Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Виховання етнічної самосвідомості особистості

Реферат Виховання етнічної самосвідомості особистості

ЗМІСТ


Введення

глави 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ етнічної самосвідомості ОСОБИСТОСТІ

1.1 Проблеми поліетнічності сучасної Росії

.2 Становлення етнічної самосвідомості особистості

.3 Особливості етнічного виховання

.4 Полікультурна виховання як засіб становлення етнічної самосвідомості

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА СТАНОВЛЕННЯ етнічної самосвідомості

.1 Полікультурна освіта на прикладі етносів Північно-Заходу Росії

.2 Соціально-педагогічна система становлення етнічної самосвідомості

.3 Організаційно-змістовні компоненти становлення етнічної самосвідомості засобами полікультурної освіти (на прикладі студентів педколеджу)

БІБЛІОГРАФІЯ

програмиВСТУП


Однією з актуальних проблем в даний час є проблема пошуку засобів розвитку етнокультурних потреб громадян Росії в освіті та вихованні в дусі поваги і любові до рідної культури. Зростання національного самовизначення народів Російської Федерації, підвищення ролі регіонів у вирішенні економічних, соціальних і політичних питань висунули перед вітчизняною педагогічною наукою і практикою проблему становлення етнокультурного самосвідомості. p align="justify"> Система освіти має кошти для вирішення наступних завдань, які є своєрідною гарантією розвитку народів Росії:

поширення знань про історію, культуру народів, що населяють Росію,

збереження історичної спадщини та подальшого розвитку національної самобутності народів в рамках євразійського національно-культурного простору,

забезпечення оптимальних умов для збереження і розвитку мов усіх народів Росії,

зміцнення і вдосконалення національної загальноосвітньої школи як інструменту збереження і розвитку культури та мови кожного народу поряд з вихованням поваги до їхньої культури, історії, мови.

Російським освітнім установам, де спільно навчаються представники різних народів з різною національною культурою і з різноманітними національними звичаями, психологічним укладом і менталітетом, властивий поліетнічний характер, що пояснює значущість проблем, пов'язаних з подоланням деяких особливостей і складнощів, властивих взаєминам учасників освітнього процесу.

Окреслені проблеми обумовлені впливом поведінкових стереотипів, властивих сучасному суспільству. Більше того, на формування культури моральних відносин накладає відбиток національна особливість кожного етносоціума, своєрідність традицій, звичаїв, стереотипів поведінки, тих рис етнічного характеру, які складалися протягом всієї історії того чи іншого етносу. У сформованих умовах завдання формування культури моральних відносин, заснованих на етнічних і загальнолюдських цінностях, в школах з багатонаціональним складом учнів набуває особливої вЂ‹вЂ‹актуальності. p align="justify"> Функція освіти, і зокрема його змісту як основного засобу навчання, виховання та розвитку особистості, вводиться в ранг державної політики в галузі освіти і сформульована в Законі України В«Про освітуВ» наступним чином: В«Захист системою освіти національних культур і регіональних культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; сприяння взаєморозумінню і співпраці між людьми, різними расовими, етнічними, релігійними та соціальними групами В»[43].

Концепція модернізації російської освіти визначає в якості основної мети освіти - духовно-моральне виховання особистості. Цю мету пропонується реалізувати вирішенням наступних завдань:

досягнення нового рівня взаємодії сім'ї, освітніх установ, органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських організацій, релігійних конфесій у вихованні і соціалізації дітей та молоді;

збереження історичної спадкоємності поколінь; розвиток національної культури, виховання дбайливого ставлення до історичної та культурної спадщини народів Росії; формування духовно-моральних якостей особистості;

виховання патріотів Росії, громадян правової демократичної держави, поважають права і свободи особи, виявляють національну і релігійну терпимість; розвиток культури міжетнічних відносин [58].

Для реалізації поставлених завдань все частіше використовується потенціал етнокультурного підходу в освіті. Наприклад, урядом Москви прийнята Програма розвитку етнокультурного (національного) освіти в Москві [93], подібні програми реалізуються в Карелії, Пермської, Свердловській і інших областях. p align="justify"> Звернення до проблематики етнічної самосвідомості і полікультурної освіти визнача...


сторінка 1 з 46 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Завдання розвитку національної самосвідомості в Програмі виховання дитини-д ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у ...
  • Реферат на тему: Підході до визначення національної самосвідомості ОСОБИСТОСТІ
  • Реферат на тему: Духовно-моральне розвиток і виховання особистості громадянина Росії
  • Реферат на тему: Психологічні чинники розвитку етнічної толерантності особистості в багатона ...