Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Облік джерел безперебійного живлення

Реферат Облік джерел безперебійного живлення


джерел безперебійного живлення


джерел безперебійного живлення: ВРАХОВУЄМО ПРАВИЛЬНО

облік актив безперебійний обіг

Найчастіше багато організації стикаються з проблемою відключення електрики у займаних ними приміщеннях, в результаті чого пошкоджуються комп'ютери організації. Для того щоб уникнути втрат інформації та пошкодження комп'ютерів, організації набувають джерела безперебійного живлення. При цьому у організацій виникає питання: як правильно врахувати в бухгалтерському обліку придбані джерела безперебійного живлення? p> Згідно з п. 2 - 5 Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 12.12.2001 N 118 (із змінами і доповненнями) (далі - Інструкція N 118), активи, що мають матеріально-речову форму, організацією приймаються до бухгалтерського обліку в якості основних засобів при одночасному виконанні наступних умов:

активи призначені для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для використання у допоміжних, обслуговуючих виробництвах і господарствах, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

-активи призначені для використання протягом строку тривалістю понад 12 місяців;

-активи здатні приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;

активи не передбачаються на момент придбання для подальшого перепродажу.

До основних засобів відносяться:

- об'єкти основних засобів, наведені в Тимчасовому республіканському класифікаторі основних засобів і нормативних строків їх служби, затверджених Постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 21.11.2001 N 186 (далі - Тимчасовий класифікатор N 186), і Загальнодержавному класифікаторі Республіки Білорусь "Основні засоби та нематеріальні активи ", затвердженому Постановою Комітету з стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь від 27.09.2002 N 48;

інші активи, не зазначені в абзаці другому пункту 3 Інструкції N 118 і зараховують організацією (індивідуальним підприємцем) до основних засобів відповідно до умов, передбачених у пункті 2 Інструкції N 118.

Активи, щодо яких виконуються умови, передбачені п. 2 Інструкції N 118, і вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці організації, але не вище 30 базових величин за одиницю, можуть бути недійсними організацією до основних засобів і враховуватися в бухгалтерському обліку у складі засобів в обігу.

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів, тобто об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям, або окремий конструктивно відокремлений предмет, а також відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Згідно з Тимчасовим класифікатором N 186 до комплектації персональних ЕОМ, включаючи сервери, в максимальному випадку входять: монітор, системний блок (процесор, ОЗУ, НЖМД - жорсткий диск, материнська плата, адаптер, НГМД-дисковод, CD-Rom, CD- RW, DVD-Rom), "миша", килимок, клавіатура. Всі периферійні пристрої персональних ЕОМ (принтери, джерела безперебійного живлення, сканери, плотери, модеми та ін), шифр 48003, а також мережа з мережевими пристроями враховуються окремо. p> Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що джерела безперебійного живлення не відносяться на вартість комп'ютерів, а є самостійними об'єктами обліку.

Якщо організація не передбачала в обліковій політиці ліміт (не вище 30 базових величин за одиницю), в межах якого активи не відносяться організацією до основних засобів і враховуються в бухгалтерському обліку у складі засобів в обороті, або передбачала даний ліміт, але вартість придбаних джерел безперебійного живлення перевищила ліміт, джерела безперебійного живлення необхідно віднести до складу основних засобів. З урахуванням норм Інструкції про відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з основними засобами, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 20.12.2001 N 127 (із змінами і доповненнями) (далі - Інструкція N 127), в обліку організації необхідно провести запису:

Д-т 08 "Вкладення у необоротні активи" - К-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на вартість придбаних джерел безперебійного живлення;

Д-т 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах" субрахунок "Податок на додану вартість по придбаних основних засобів" - К-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суми ПДВ , зазначені у первинних ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському облік ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів у бухгалтерському обліку
  • Реферат на тему: Переоцінка основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерськом ...
  • Реферат на тему: Призначення джерел безперебійного живлення
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів