Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Статистичні ряди розподілу у вивченні структури ринку

Реферат Статистичні ряди розподілу у вивченні структури ринку

Федеральне агентство з освіти

Державне освітня установа вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут


Кафедра СтатистикиКурсова робота

з дисципліни Статистика

на тему:

Статистичні ряди розподілу у вивченні структури ринку
Керівник: Пуляшкін В.В. br/>

Москва

2007

В  Введення

Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони являють собою складову частину методу статистичних зведень і угрупувань, але, по суті, жодне із статистичних досліджень неможливо провести, чи не представивши спочатку отриману в результаті статистичного спостереження інформацію у вигляді статистичних рядів розподілу. Первинні дані обробляються в цілях отримання узагальнених характеристик досліджуваного явища за роду істотних ознак для подальшого здійснення аналізу та прогнозування; проводиться зведення і групування; статистичні дані оформляються за допомогою рядів розподілу в таблиці, в результаті чого інформація представляється в наочному раціонально викладеному вигляді, зручному для використання і подальшого дослідження; будуються різного роду графіки для найбільш наочного сприйняття і аналіз інформації. На основі статистичних рядів розподілу обчислюються основні величини статистичних досліджень: індекси, коефіцієнти; абсолютні, відносні, середні величини і т.д., за допомогою яких можна проводити прогнозування, як кінцевий підсумок статистичних досліджень. Таким чином статистичні ряди розподілу є базисним методом для будь-якого статистичного аналізу. Розуміння даного методу та навички його використання необхідні для проведення статистичних досліджень.

У теоретичній частині курсової роботи розглянуті наступні аспекти:

1) Поняття статистичних рядів розподілу, їх види;

2) Розрахунок середніх величин, моди і медіани та подання рядів розподілу графічно;

Розрахункова частина курсової роботи включає вирішення завдання щодо темі з варіанту розрахункового завдання: Робота з таблицею В«Вибіркові дані торгових підприємств району: товарообіг і середні товарні запаси В». Предметом дослідження в роботі будуть служити як і торгові підприємства району (кожне підприємство, з яких, зі своїм товарообігом). Робота містить розрахунки всіх даних по них, так само повний опис кроків дій для досягнення кінцевого результату (висновку).

При написанні курсової роботи використовувалися підручники курсу, додаткова література, Інтернет-ресурси; при роботі з табличними даними - персональний комп'ютер конфігурації:

Процесор - ADM Sempron 28000 + S754

Пам'ять - DDR 512Mb PC3200 (DDR400)

Жорсткий диск - 120Gb 7200/8 Mb/SATA

Принтер - hp deskjet 3325, струменевий

OC - Windows XP Professional

ППП - ...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичні ряди розподілу
  • Реферат на тему: Ряди розподілу: види, графічне зображення, форми розподілу
  • Реферат на тему: Зведення і групування статистичних матеріалів. Статистичні таблиці
  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез відносно невідоміх значень параметрів визнач ...
  • Реферат на тему: Встановлення закону розподілу часу безвідмовної роботи системи за відомими ...