Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Автоматизація обліку, контролю та аналізу праці та заробітної плати

Реферат Автоматизація обліку, контролю та аналізу праці та заробітної плати

Автоматизація обліку, контролю та аналізу праці та заробітної плати


Автоматизація обробки облікової та контрольної інформації на підприємствах охоплює весь комплекс завдань по синтетичному і аналітичному обліку, контролю і аудиту. Передумовою цьому є організація централізованої бази даних і розподілених баз даних на місцях обробки інформації. Для реалізації завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту праці і заробітної плати створюється інформаційна база з використанням АРМ бухгалтера трьох категорій (рис.1). br/>

АРМ Б 3 категорії (керівник)


АРМ Б 2 категорії (бухгалтерія)


АРМ Б 1 категорії (цехи, відділи, ділянки.)

Рис.1 Інформаційна модель організації АРМ бухгалтера з обліку, контролю і аудиту праці та заробітної плати


На АРМ бухгалтера I категорії здійснюється введення первинних даних, розрахунок інформації та видача на екран або друкувальний пристрій машинних документів по структурних підрозділах. Контроль, аналіз і аудит інформації виконується по окремих структурних підрозділах. Автоматизація завдань з обліку, контролю і аудиту праці та заробітної плати базується на відокремлених алгоритмах розрахунку. p align="justify"> Технологічний процес обробки та отримання інформації з обліку, контролю і аудиту праці та заробітної плати на АРМ бухгалтера I категорії складається з наступних етапів:

. Підготовка первинної інформації

Введення первинних даних здійснюється в діалоговому режимі. Важливе значення при цьому має забезпечення високої достовірності вихідних даних. Тому програмне забезпечення відповідних АРМ повинно забезпечувати автоматизовану перевірку даних, що вводяться і видачу повідомлень про виявлені помилки. p align="justify">. Розрахунок сум оплати та утримань за відповідними кодами видів оплат і утримань,

3. Видача вихідної інформації по структурних підрозділах

. Контроль і коректування результатної інформації;

. Аудит облікової інформації

На АРМ бухгалтера II категорії (у бухгалтерії) створюється інформаційна база даних з обліку праці та заробітної плати, в якій об'єднуються всі дані, що надходять з АРМ бухгалтера I категорії зі структурних підрозділів.

Кінцевим результатом вирішення завдань з обліку праці та заробітної плати є формування інформаційної бази в цілому по підприємству.

На АРМ бухгалтера III категорії здійснюється звід оплати праці в цілому по підприємству. Тут же проводиться аналіз коштів на оплату праці, контроль, моделювання, прогнозування праці та заробітної плати. p align="justify"> В умовах децентралізованої автоматизації обліку з використанням АРМ бухгалтера практично всі завдання з обліку праці та заробітної плати можуть бути вирішені як у підрозділі (на АРМ бухгалтера I категорії), так і в бухгалтерії (на АРМ бухгалтера II категорії ), тобто жодна з цих завдань не відноситься до стандартних. Можливість і доцільність вирішення завдань у підрозділах (на АРМ бухгалтера I категорії) обумовлена ​​тим, що саме там виникає більша частина вихідної інформації і використовується в значній мірі результатная інформація. Можливі різні варіанти розподілу завдань між бухгалтерією та підрозділами. p align="justify"> При розподілі завдань між бухгалтерією та підрозділами необхідно враховувати наступні умови вирішення завдань:

чисельність працюючих і підрозділів, умови оплати праці;

спосіб документування первинної інформації, використовуваної в обліку праці та заробітної плати;

складу інших завдань, що вирішуються засобами АРМ у підрозділах;

варіант розподілу завдань обліку праці та заробітної плати між бухгалтерією та підрозділами.

Інформаційна ув'язка завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту праці і заробітної плати в умовах функціонування АРМБ всередині повної інформаційної системи обліку та інформаційної системи підприємства в цілому здійснюється за такими принципами:

Принципи, що обумовлюють використання АРМБ в інформаційній системі підприємства: використання взаємної інформації; спільність окремих джерел інформації; спільність окремих первинних носіїв інформації; спільність окремих результатних носіїв інформації; єдність системи кодування інформації; наявність зворотного зв'язку; єдність системи показників.

На рис.2 наведена укрупнена схема інформаційного взаємозв'язку АРМ бухгалтера з обліку праці та заробітної плати.


В  <...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизація обліку праці та заробітної плати
  • Реферат на тему: Формування обліку праці та заробітної плати на підприємстві
  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Особливості обліку праці, заробітної плати та розрахунків з працівниками то ...
  • Реферат на тему: Робота бухгалтера з розрахунку заробітної плати