Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Історія формування науки управління. Основні напрямки розвитку менеджменту, підходи до розгляду процесу управління

Реферат Історія формування науки управління. Основні напрямки розвитку менеджменту, підходи до розгляду процесу управління

Курсова робота

Історія формування науки управління. Основні напрямки розвитку менеджменту, підходи до розгляду процесу управління

Введення


Удосконалення управління виробництвом як складної соціально-економічною системою є одним із ключових шляхів стабілізації російської економіки в цілому. Багаторічний економічна криза і спад промислового виробництва, що триває по сьогоднішній день, поставили багато підприємств не просто в кризове становище, а безпосередньо на межу банкрутства. Фінансова криза 1998 р., з одного боку, і без того ускладнив фінансове становище підприємств, а з іншого, - надав вітчизняним виробникам додаткові можливості заміщення імпорту та розширення своїх ринків за рахунок падіння курсу рубля. Одна частина вітчизняних підприємств цією можливістю успішно скористалася, а інша не зуміла чітко виділити головні завдання, визначити пріоритети, сформулювати функціональні завдання, мобілізувати потенціал для освоєння нових можливостей ринку.

У зв'язку з цим вдосконалення процесу управління було і залишається нагальною проблемою розвитку економіки країни. В даний час з'явилася велика кількість публікацій, в яких було успішно опрацьовано безліч проблем, що стосуються різних аспектів життєдіяльності організацій. Тим не менше, ряд питань у сфері російського менеджменту в даний час залишається відкритим. p align="justify"> Вітчизняна наука про управління як самостійна галузь знань сформувалася в умовах господарської практики промислового виробництва на основі накопиченого досвіду діяльності людей, що виконують управлінські функції. У цьому випадку наука про управління виступає як похідна від динамічного процесу розвитку виробництва та, у свою чергу, сприяє підвищенню його ефективності. У високорозвинених країнах з ринковою економікою отримала широке практичне застосування концепція менеджменту. p align="justify"> В умовах кризового становища вітчизняної економіки практичне звернення до основним положенням світового професійного менеджменту не тільки бажано, але й необхідно з метою збагачення досвіду вітчизняного управління та підвищення ефективності виробництва. Складні економічні умови вимагають не тільки теоретичного знання основних концепцій управління, а й практичного застосування, оскільки їх впровадження необхідно для стабілізації і розвитку ринкових відносин. p align="justify"> Актуальність обраної теми обумовлена ​​тим, що останніми роками зростає інтерес до постановки професійного менеджменту саме як до одного з істотних чинників підвищення конкурентоспроможності російських організацій . Це вимагає розробки нових технологій, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних методів управління т...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування ефективної системи управління інноваційним потенціалом промислов ...
  • Реферат на тему: Основні види дослідження систем управління: маркетингові, соціологічні, еко ...
  • Реферат на тему: Основні напрямки підвищення ефективності управління клієнтською базою в ТОВ ...
  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Функції управління (менеджменту)