V/Vm

v = 2,24/22,4 = 0,1 моль

) Знайдемо молярну масу невідомого газу:

Mr (газу) = Mr (NO) Г— 2 = 30 Г— 2 = 60 г/моль

4) Масу газу знаходимо з формули:


v = m/Mк

m = 0,1 моль Г— 60 г/моль = 6 г


Відповідь: 6 г


Будова атомів. Природа хімічного зв'язку

хімічний реакція гідроліз розчинність

Що таке квантові числа? Які властивості орбіталей і електронів вони відображають? Які значення приймають? Визначте максимально можливе число електронів на кожному енергетичному рівні атомів алюмінію і міді. p align="justify"> Квантові числа, цілі (0, 1, 2, ...) або напівцілим (1/2, 3/2, 5/2, ...) числа, що визначають можливі дискретні значення фізичних величин , які характеризують квантові системи (атомне ядро, атом, молекулу) і окремі елементарні частинки.

Енергетичні рівні поділяються на підрівні. Енергію електрона на підрівні і форму атомної орбіталі характеризує орбітальний квантове число l. p align="justify"> Значення l залежить від головного квантового числа n: l приймає значення від 0 до (n-1), тобто 0, 1, 2, 3 ... (n-1). У межах даного енергетичного рівня сукупність електронів, що характеризуються однаковим значенням l, називається енергетичним подуровнем. Підрівні позначають буквами:

Орбітальний квантове число l 0 1 2 3

Позначення енергетичного підрівня spdf

Таким чином, при l = 0, 1, 2, 3 електрони перебувають відповідно на s-, p-, d-, f-підрівні. Електрони різних підрівнів називають s-, p-, d-, f-електронами. У цьому випадку говорять також про стани s-, p-, d-, f-електронів або s-, p-, d-, f-атомних орбіталях. p align="justify"> Число енергетичних підрівнів у рівні не повинно перевищувати головне квантове число n.

Кожен підрівень складений з орбіталей, число яких визначається магнітними квантовим числом m l . Магнітне квантове число m l визначає можливі орієнтації орбіталі в просторі. Воно пов'язане з орбітальним квантовим числом і може приймати цілочисельні значення від-l до + l, включаючи нуль.

Определенному значенням l відповідає (2l + 1) можливих значень магнітного квантового числа. Кількість значень m l вказує на число атомних орбіталей в підрівні і число можливих напрямків, за якими вони можуть орієнтуватися в просторі.

Таким чином, електрони в атомі розташовуються по енергетичних рівнях, віддаленість яких від ядра характеризується значенням головного квантового числа n; рівні складаються з підрівнів, число яких для кожного рівня не перевищує значення n; в свою чергу підрівень складається з орбіталей, кількість яких задається числом значень магнітного квантового числа m. Квантові числа n, l, ml характеризують орбіталь. p align="justify"> Крім руху навколо ядра, електрон обертається навколо власної осі. Це рух отримав назву В«спінВ». Спінове квантове число m s характеризує два можливих напрямки обертання електрона навколо власної осі (за годинниковою стрілкою або проти). Спінове к...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Закріплення знань учнів з теми: "Числа 1-10 та число 0"
  • Реферат на тему: Число Пі
  • Реферат на тему: Ірраціональне число
  • Реферат на тему: Число як суще
  • Реферат на тему: Число пі і реальна механіка