Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Удосконалення організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

Реферат Удосконалення організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

Введення


Однією з найважливіших завдань у галузі експлуатації автомобільного парку є подальше вдосконалення організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів з метою підвищення їх працездатності і разом з тим зниження витрат на експлуатацію. Актуальність зазначеного завдання підтверджується і тим, що на технічне обслуговування автомобіля витрачається у багато разів більше праці і засобів, ніж на його виробництво. p align="justify"> В даний час на базі науково-технічного прогресу отримує подальший розвиток перевірена багаторічним досвідом планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу лісопромислового комплексу в цілому.

Як в області організації автомобільних перевезень, так і в області технічної експлуатації автомобілів починають застосовуватися різні економіко-математичні методи аналізу, планування і проектування. Все ширше розробляються і впроваджуються нові методи та засоби діагностування технічного стану та прогнозування ресурсів безвідмовної роботи автомобілів. Створюються нові види технологічного обладнання, що дозволяють механізувати, а в ряді випадків і автоматизувати трудомісткі операції з обслуговування та ремонту рухомого складу. Розробляються сучасні форми управління виробництвом, які розраховані на застосування електронно-обчислювальних машин з подальшим переходом на автоматизовану систему управління. p align="justify"> При все зростаючій насиченні народного господарства автомобілями сучасна система господарювання передбачає нові структурні підрозділи автомобільного транспорту - автокомбіната і виробничі об'єднання, ремонтно-обслуговуючі бази, які потенційно сприяють переходу на централізоване виробництво обслуговування і ремонту автомобілів.

Завдання


Завдання 1

Умова завдання:

Оптимальні періодичності окремих операцій ТО l розподілені на числовій осі напрацювання випадковим чином. Тому число операцій часто не збігаються з періодичністю регламентних впливів (ЄВ, ТО-1, ТО-2). p align="justify"> Існує ряд методів угруповання операцій за видами ТО, що забезпечують максимальну технічну готовність автомобіля і можливо менші матеріальні і трудові витрати.

Надійність автомобіля і витрати на підтримку його працездатності характеризуються такими показниками: - середнє напрацювання на відмову, v - коефіцієнт варіанту ресурсу, d - вартість ТО вузла, C - середня вартість усунення відмови (ТР).


Вихідні дані для виконання завдання:

l про dC l то < span align = "justify">? t про C a C n XN 120,20,562,26,020, 202,01,62,6 2,81,2

Використовуючи економіко-імовірнісний метод знайти:

1. Визначити оптимальну періодичність виконання операцій ТО вузла

2. Визначити доцільність виконання ТО вузла з періодичністю l то

. Знайти кордону періодичності ТО, в яких виконання операцій доцільно

. Уявити графічно приблизний закон розподілу ресурсу і нанести область допустимої періодичності ТО вузла.

Рішення:

Згідно з вихідними даними приймемо: L - 14500 тис. км, - 0,2, к-== 0,254, тоді використовуючи формулу визначимо оптимальну періодичність ТО вузла: lо


;

0,2 = 0,13


= 0,13, при цьому оптимальна періодичність дорівнюватиме lо == 12 тис. км.

Визначимо доцільність зміни періодичності, згідно з формулою:


В 

Тоді, прийнявши lо = 12 тис. км, коефіцієнт періодичності зміниться,


= 0,0005


В 

Малюнок 1.


З даних малюнка 1 для = 0,005 при = 0,2, отримаємо гранично допустиме значення Ккд = 0,016.

У теж час з умови задачі маємо К = 0,254. Так як К Ккд, то за економічним критерієм проведення даної операції з періодичністю 12 тис. км недоцільно. p> Тоді нижня межа періодичності ТО може бути скорегована наступним чином: за рисунком 1 при заданих = 0,2, К = 0,254, визначаємо значення = 0,3.

За формулою


LТО = l


знайдемо оптимальне значення нижньої межі проведення ТО


LТО = 0,312 = 3,6 тис. км


Таким чином інтервал періодичності, вс...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація технічного обслуговування та поточного ремонту з планувальним р ...
  • Реферат на тему: Проектування поста для технічного обслуговування та технічного ремонту ходо ...
  • Реферат на тему: Організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів
  • Реферат на тему: Пристрої та інструменти для технічного обслуговування і поточного ремонту а ...
  • Реферат на тему: Організація придорожньої станції технічного обслуговування з поточного ремо ...