Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Введення в дослідження і диференціальне числення функції одного змінного

Реферат Введення в дослідження і диференціальне числення функції одного змінного

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

В«Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТВ»

ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТИ

Спеціальність В«Менеджмент організаціїВ»

Контрольна робота

З дисципліни: Вища математика

На тему: ВСТУП У АНАЛІЗ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ісчесленіі ФУНКЦІЇ ОДНОГО ПЕРЕМІННОГОВиконав:

Студент __ 1__ курсу

______1_____ семестр

Шошина Катерина Анатоліївна

№ заліковки-32091031Тюмень, 2010

В«ВСТУП У АНАЛІЗ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ісчесленіі ФУНКЦІЇ ОДНОГО ПЕРЕМІННОГОВ»


Обчислити межа
В 

Рішення.

При маємо


В 

Отже,


В 
Знайти асимптоти функції
В 

Рішення.

=


Очевидно, що функція прі.

Звідси отримуємо, що


В 

Отже, - вертикальна асимптота.

Тепер знайдемо горизонтальні асимптоти.


В 

Отже, - горизонтальна асимптота при.


Визначити глобальні екстремуми

при хГЋ [1,2]

Знайдемо похідну


В В 

Для знаходження локальних екстремумів вирішимо рівняння


В 

,


значить для знаходження глобальних екстремумів найбільшого і найменшого значення на відрізку треба взяти значення функції в кінцях відрізка. найменше найбільше


Дослідити на монотонність, знайти локальні екстремуми і побудувати ескіз графіка функції
В 

Знайдемо похідну


В В 

Вирішимо рівняння

В В В В 

x 0 1 (1,3) 3 + 0 +0-0 + Локальні екстремуми: т. max

т. min

Точка перегину

Проміжки монотонності:

зростає при,

убуває при.

Точка - локальний мінімум.


x-2-1012345y-30.4-2.200.2-1.6-5.412.8125

В 
Знайти проміжки опуклості і точки перегину функції
В 

Рішення:

Потрібно знайти другу похідну


==


Точки перегину


6x-12 = 0


x = 2

опуклість вгору (вигнути)


В В 

Випуклість вниз (опуклість)

...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення задачі знаходження мінімуму цільової функції
  • Реферат на тему: Знайти мінімум функції n змінних методом Гольдфарба
  • Реферат на тему: Основні функції і моделі освіти
  • Реферат на тему: Функції освіти і педагогічної діяльності
  • Реферат на тему: Розробка програми для ПОБУДОВИ графіка Функції y = 1 / x2 та знаходження пл ...