Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Техніка транспорту, обслуговування та ремонт

Реферат Техніка транспорту, обслуговування та ремонт

Федеральне державне автономне освітній заклад

вищої професійної освіти

В«Сибірський федеральний університетВ»

Політехнічний інститут

ТЕХНІКА ТРАНСПОРТУ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

Навчально-методичне забезпечення по курсовому проектуванню

(рукопис)

Красноярськ


УДК 629.113.073.27 (0 75.8)

Техніка транспорту: Метод. керівництво для виконання курсової роботи з дисципліни В«Техніка транспорту, обслуговування та ремонтВ» для студентів спеціальності 190701.65 В«Організація перевезень та управління на транспортіВ»/Упоряд. В.А. Ковальов. Красноярськ: ІСЦ ПІ СФУ, 2011, - 24с. p align="justify"> Метою курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу курсу В«Техніка транспорту, обслуговування та ремонтВ», а також придбання практичних навичок з аналізу експлуатаційних властивостей автомобіля при організації вантажних перевезень.


1. Загальні відомості


Зростання парку автомобільного транспорту, поліпшення його експлуатаційних властивостей призводять до підвищення швидкості та інтенсивності руху, щільності транспортних потоків. Це ускладнює дорожні умови перевезень, підвищує аварійність, ймовірність дорожньо-транспортних пригод та наїздів, збільшує забруднення навколишнього середовища і рівень шуму. У цих умовах правильний вибір рухомого складу, відповідного своїми експлуатаційними властивостями характеристикам перевезеного вантажу і умовам його доставки, дає можливість розробляти оптимальну стратегію і підвищувати безпеку перевезень. p align="justify"> Велике значення для підвищення ефективності перевезень має досконалість конструкції автомобіля. Проте умови експлуатації настільки складні і різноманітні, що не можна встановити межа досконалості конструкції автомобіля, яку можна було б визнати еталоном по всіх параметрах. Особливо це справедливо по відношенню до технології перевезень, де проявляється в максимальному ступені пристосованість автомобіля до перевезення певного виду вантажу. p align="justify"> У зв'язку з цим підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників, пов'язаних з організацією перевезень і управління на автомобільному транспорті, є актуальним.


2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота повинна містити розрахунково-пояснювальну записку з відповідними розрахунками, поясненнями, висновками і графічну частину.

Матеріал розрахунково-пояснювальної записки повинен містити наступні розділи.

Введення

Охарактеризувати автомобіль як основний елемент, що задовольняє потреби суспільства в пересуванні, забезпечення неухильного зростання товарообігу, розширенні та посиленні зв'язків між усіма галузями економіки в повній взаємодії з усіма видами транспорту. Показати роль інженерно-технічних працівників, пов'язаних з організацією перевезень і управління на автомобільному транспорті. p align="justify"> 1 Характеристика базового транспортного засобу

Дати короткий опис базового транспортного засобу (ТЗ) з урахуванням заводу-виробника, області застосування. Привести загальний вигляд автомобіля, його схему з усіма технологічними розмірами і параметрами профільної прохідності; в табличній формі коротку технічну характеристику ТЗ. p align="justify"> 1.1 Конструкція ТС

Конструкція ТС містить двигун, кузов, шасі.

Двигун. Модель, вид палива, щільність палива, момент інерції, зовнішня швидкісна характеристика двигуна. p align="justify"> Кузов. Розташування двигуна щодо кабіни, конструкція кабіни з точки зору комфортності, конструкція кузова з точки зору адаптації (пристосованості) вантажу до перевезення, навантаження, розвантаження й схоронності. p align="justify"> Шасі. Включає трансмісію, несучу частину і механізми управління. p align="justify"> Трансмісія. Призначення. Вона містить зчеплення, коробку передач, карданну передачу, головну передачу, диференціал, півосі. p align="justify"> Зчеплення. Призначення. p align="justify"> Коробка передач. Призначення. Передавальні числа. p align="justify"> Карданна передача. Призначення. p align="justify"> Головна передача. Призначення. Передавальне число. p align="justify"> Диференціал. Призначення. p align="justify"> Напівосі. Призначення. p align="justify"> Несуча частина. Призначення. Вона містить раму (тип), підвіску, мости і колеса. p align="justify"> Колесо. Призначення. Конструкція. Момент інерції. Позначення. p align="justify"> Меха...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розподіл вантажних і пасажирських перевезень між різними видами транспорту
  • Реферат на тему: Розподіл перевезень у вузлі між трьома видами транспорту
  • Реферат на тему: Раціоналізація перевезень вантажів різними видами транспорту
  • Реферат на тему: Особливості пасажирських перевезень різними видами транспорту
  • Реферат на тему: Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті