Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Психологія управління

Реферат Психологія управління

1.Понятие психології управління та утримання її основних напрямків


психологія управління - це галузь психологічної науки, що об'єднує досягнення різних наук у сфері вивчення психологічних аспектів процесу управління та спрямована на оптимізацію цього процесу. При визначенні психології управління як науки найчастіше мають на увазі соціальне управління. Менеджмент як соціальне управління являє окремий випадок управління, сутністю якого є керівництво людьми з реалізації планів організації. Організація являє собою форму об'єднання людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети та впорядкування спільних дій. Суб'єкт управління - це особа (організація), від якого виходять управляючі дії, об'єкт управління - особа (організація), на яку ці впливу спрямовані. Під системою розуміється об'єктивна єдність пов'язаних один з одним елементів (предметів, явищ, знань), об'єднаних в одне ціле для досягнення певної мети. Таким чином, соціальне управління - це безперервний процес впливу керівника (суб'єкта управління) на організовану групу людей або кого-небудь з цієї групи (об'єкт управління) з координації їх спільної діяльності для досягнення найкращих її результатів. br/>

. Психологічні закономірності управлінської діяльності


Як відомо, управління здійснюється через взаємодію людей, тому керівнику у своїй діяльності необхідно враховувати закони, що визначають динаміку психічних процесів, міжособистісних взаємин, групової поведінки. До числа основних закономірностей відносяться: .5. Закон самозбереження. Сенс його полягає в тому, що провідним мотивом поведінки суб'єкта управлінської діяльності є збереження його особистого соціального статусу, особистісної спроможності, відчуття власної гідності. Характер і спрямованість моделей поведінки в процесі управління безпосередньо пов'язані з урахуванням або ігноруванням цього обстоятельства.6. Закон компенсації. При високому рівні стимулів до даної роботи або високих вимогах середовища до людини брак будь-яких здібностей для успішної конкретної діяльності відшкодовується іншими здібностями чи навичками. Наприклад, при слаборозвиненою пам'яті можна використовувати записні книжки, диктофони, тижневики. br/>

. Поняття особистості та її структура


Особистість - головна ланка гуманітарних, у тому числі психологічних, наук. У психології управління особливої вЂ‹вЂ‹значущості набуває необхідність врахування особистісного (людського) чинника. Закономірно у цьому зв'язку вивчення психічних явищ, проведення психологічних досліджень з позицій принципу особистісного подхода.2. Проблема особистості грала і продовжує грати все більшу роль в політичному житті суспільства в цілому, кожної держави і навіть організації. Саме цим пояснюються різночитання в підходах різних наукових шкіл до питання про роль особистості в історії, широко розгорнулася дискусія про свободу особистості, про захист її прав. 3. У психології управління поняття В«особистістьВ» має особливу значимість .. 2. Поняття В«особистістьВ» Поняття В«особистістьВ» прийшло в психологію з театру, де особистість - це маска, яку актор одягав перед тим, як вийти на арену або сцену. Це поняття з плином часу трансформувалося. Так, у російській мові у XVIII ст. воно означало кілкий відгук на чиюсь адресу, мало номінальний, негативний, навіть лайливий зміст. Незважаючи на пильну увагу до проблеми особистості, до сьогоднішнього дня ще не створена адекватна теорія особистості. Так, ще в 1937 р. Г. Олпорт нарахував 50 визначень особистості, почерпнутих з філософії, теології, юриспруденції, соціології та психології. Наше розуміння особистості зводиться до визначення: В«Особистість - це індивід, наділений свідомістю і самосвідомістю і володіє рядом властивостей, придбаних ним у процесі спілкування з іншими людьми, і представляє унікальну структуру, що змінюється в результаті активної адаптації до середовищаВ». br/>

. Психологічні школи вивчення особистості


Теорія І. П. Павлова випускникам середньої школи має бути відома. І. П. Павлов (1849 - 1936) - російський фізіолог, творець вчення про вищої нервової діяльності. Йому належить заслуга відкриття ролі умовних рефлексів. Завдяки умовним рефлексам організм пристосовується до мінливих умов існування набуваючи нових форм поведінки, відмінні від природжених безумовних рефлексів. Учні Павлова всебічно дослідили динаміку утворення і зміни умовних рефлексів, процеси збудження, гальмування та ін Визначаючи якісна відмінність між вищою нервовою діяльністю людини і тварин, Павлов висунув вчення про дві сигнальні системи - сенсорної і мовної. За допомогою слова як В«сигналу сигналівВ» мозок узагальнено відображає реальність, внаслідок чого радикально змінюється характер регуляції поведінки. Важливими для розу...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизація процесів управління і планування діяльності підприємства в се ...
  • Реферат на тему: Управління персоналом у системі наук і загальної теорії управління
  • Реферат на тему: Система державного управління і реформи управління Катерини II. Становленн ...
  • Реферат на тему: Історія формування науки управління. Основні напрямки розвитку менеджменту ...
  • Реферат на тему: Тенденції розвітку управлінської думки. Методи ДОСЛІДЖЕНЬ у психології упр ...