Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Поняття і значення дослідження систем управління організацією

Реферат Поняття і значення дослідження систем управління організацією

Лекція № 1

Тема 1: Введення в дисципліну В«ІСУВ»


Економічні реформи в Росії, що викликали оновлення всіх сфер життя і становлення нових ринкових відносин, вимагають докорінного перегляду стилю і методів управління організаціями, провідними комерційну діяльність. Це в першу чергу обумовлено зміною цільової установки організацій. Якщо раніше головною завданням менеджера будь-якого рівня було забезпечення своєчасного виконання плану, то тепер в умовах гострої конкурентної боротьби основною метою є боротьба за виживання та забезпечення сталого поступального розвитку ділової організації в цілому. До ділових організаціям ми будемо відносити підприємства, фірми, фінансові установи та інші організації, в основу діяльності яких покладена комерційна ідея, тобто отримання і розподіл прибутку.

Зміна цільових установок розвитку ділових організацій в сучасних умовах зажадало вдосконалення не тільки стилю і методів управління, а й самих систем управління. Система управління підприємствами в даний час повинна володіти гнучкістю виробництва, враховувати серйозну конкуренцію на ринку товарів (послуг), враховувати вимоги до рівня якості обслуговування споживачів і фактор невизначеності зовнішнього середовища. Для реалізації цих умов існує об'єктивна необхідність у дослідженнях та аналізі існуючого становища. Різні нововведення проявляють себе на підприємствах у формі організаційного вдосконалення системи управління. Базою організаційних нововведень служить вивчення діяльності організацій.

У зв'язку з цим виникла необхідність поглибленого дослідження систем управління організаціями. Дослідження систем управління - це вид діяльності, спрямований на розвиток і вдосконалення управління у відповідності з постійно змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами .

Удосконалення управління - необхідний елемент розвитку будь-якої організації. Але удосконалювати управління можна по-різному - використовуючи досвід (емпіричний підхід) або вирішуючи найбільш гострі проблеми, які явно гальмують розвиток, тобто істинним вважається тільки те, що дає практично корисні результати (Прагматичний підхід). Однак найбільший ефект може дати тільки науковий підхід, який передбачає дослідження об'єктивних тенденцій розвитку, аналіз причин і факторів виникнення проблем, розпізнавання В«слабких сигналівВ» зміни обстановки.

ІСУ - головний фактор наукового підходу до вдосконалення управління. Сучасними прийомами і методами дослідження в певній мірі повинен володіти кожен менеджер. А для цього необхідно вивчати ці методи. Велике значення також має і розуміння специфіки управління як об'єкта дослідження, як особливого виду діяльності, який пов'язаний з мистецтвом впливу на людей.

В умовах динамічності сучасного виробництва і суспільного устрою управління повинне безперервно розвиватися. Сьогодні це неможливо забезпечити без дослідження шляхів і можливостей такого розвитку, без вибору альтернативних напрямків. Дослідження управління здійснюється в щоденній діяльності менеджерів та персоналу і в роботі спеціалізованих аналітичних груп, лабораторій, відділів. Необхідність в дослідженнях систем управління продиктована досить великим колом проблем, з якими доводиться стикатися багатьом організаціям. Від правильного вирішення цих проблем залежить успіх роботи цих організацій. <В 

Тема 2: Системи управління як об'єкт дослідження

В 

2.1 Поняття дослідження

Дослідження як наукова праця, наукове вивчення та процес пізнання завжди знаходилося під пильною увагою вчених. Загалом випадку дослідження може розумітися як наукова праця або наукове вивчення розглянутого предмета з метою визначення закономірностей його виникнення, вдосконалення, розвитку та отримання нових знань . За суті, це один з основних видів пізнання. Разом з тим його можна трактувати як вид пізнавальної діяльності окремої людини або групи, колективу дослідників, дозволяє на основі певних теорій, методів і прийомів пізнання вивчити і оцінити сутність, особливості та тенденції розвитку явищ. Це повною мірою відноситься до дослідження теорії та практики управління, яке пов'язане як зі спеціалізованою науковою функцією, так і з практичної професійною роботою в різних областях і сферах діяльності людини (менеджменту, економіки, виробництва, мистецтва, освіти тощо).

У нашому курсі мова йде про дослідження систем управління організаціями, основу яких складають колективи людей. Відомо, що організації є самої поширеною формою взаємодії людей. Координацію діяльності організацій здійснюють системи управління, які є об'єктом дослідження в рамках цієї дисципліни. Слід зазначити, що через непередбачуваності поведінки людей в ряді випадків дослідник не має можливості виробляти кількісну оцінку спостережуваних явищ і, отже, застосовувати методи...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні види дослідження систем управління: маркетингові, соціологічні, еко ...
  • Реферат на тему: Функціональна роль дослідження в розвитку систем управління
  • Реферат на тему: Дослідження впливу стилю управління менеджера на продуктивність праці в орг ...
  • Реферат на тему: Аспектний підхід у розробці проблем управління і відповідні наукові школи у ...
  • Реферат на тему: Методи дослідження систем управління