Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи стану проблеми етнічної самосвідомості в психології

.1 Сутність і структура самосвідомості в старшому дошкільному віці

.2 Особливості формування передумов етнічної самосвідомості старшого дошкільника

Висновки по першому розділі

Глава 2. Формування передумов етнічної самосвідомості дітей старшого дошкільного віку в процесі організованої психолого-педагогічної діяльності

.1 Дослідження рівня сформованості передумов етнічної самосвідомості у дітей 7-го року життя

.2 Психолого-педагогічні умови формування передумов етнічної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку

Висновки по другому розділі

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення


Актуальність. На рубежі XX і XXI століть суспільство відкрило для себе новий феномен - етнічне відродження чи етнічний парадокс сучасності. Сутність цього явища полягає в значному підвищенні ролі етнічності в суспільних процесах, відродженні інтересу до етнічної ідентичності, мови, культури, звичаїв, традицій, способу життя на тлі наростаючої інтернаціоналізації економічного та соціально-політичного життя, а також глобалізації людської діяльності.

Багатоплановість даної проблеми обумовлює необхідність її комплексного вивчення та пошук оптимальних прийомів психологічного супроводу дітей з метою формування у них етнічної ідентичності.

В умовах радикальних соціальних перетворень, соціальної нестабільності, коли посилилися процеси, що характеризуються сплеском усвідомлення громадянами Росії своєї етнічної приналежності, особливо гостро постає проблема становлення етнічної ідентичності особистості. Зростаючий людина, відчуваючи нестабільність навколишнього світу, шукає підтримку і захист у стабільних цінностях предків. Саме межпоколенние стабільні спільності, етноси, набувають настільки істотне значення в житті підростаючого покоління.

У цих умовах одне з головних завдань - забезпечити діалектичну єдність і спадкоємність між етнічною та громадянською ідентичністю особистості. Це в рівній мірі відноситься до дошкільного освітнього закладу, де закладається фундамент всебічного розвитку особистості, йде інтенсивний процес становлення етнічної ідентичності.

Довгий час у вітчизняній науці етнічні феномени розглядалися переважно істориками та етнографами. Вони здійснили глибокий аналіз формування національної свідомості та самосвідомості народів, особливостей їх функціонування та міжетнічної взаємодії на різних етапах розвитку суспільства та ін Видатний внесок у теорію етнічного виховання та освіти внесли К.Д. Ушинський, Л.М. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.І. Водовозов, П.П. Блонський, С.Т. Шацький та ін

До феноменам етнічного, сьогодні все більше виявляє інтерес психологія. Етнічна самосвідомість розуміється як усвідомлення приналежності людей до націй, яке об'єднує представників етнічної групи різних соціальних класів під одним поняттям (німці, американці, японців). Етнічна самосвідомість - це така система поглядів, уявлень...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виховання етнічної самосвідомості особистості
  • Реферат на тему: Формування етнічної ідентичності школярів
  • Реферат на тему: Особливості етнічної ідентичності підлітків з етнічно змішаних сімей
  • Реферат на тему: Формування етнічної культури Ізраїлю
  • Реферат на тему: Процес розвитку самосвідомості дітей дошкільного віку