Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Керуюча та керована система: поняття і характер взаємодії

Реферат Керуюча та керована система: поняття і характер взаємодіїВ«Керуюча та керована система: поняття і характер взаємодіїВ»


Зміст


Введення

. Сутність та особливості систем

.1 Визначення поняття В«системаВ»

.2 Властивості систем

. Характер взаємодії керуючої і керованої системи

.1 Елементи системи управління

.2 Сутність керованої системи

.3 Властивості керуючих систем

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Процес управління - це цілеспрямований вплив керуючої системи на керовану, орієнтоване на досягнення певної мети і що використовує головним чином інформаційний потік.

Система управління - це система, завданням якої є вироблення і реалізація управлінських впливів чи рішень для формування необхідної поведінки керованої системи або об'єкта управління, в умовах різних впливів навколишнього середовища для досягнення сформульованих цілей.

У соціальній системі, що управляє функціонування керуючих механізмів спрямоване не тільки на забезпечення належної діяльності складових її частин, а й на середу, для впливу на неї і створюється цей різновид систем.

Об'єктом контрольної роботи є система - як процес управління.

Предметом роботи є поняття і характер взаємодії керуючої і керованої системи.

Метою даної роботи є вивчення керуючої і керованої системи.

Завдання контрольної роботи:

. Виявити сутність і особливості систем. p align="justify">. Вивчити характер взаємодії керуючої і керованої системи. p align="justify"> Методологічною основою даної роботи є праці Александрова В.В., Болтянский, В.Г., (у книзі розглядається оптимізація динаміки керованих систем, типи, сутність і властивості керованих систем).

Методами контрольної роботи є метод аналізу і синтезу, індукції та дедукції.

Етапи роботи:

. Вивчення наукової літератури з теми дослідження.

. Підбір матеріалу.

. Робота над змістом.

Структура дослідження: робота складається з вступу, двох пунктів, п'яти підпунктів, висновків і бібліографічного списку.


1. Суть і особливості СИСТЕМ


.1 Визначення поняття В«системаВ»


Поняття В«системаВ» є одним із центральних у науковому пізнанні навколишнього світ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність та еволюція Економічних систем. Поняття та основа класіфікації ме ...
  • Реферат на тему: Розробка інформаційної системи управління взаємодії з клієнтами на прикладі ...
  • Реферат на тему: Поняття виховної системи школи. Різноманіття шкільних виховних систем
  • Реферат на тему: Поняття і значення дослідження систем управління організацією
  • Реферат на тему: Основні види дослідження систем управління: маркетингові, соціологічні, еко ...