Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Технологія планування у спорті

Реферат Технологія планування у спорті

ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ В СПОРТІ


План


1. Загальні положення технології планування в спорті

. Науково-методичні передумови планування підготовки спортсмена

. Основні напрямки плану і програми тренування

. Засоби і методи формування планів і програм навчально-тренувального процесу

. Форми (види) планування на етапах багаторічної спортивної підготовки

. Документи планування

Література


1. Загальні положення технології планування в спорті


Завдання спортивного тренування, вирішуються в результаті навчально-тренувального процесу. Під навчально-тренувальним процесом слід розуміти систему планомірно організованих занять у спеціально створених для цього навчальних групах (командах) під керівництвом тренера-викладача.

У навчально-тренувальному процесі умовно виділяють три види конкретних дій: планування, реалізацію запланованого, контроль.

З цих органічно взаємозалежних операцій складається основна власне-професійна діяльність викладача-тренера. При цьому планування зазвичай здійснюється попередньо, тобто воно не входить безпосередньо в навчальний процес. Контроль же частково здійснюється як у самому тренувальному процесі, так і за його межами (наприклад, на прикидках, змаганнях, медичних оглядах і т.д.). p align="justify"> Перш ніж перейти до визначення термінів "планування" і "педагогічний контроль" відзначимо, що планування і контроль можуть бути зроблені, здійснені тільки за наявності мети або конкретних завдань. Логіка взаємозв'язку планування і цілі досить проста. Вона полягає в тому, що без цілі (завдання) нічого спланувати неможливо. З іншого боку, не маючи плану дій, утруднено досягнення поставленої мети. p align="justify"> Сполучною ланкою між категоріями "мета" і "план" є, сама реальна практична діяльність, - навчально-тренувальний процес і педагогічний контроль.

Структурні компоненти професійної діяльності в спортивному тренуванні і їх зв'язку можна представити в наступній схемі:

В 

Зі схеми видно, що безпосередньо планується не як така мета, а безпосередній зміст навчально-тренувального процесу, в результаті реалізації якого досягається поставлена ​​мета. Педагогічний контроль при цьому дозволяє звіряти й оцінювати ефективність просування до мети, і в разі потреби вносити ті чи інші корективи у запланований навчально-тренувальний процес. p align="justify"> Після цього загальнотеоретичного анонсу в проблему планування визначимо поняття "планування спортивного тренування" і "педагогічний контроль у спортивному тренуванні".

Планування спортивного тренування - це система попередньо розроблених (або осмислених) на основі мети організаційних, змістовних і методичних сторін, пов'язаних з проведенням майбутнього навчально-тренувального процесу.

Плани доцільно викладати на папері шляхом простого опису, графічного або табличного зображення, хот в принципі плани можуть бути зафіксовані не обов'язково на папері, а й у пам'яті людини.

При розробці різних планів важливо прагнути до конкретного, бажано кількісному вираженню планованих показників. Це суттєво полегшить аналіз і оцінку ефективності навчально-тренувального процесу, зробить можливим його наукове осмислення і конструктивний педагогічний контроль. p align="justify"> Педагогічний контроль - це система заходів які забезпечують перевірку запланованих результатів спортивного тренування для оцінки застосовуваних засобів, методів, навантажень, і на їх основі отримання інформації про якість просування до мети.

Контроль вважається педагогічним на тій підставі, що його здійснює педагог-викладач. Якщо ж контроль ведеться самим які займаються, то тоді більш коректно застосовувати термін "самоконтроль"

Технологія планування процесу спортивної підготовки - це сукупність:

1) методологічних і організаційно-методичних установок, що визначають на конкретний відрізок часу конкретні завдання;

2) підбір, компонування і порядок задіяння найбільш доцільних засобів, методів, організаційних форм, матеріально-технічного забезпечення занять;

) складання конкретної тренувальної документації

У комплексі це визначає стратегію, т...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Планування і контроль в системі підготовки спортсмена
  • Реферат на тему: Планування і контроль виробництва продукції та його ресурсного забезпечення ...
  • Реферат на тему: Використання принципів спортивного тренування в структурі річного плануванн ...
  • Реферат на тему: Лікарсько-педагогічний контроль і самоконтроль в процесі занять фізичними в ...
  • Реферат на тему: Планування и контроль загальновиробничих витрат підприємства