Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи педагогіки

Реферат Основи педагогіки





1. Педагогічна концепція Сухомлинського


Сухомлинський створив оригінальну педагогічну систему, що грунтується на принципах гуманізму, на визнанні особистості дитини найвищою цінністю, на яку повинні бути орієнтовані процеси виховання і освіти, творча діяльність згуртованого колективу педагогів-однодумців та учнів. Сама сутність етики комуністичного виховання Сухомлинського полягала в тому, що вихователь вірить у реальність, здійсненність і досяжність комуністичного ідеалу, вимірює свою працю критерієм і міркою ідеального. p align="justify"> Сухомлинський будував процес навчання як радісну працю; велику увагу він приділяв формуванню світогляду учнів; важлива роль у навчанні відводилася слову вчителя, художньому стилю викладу, твору разом з дітьми казок, художніх творів.

Сухомлинський розробив комплексну естетичну програму В«виховання красоюВ». У радянській педагогіці свого часу став розробляти гуманістичні традиції вітчизняної і світової педагогічної думки. br/>

2. Оптимізація процесу навчання Лернер, Скаткін, Щукіна


І.Я. Лернер є одним з розробників проблемного навчання. Розкрив дидактичні основи і розробив систему методів навчання. Розкрив зв'язок між методами навчання, організаційними формами, засобами і прийомами навчання. Обгрунтував склад і структуру змісту освіти, адекватні соціальному досвіду. Розробив цілісну концепцію освітнього процесу як системи.

М.Н. Скаткін займався методологією педагогічної науки, питаннями вдосконалення процесу навчання, змісту освіти та ін В«Уявлення, поняття, закони, - пише M.Н. Скаткін, - не можна механічно вкласти в голови учнів. Сформувати їх повинен обов'язково сам учень під керівництвом і за допомогою вчителя. Освіта уявлень, понять, усвідомлення законів - активний процес мислення і діяльності учнів В»

Класифікація методів навчання Лернер спільно з Скаткіним розробив класифікацію методів навчання:

Інформаційно рецептивний метод . Діяльність вчителя. Пред'явлення інформації (вчителем або замінюють його засобом). Організація дій учня з об'єктом вивчення. Діяльність учня. Сприйняття знань. Усвідомлення знань. Запам'ятовування (переважно довільне).

репродуктивний метод . Діяльність вчителя. Складання і пред'явлення завдання на відтворення знань і способів розумової і практичної діяльності. Керівництво та контроль за виконанням. Діяльність учня. Актуалізація знань. Відтворення знань і способів дій за зразками, показаним іншими (вчителем, книгою, ТСО). Довільне і мимовільне запам'ятовування (залежно від характеру завдання)

Метод проблемного викладу . Діяльність вчителя. Постановка проблеми і розкриття доказового шляхи її вирішення. Діяльність учня. Сприйняття знань. Усвідомлення знань і проблеми. Увага до послідовності і контроль над ступенем переконливості вирішення проблеми. Розумове прогнозування чергових кроків логіки рішення. Запам'ятовування (значною мірою мимовільне.

Евристичний метод . Діяльність вчителя. Постановка проблем. Складання та пред'явлення завдань на виконання окремих етапів рішення пізнавальних і практичних проблемних завдань. Планування кроків рішення. Керівництво діяльністю учнів (коригування і створення проблемних ситуацій). Діяльність учня. Сприйняття завдання, що складає частину завдання. Осмислення умов завдання. Актуалізація знань про шляхи вирішення подібних завдань. Самостійне рішення частини завдання. Самоконтроль в процесі вирішення і перевірка його результатів. Переважання мимовільного запам'ятовування матеріалу, пов'язаного із завданням. Відтворення ходу рішення і його самостійна.

Дослідницький метод . Діяльність вчителя. Складання і пред'явлення проблемних завдань для пошуку рішень. Контроль за ходом вирішення. Діяльність учня. Сприйняття проблеми або самостійне розсуд проблеми. Осмислення умов завдання. Планування етапів дослідження (рішення). Планування способів дослідження на кожному етапі. Самоконтроль в процесі дослідження та його завершення. Переважання мимовільного запам'ятовування. Відтворення ходу дослідження, мотивування його результатів.

Г.І. Щукіна вважала, що пізнавальний інтерес як засіб навчання стає надійним тільки тоді, коли використовується в арсеналі засобів розвивального навчання, прокладає дорогу новим можливостям учня в його розвитку, що відкриває для нього нові перспекти...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання учнів пошуку вирішення завдань при вивченні елементів теорії графі ...
  • Реферат на тему: Психологічні аспекти сприйняття, запам'ятовування і відтворення інформа ...
  • Реферат на тему: Методичні особливості навчання учнів методу моделювання через вирішення зав ...
  • Реферат на тему: Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнт ...
  • Реферат на тему: Процес ДІЯЛЬНОСТІ вчителя и учня при вівченні множини и відношень