Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Розрахунок елементів систем пневмотранспорту

Реферат Розрахунок елементів систем пневмотранспорту

Міністерство освіти і науки РФ

ФГБОУ ВПО

В«Воронезький державний

університет інженерних технологій В»

Кафедра технології хлібопекарського, макаронного

та кондитерського виробництв

Методичні вказівки до практичних робіт № 1 - 2

за курсом Основи апаратурного і машинного оформлення технологічних процесів

Розрахунок елементів систем пневмотранспорту
Для студентів, що навчаються за спеціальністю

.65 - В«Технологія хліба,

кондитерських і макаронних виробів В»,

денної форми навчання

ВОРОНІЖ 2012

УДК 664.002.5

Розрахунок елементів систем пневмотранспорту [Текст]: метод. вказівки до практ. роботам № 1 - 2 з курсу В«Основи апаратурного і машинного оформлення технологічних процесівВ»/Воронеж. держ. ун-т інж. технол.; упоряд. А. А. Журавльов, М. Г. Магомедов, В. В. Ткач. - Воронеж: ВГУІТ, 2012. - 27 с. p align="justify"> Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог ООП підготовки випускників за спеціальністю 260202.65 - Технологія хліба, кондитерських і макаронних виробів . Призначені для закріплення теоретичних знань дисциплін циклу ОПД. Наведено методики виконання робіт, варіанти завдань, порядок оформлення звіту і питання для самостійної підготовки.

Укладачі: доцент А. А. ЖУРАВЛЬОВ

ст. викладач М. Г. МАГОМЕДОВ

доцент В. В. ТКАЧ

Науковий редактор професор Г.О. МАГОМЕДОВ

Рецензент головний механік В. І. ІГНАТОВА

(ВАТ В«Хлібозавод № 2В»)

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради

Воронезького державного університету інженерних технологій

ГЈ Журавльов А.А.,

Магомедов М.Г.,

Ткач В.В., 2012

ГЈ ФГБОУ ВПО В«Воронезький державний університет інженерних технологійВ», 2012

Оригінал-макет даного видання є власністю Воронезького державного університету інженерних технологій, його репродукування (відтворення) будь-яким способом без згоди університету забороняється.

Практична робота № 1

Розрахунок живильників


Мета роботи: вивчення конструкцій шлюзового роторного і шнекового живильників, набуття практичних навичок їх розрахунку.

Методика розрахунку

Розрахунок витрати борошна. Розрахунок починають з визначення продуктивність печі Пч, кг/год, за заданим асортиментом. p align="justify"> Продуктивність печі визначають залежно від конструкції пекарної камери (прохідна або тупикова) та від виду вироблюваного вироби (рис. 1 - 3).

Продуктивність прохідний печі Пч, кг/год,


, (1)


де n1 - кількість рядів виробів по ширині поду печі, шт.; n2 - кількість рядів виробів по довжині пода печі, шт.; g - маса виробу (додаток 1), кг; tв - тривалість випічки, хв (см . дод. 1).

Кількість рядів виробів по ширині та довжині пода печі


, (2)

, (3)


де B - ширина поду прохідний печі, мм (дод. 2); a - зазор між виробами, мм (а = 30 - 50 мм); b - ширина виробу, мм (див. дод. 1); L - довжина поду печі, мм (див. дод. 2); l - довжина виробу, мм (див. дод. 1).

Для комплексно-механізованих ліній по виробленню батонів в прохідних печах при розрахунках за формулами (2), (3) замість ширини виробу b приймають його довжину, замість довжини виробу l - його ширину.

В 

роторний шнековий живильник пневматичний

Продуктивність тупикової печі Пч, кг/год,


, (4)


де N - кількість колисок в печі, шт. (Див. дод. 2); n - кількість виробів на колисці, шт. p> При виробленні в тупикових печах фірмових виробів, кількість виробів (форм) на колисці n становить, як правило, n = 8 - 9 шт. для виробів круглої форми; n = 15 - 16 шт. для виробів прямокутної форми. При виробленні в тупикових печах подових виробів, кількість виробів на колисці становить, де n1 і n2, відповідно, кількість рядів виробів по ширині та довжині люльки. Кількість рядів n1 і n2 визначають за формулами (2), (3), в яких В і L, відповідно, розміри люльки печі (див. дод. 2). p align="justify"> Витрата борошна Gм,...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація, размещения и вікладка хлібобулочних виробів у продуктових мага ...
  • Реферат на тему: Тепловий розрахунок печі для обробки методом газової цементації шестерні. ...
  • Реферат на тему: Виробництво борошна для макаронних виробів
  • Реферат на тему: Технологія кондитерських виробів
  • Реферат на тему: Технологія виготовлення кондитерських виробів