Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Функція y = ax ^ 2 + bx + c

Реферат Функція y = ax ^ 2 + bx + c

Конспект уроку з алгебри для 8 класу середньої загальноосвітньої школи

Тема уроку : Функція

В В 

Мета уроку:

В· Освітня: визначити поняття квадратичної функції виду (порівняти графіки функцій і), показати формулу знаходження координат вершини параболи (навчити застосовувати дану формулу на практиці); сформувати вміння визначення властивостей квадратичної функції з графіком (знаходження осі симетрії, координат вершини параболи, координат точок перетину графіка з осями координат).

В· Розвиваюча : розвиток математичної мови, вміння правильно, послідовно і раціонально викладати свої думки; розвиток навички правильної запису математичного тексту за допомогою символів і позначень; розвиток аналітичного мислення; розвиток пізнавальної діяльності учнів через уміння аналізувати, систематизувати і узагальнювати матеріал.

В· Виховна : виховання самостійності, вміння вислухати інших, формування акуратності й уваги в письмовій математичної мови.

Тип уроку : вивчення нового матеріалу.

Методи навчання:

узагальнено-репродуктивний, індуктивно-евристичний.

Вимоги до знань і вмінь учнів

знати, що таке квадратична функція виду, формулу знаходження координат вершини параболи; вміти знаходити координати вершини параболи, координати точок перетину графіка функції з осями координат, за графіком функції визначати властивості квадратичної функції.

Обладнання :

лінійка.

В В 

План уроку

В 

I. Організаційний момент (1-2 хв)

II. Актуалізація знань (10 хв)

III. Виклад нового матеріалу (15 хв)

IV. Закріплення нового матеріалу (12 хв)

V. Підведення підсумків (3 хв)

VI. Завдання додому (2 хв)

В В 

Хід уроку

В 

I. Організаційний момент


Привітання, перевірка відсутніх, збір зошитів.


II. Актуалізація знань

В 

Учитель : На сьогоднішньому уроці ми вивчимо тема: "Функція". Але для початку повторимо раніше вивчений матеріал.

Фронтальне опитування:

1) Що називається квадратичною функцією? (Функція, де задані дійсні числа,, дійсна мінлива, називається квадратичною функцією.)

2) Що є графіком квадратичної функції? (Графіком квадратичної функції є парабола.)

3) Що таке нулі квадратичної функції? (Нулі квадратичної функції - значення, при яких вона звертається в нуль.) p> 4) Перерахуйте властивості функції. (Значення функції позитивні при і дорівнює нулю при; графік функції симетричний щодо ос ординат; при функція зростає, при - убуває.)

5) Перерахуйте властивості функції. (Якщо, то функція приймає позитивні значення при, якщо, то функція приймає негативні значення при, значення функції дорівнює 0 тільки; парабола симетрична щодо осі ординат; якщо, то функція зростає при і спадає при, якщо, то функція зростає при, убуває - при.)


III. Виклад нового матеріалу

В 

Учитель : Приступимо до вивчення нового матеріалу. Відкрийте зошити, запишіть число і тему уроку. Зверніть увагу на дошку.

Запис на дошці : Число.


Функція.


В В 

Учитель : На дошці ви бачите два графіка функцій. Перший графік, а другий. Давайте спробуємо порівняти їх. p> Властивості функції ви знаєте. На їх підставі, і порівнюючи наші графіки, можна виділити властивості функції.

Отже, як ви думаєте, від чого залежатиме напрям гілок параболи?

Учні: Напрямок гілок обох парабол залежатиме від коефіцієнта.

Вчитель: Абсолютно вірно. Так само можна помітити, що у обох парабол є вісь симетрії. У першого графіка функції, що є віссю симетрії?

Учні: У параболи виду віссю симетрії є вісь ординат.

Вчитель: Вірно. А що є віссю симетрії параболи

?

В 

Учні: Віссю симетрії параболи є лінія, яка проходить через вершину параболи, паралельно осі ординат.

Учитель : Правильно. Отже, віссю симетрії графіка функції будемо називати пряму, що проходить через вершину параболи, паралельну осі ординат.

А вершина параболи - це точка з координатами. Вони визначаються за формулою:


В 

Запишіть формулу в зошит і обведіть в рамочку.

Запис на дошці і в зошитах


В 

- координати вершини параболи.

Учитель : Тепер, щоб було більш зрозуміло, розглянемо приклад.

Приклад 1 : Знайдіть координати вершини параболи . p> Рішення: За формулою


В 

маємо:


В 

Відповідь: координати вершини параболи.

Учитель : Як ми вже відзначили, вісь симетрії проходить через вершину параболи. Подивіться на дошку. Накресліть цей малюнок у зошити.

Запис на дошці і в зошитах:

В В В 

...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняння методів одновимірної оптимізації: метод золотого перетину і мето ...
  • Реферат на тему: Практико-орієнтовані завдання як засіб реалізації прикладної спрямованості ...
  • Реферат на тему: Розробка програми для ПОБУДОВИ графіка Функції y = 1 / x2 та знаходження пл ...
  • Реферат на тему: Педагогічні функції уроку (лекції)
  • Реферат на тему: Функції, склад, особливості та види грошей і сутність, функції та роль банк ...