Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Спільність і рішення системи лінійних рівнянь

Реферат Спільність і рішення системи лінійних рівнянь

Задача


Дана система лінійних рівнянь

Довести її спільність і вирішити трьома способами: 1) методом Гаусса; 2) засобами матричного числення, 3) за правилом Крамера. br/>В 

Рішення:

Згідно правила Крамера система m лінійних рівнянь з n невідомими сумісна, якщо m = n і det | A |? 0. p align="justify"> Обчислимо визначник матриці А, складеної з коефіцієнтів при невідомій:


В 

Отже система рівнянь совместна. Знайдемо її рішення:

. Методом Гауса. p align="justify"> Складемо розширену матрицю, яка містить також стовпець вільних членів


В 

і приведемо її до трикутного вигляду шляхом рівносильних перетворень.


В 

З останнього рядка отримуємо . Підставимо отримане значення в друге рівняння: . Звідки . З першого рівняння . Отже, .

Рішення системи:

2. Засобами матричного числення. p align="justify"> Вихідна система рівнянь в матричній формі має вигляд: AX = B. Її рішення можна записати у вигляді X = A -1 B, де A -1 - зворотна матриця до матриці коефіцієнтів системи.

Для вирішення системи необхідно обчислити зворотну матрицю. Обчислимо визначник вихідної матриці:


В 

матриця рівняння гаус Крамер

Обчислимо алгебраїчні доповнення елементів вихідної матриці:


Складемо матрицю з отриманих додатки:


В 

І запишемо зворотну матрицю:


В 

Знайдемо рішення матричного рівняння:


В 

Рішення системи:

. За правилом Крамера. p align="justify"> Обчислимо головний визначник


В 

Для обчислення змінних знайдемо визначники:


В В В 

Знайдемо змінні

В 

Рішення системи:Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера
  • Реферат на тему: Реалізація на мові програмування Сі рішення системи лінійних рівнянь методо ...
  • Реферат на тему: Рішення системи двох лінійних рівнянь з поданням про вирішення в числовому ...
  • Реферат на тему: Визначники матриці та системи лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних рівнянь за методом Гаусса