Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання

Реферат Особливості організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання

Зміст


Введення

Глава 1.

. 1 Діяльнісний і компетентнісний підхід до навчання

. 2 Поняття компетентнісно-орієнтованого навчання

. 3 Традиційні методи перевірки оцінки знань

. 4 Проблеми в оцінюванні компетентності

Глава 2. Сучасні способи оцінки знань

. 1 Загальний аналіз існуючих способів оцінки знань

. 2 Катенатести

2.3 Адаптивне тестування

2.4 Контекстні завдання

. 5 Міждисциплінарний іспит

. 6 Апробація контекстної завдання на практиці

. 7 Перевірка знань по темі Системи числення за допомогою катенатеста

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


Контроль знань учнів є складовою частиною процесу навчання. За визначенням контроль це співвідношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчання. Від його правильної організації залежать ефективність управління навчально-виховним процесом і якість навчання учнів. Перевірка знань повинна давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної діяльності учнів дозволяє вчителю оцінити одержувані ними знання, вміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися поставлених цілей навчання. Все це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів і активізації їх пізнавальної діяльності. Добре поставлений контроль дозволяє викладачеві не тільки оцінити рівень засвоєння учнями досліджуваного матеріалу, але і побачити свої власні удачі і промахи.

Проблема контролю за навчальною діяльністю не нова, і педагогічний досвід, накопичений у цій області багатий і різноманітний. З введенням компетентнісного підходу в навчанні з'явилися нові засоби контролю. Деякі з них недостатньо розкриті в педагогічній літературі.

Мета дослідження : вивчення особливостей організації контролю знань учнів в умовах компетентнісно - орієнтованого навчання.

Об'єкт дослідження : процес контролю знань учнів у базовому курсі інформатики.

Предмет дослідження : процес контролю знань учнів у базовому курсі інформатики в умовах компетентнісно - орієнтованого навчання.

Гіпотеза дослідження: правильний вибір методів, прийомів і засобів контролю в умовах компетентнісно - орієнтованого підходу спонукає учнів вивчати більшу кількість інформації і самовдосконалюватися.

Для досягнення мети дослідження передбачається вирішити такі завдання :

1. Провести огляд літератури з теми дослідження та визначити особливості організації компетентнісно - орієнтованого навчання.

2. Проаналізувати аналіз змісту навчання інформатики в базовій школі і організувати оцінювання результатів навчання.

. Скласти практичні завдання з виділеним темам та апробувати їх на практиці.

4. Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження:

· теоретичні: аналіз методичної та педагогічної літератури, узагальнення, систематизація;

· емпіричні методи: педагогічне спостереження, узагальнення отриманого матеріалу.

Робота над дипломним проектом велася в два етапи:

Перший етап: аналіз педагогічної та методичної літератури, розробка плану дослідної роботи, виділення основних завдань роботи, визначення основних понять по темі дипломного проекту.

Другий етап: розробка та апробація практичних завдань за темами базового шкільного курсу інформатики та оформлення роботи.


Глава 1.


.1 Діяльнісний і компетентнісний підхід до навчання


Пріоритетним напрямком початкової загальної освіти визначено формування загальнонавчальних умінь і навичок, рівень освоєння яких значною мірою зумовлює успішність подальшого навчання. Основний результат освіти розглядається на основі діяльнісного підходу як досягнення учнями нових рівнів розвитку на основі освоєння ними як універсальних способів дій, так і способів, специфічних для досліджуваних предметів. У цьому відмінна особливість нових стандартів. Реа...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Способи оцінювання та контролю знань, умінь і навичок учнів ВПЗ в дизайн-ос ...
  • Реферат на тему: Розробка модуля контролю знань іменного відмінювання для інтелектуальної си ...
  • Реферат на тему: Організація контролю знань учнів у сучасній школі
  • Реферат на тему: Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок учнів