Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Педагогічна наука

Реферат Педагогічна наука

№ 1. Слово В«педагогікаВ» походить від грецького???????????, Що означає буквально В«детоведеніе, детовожденіеВ». У Стародавній Греції <# "justify"> № 3. Педагогічна наука, як і інші науки, має такі функції (завдання): пояснювальну, перетворювальну, прогностичну. Пояснювальна функція полягає в тому, що наука описує педагогічні факти, явища, процеси, пояснює, за якими законами, за яких умов, чому так чи інакше протікають процеси виховання. Інакше кажучи, основне завдання педагогіки - відкривати нове, до цього невідоме знання. Результатом дослідження є закони і принципи педагогіки, теорії, концепції - все це дають фундаментальні педагогічні дослідження. p align="justify"> Друга перетворювальна, прикладна, практична: на основі фундаментального знання вдосконалюється педагогічна практика. Вчені вважають, що результатом досліджень повинні бути педагогічні системи, технології, тобто поопераційні опису процесів виховання/навчання, розрахованих на отримання заданого результату. Як у фізиці відкриття закону веде до винаходу машини, так у педагогіці пояснення явища, теорія веде до створення педагогічних систем, методик, технологій навчання, навчальних засобів, підручників. Виконуючи ці завдання, педагогіка носить нормативний, регулятивний характер. Прогностична функція педагогіки полягає в обгрунтованому передбаченні розвитку педагогічної реальності. Відкриття програмованого навчання, створення ЕОМ і складних засобів комунікації призвело вчених до думки, що школа майбутнього буде іншою або взагалі відімре: учні навчатимуться за допомогою телекомунікаційних засобів вдома або в спеціальних центрах. Виникла навіть галузь науки про передбачення розвитку ПС - педагогічна футурологія. Результатами педагогічного дослідження є теорії, педагогічні системи і технології, педагогічні прогнози. Вони бувають представлені в різних формах: доповідях, статтях, книгах, навчальних посібниках, навчальних програмах. і пр.


№ 4. У різних педагогів <# "justify"> № 5. Історія педагогіки - вивчає розвиток педагогічних ідей, теорій і систем освіти. Загальна педагогіка - досліджує основні закономірності виховання як спеціально організованого педагогічного процесу і становить основу для розробки всіх галузей педагогічних знань: загальні основи педагогіки; дидактика (теорія навчання); теорія виховання, школоведеніе (теорія управління і керівництва шкільною справою). Вікова педагогіка - вивчає особливості та закономірності розвитку людини різного віку: преддошкольного; дошкільна; шкільна; андрогогіки (навчання дорослих); Геронтогогика (педагогіка старості). p align="justify"> Професійна педагогіка - досліджує проблеми професійної освіти: педагогіка ПУ; середніх професійних навчальних закладів; вищої школи; педагогіка праці.

Галузева педагогіка - вивчає закономірності спеціальної підготовки людей до певних видів діяльності (педагогічної, інженерної, військової, юридичної та ін.) Соціальна педагогіка - розробляє проблеми позашкільного виховання, впливу соціуму на формування та розвиток особистості: сімейна педагогіка; педагогіка трудових колективів; перевиховання. Корекційна педагогіка (спеціальна) - вивчає навчання і виховання дітей з фізичними та психофізіологічними вадами у розвитку: дефектологія (робота з дітьми, що мають затримки у психічному розвитку); логопедія (робота з виправлення дефектів мовлення); сурдопедагогика (робота зі слабочуючими дітьми); педагогіка (робота зі слабозорими і незрячими дітьми); олигофренопедагогика (робота з розумово відсталими дітьми). Етнопедагогіка - досліджує закономірності та особливості народного, етнічного виховання. Порівняльна педагогіка - розкриває особливості організації освіти в різних країнах світу. Приватні (предметні) методики - досліджують закономірності викладання і вивчення конкретних навчальних дисциплін у всіх типах навчально-виховних закладів. Філософія освіти/виховання - розділ педагогіки, що вивчає роль філософських вчень для розуміння сутності освіти, що визначає ідеологію навчання і виховання, що аналізує основні концептуальні підходи до визначення цілей освіти та шляхів їх реалізації. Народна педагогіка, виникнувши як відповідь на об'єктивну соціальну потребу у вихованні, обумовлену розвитком трудової діяльності людей, звичайно, не може замінити школу, вчителів, книги, науки. Але вона старша педагогічної науки, освіти як соціального інституту і спочатку існувала незалежно від них. br/>

№ 6. Педагогічні науки досліджують питання про об'єкт і предмет педагогіки, громадських, пізнавальних, ідеологічних і практичних завданнях і методах їх вирішення; про співвідношення педагогіки як теорії з педагогікою як практикою (Б. М. Бім-Бад <# "center"> спадковість педагогічний думка екзистенціалізм

№ 7. Система освіти в Російській Федерації являє собою сукупність взаємодіючих структур, до числа яких входять:. Освітня програма визначає зміст освіти певних рівня та спрямованості. У Російській Федерації реалізу...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет курсу педагогіка та психологія вищої освіти
  • Реферат на тему: Народна педагогіка в Системі освіти України
  • Реферат на тему: Педагогіка ліцейського освіти
  • Реферат на тему: Педагогіка джентльменського виховання
  • Реферат на тему: Дошкільна педагогіка як наука