Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Практико-орієнтовані завдання як засіб реалізації прикладної спрямованості курсу математики при вивченні квадратичної функції в курсі математики 9 класу

Реферат Практико-орієнтовані завдання як засіб реалізації прикладної спрямованості курсу математики при вивченні квадратичної функції в курсі математики 9 класу


Практико-орієнтовані завдання як засіб реалізації прикладної спрямованості курсу математики при вивченні квадратичної функції в курсі математики 9 класу


Зміст


Введення

Глава 1. Психолого-педагогічні та методичні особливості вивчення теми «Квадратична функція»

.1 Сутність прикладної спрямованості шкільного курсу математики в сучасній системі навчання

.2 Використання практико-орієнтованих завдань як засобу реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики

.3 Різні підходи до вивчення квадратичної функції в шкільному курсі математики

Глава 2. Використання властивостей, квадратичної функції при вирішенні практико-орієнтованих завдань в курсі математики 9 класу

.1 Завдання практичної спрямованості, які вирішуються за допомогою застосування властивостей, квадратичної функції

.2 Методичні рекомендації щодо застосування складених задач на уроках математики 9 класу

Висновок

Список літературиВведення


Функціональна лінія шкільного курсу математики є однією з провідних, визначальних стиль вивчення багатьох тем і розділів курсу алгебри. Вивчення функцій в середній школі дозволяє розкрити внутрішні зв'язки між поняттям функції та іншими поняттями шкільного курсу математики, здійснити між предметні зв'язки.

У школі учні опановують поняттями функції, її графіка і способів завдання; вивчають елементарні функції, знайомляться з такими властивостями функцій, як область визначення, область значення, монотонність, парність і непарність та інші; вчаться застосовувати знання про функції до вивчення різноманітних процесів і явищ.

Вивчення квадратичної функції розширює уявлення учнів про функції, її властивості та графіці. Вивчення властивостей функцій має величезне розвиваюче значення для учнів: вони вчаться виробляти алгоритм дій при вирішенні завдань, на основі досліджень робити висновки, будувати залежності між величинами. Дослідження властивостей функції застосовується для вирішення широкого спектру завдань.

Об'єкт дослідження: процес навчання математики учнів 9 класу.

Предмет дослідження: практико-орієнтовані завдання при вивченні квадратичної функції в курсі математики 9 класу, що сприяють реалізації прикладної спрямованості курсу математики.

Гіпотеза дослідження: Навчання рішенню практико-орієнтованих завдань при вивченні квадратичної функції з метою реалізації прикладної спрямованості сприятиме формуванню:

- вміння вирішувати практико-орієнтовані завдання,

- вміння самостійно формулювати завдання професійного і життєвого плану.

Метою курсової роботи є огляд програм квадратичної функції до вирішення практико-орієнтованих завдань у процесі реалізації прикладної спрямованості навчання математики та складання відповідних методичних рекомендацій.

Для досягнення даної мети, були поставлені наступні завдання:

- вивчення психолого-педагогічної, методичної та навчальної літератури;

- визначення функцій і етапів вирішення практико-орієнтованих завдань як основного засобу реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики

- добір і впорядкування практико-орієнтованих завдань, що вирішуються за допомогою використання властивостей квадратичної функції;

- розробка методичних рекомендацій з використання складених задач;

- складання плану експериментальної роботи.

Методи дослідження:

вивчення та аналіз літератури з проблем реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики;

бесіда, анкетування школярів, спостереження за навчальною діяльністю учнів;

педагогічний експеримент;

якісний аналіз результатів дослідження.


Глава 1. Психолого-педагогічні та методичні особливості вивчення теми «Квадратична функція»


. 1 Сутність прикладної спрямованості шкільного курсу математики в сучасній системі навчання


В даний час немає єдиного підходу до трактування поняття прикладної задачі. З відомих визначень поняття прикладна задача: завдання, поставлене поза математики і розв'язувана математичними засобами. (Н.А. Терешин та інші) На основі існуючих в даний час розділів прикладної математики виділяються завдання на математичне моделювання, алгоритмізацію і програмування. Практика по...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль прикладної математики у підготовці вчителів математики та інформатики
  • Реферат на тему: Методика вивчення функцій у шкільному курсі математики
  • Реферат на тему: Вивчення функцій в курсі математики VII-VIII класів
  • Реферат на тему: Дидактична гра на уроці математики як засіб реалізації адаптації учнів 5 кл ...
  • Реферат на тему: Вивчення тригонометричного матеріалу в шкільному курсі математики