Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження й удосконалювання здібностей до мов

Реферат Дослідження й удосконалювання здібностей до мов

Дослідження і розвиток здібностей до мов

В 

План


Введення

1. Поняття мовної здібності

2. Проблема визначення природи мовної здібності

3. Значення діяльності в розвитку мовної здатності

4. Мовна здатність і пізнавальна активність

5. Здатність до мови

6. Формування і розвиток здібностей до мов

Висновок

Список використаної літератури

В 

Введення


Мова - це система вербальних знаків, відносно незалежна від індивіда, що служить для цілей комунікації, формування і формулювання думок, закріплення і передачі суспільно-історичного досвіду. Це багаторівнева система зі своїми вимогами і обмеженнями по всіх рівнях - від фонетичного і графічного до граматичного та семантичного. Всі ці вимоги і обмеження становлять норми, правила використання вербальних знаків, яким користуються знаками (інформантів) навчаються як в природних умовах - за допомогою батьків, у сім'ї, так і в спеціальних навчальних умовах - у школі, на курсах, за довідниками, словниками. p> О.М. Леонтьєв показав, що свідомість людини нерозривно пов'язане з діяльністю і являє собою як би переломлене через призму мовних значень відображення дійсності. p> Л.С. Виготський постійно підкреслював зв'язок мовних (мовних) процесів з мисленням у загальних зонах значення мовних знаків, а також постійний розвиток і вдосконалення цих зон від дитини до дорослого, від професіонала до непрофесіоналові, від монолінгвов, що говорить на одній мові, до полілінгвіста, вільно переключающегося від однієї системи знаків на іншу. p> Після появи робіт М. Хомського, в яких проведено поділ лінгвістичної компетенції та лінгвістичного знання, проблема того, що ж дозволяє суб'єкту використовувати природний мову у всій його повноті і всіх його функціональних можливостях, виявляється незмінно актуальною. p> Метою даної роботи є дослідження поняття мовної здатності, проблеми визначення її природи і здібності до мови. p> 1. Поняття мовної здатності

Розглядаючи проблему здібностей в області оволодіння мовою (мовами), необхідно розмежувати поняття В«мовна здатністьВ» і В«здатність до мов". Ці поняття неоднозначні, А. А. Леонтьєв пропонує таке визначення: В«Мовна здатність (faculte du дangage Соссюра,В« мовна організація В»Щерби) є сукупність психологічних і фізіологічних умов, що забезпечують засвоєння, виробництво, відтворення й адекватне сприйняття мовних знаків членами мовного колективу В»[1].

В.М. Павлов розглядає мовну здатність у функціонально-знаковому аспекті і вважає її якимось аналогом системи мови. А.М. Шахнаровіч вважає, що тільки психолінгвістичний аналіз мовної діяльності в різних аспектах її реалізації може допомогти відповісти на питання про те, що ж слід розуміти під мовної здатністю. У психологічному сенсі здатність - це сукупність особливостей особистості, що забезпечує успішність оволодіння будь-якою діяльністю. Це важливо мати на увазі, розглядаючи, як суб'єкт опановує мовної діяльністю - специфічною формою забезпечення його взаємодії з іншими людьми в процесах спільного вирішення теоретичних і практичних завдань. Однак для визначення мовної здатності наведене визначення мало що дає. У зарубіжній (головним чином, американської) психолінгвістиці прийнято говорити про комунікативну здібності (компетенції), тобто умінні ефективно використовувати мову в різноманітних реальних ситуаціях. При такому підході прекрасно враховуються зовнішні по відношенню до суб'єкта мовлення обставини: національно-культурні норми, організація ситуацій суспільної практики, компоненти комунікативного акту, соціально-психологічні особливості партнерів по комунікації та ін Разом з тим неясним залишається питання про В«внутрішніх параметрахВ» мовного акту , про внутрішні механізми оволодіння і володіння мовою.

Ці внутрішні параметри та підлягають опису в рамках мовної здатності людини. Мовна здатність - це механізм, психофізіологічний за природою, але формований прижиттєво, під впливом соціальних впливів, організований за принципами ієрархії. Це механізм функціональний, що діє за певними правилами. Система цих правил забезпечує саме те використання елементів системи мови в комунікативних цілях, яке характеризує комунікативну компетенцію. Ймовірно, ці правила мають розпорядчий характер, складають систему, і ця система не усвідомлюється суб'єктом, проте веде він себе так, немов знає ці правила. p> 2. Проблема визначення природи мовної здатності

Одне з головних питань, що виникають при аналізі мовної здатності, - це питання про її природу. З цього приводу існують дві крайні точки зору:

Мовна здатність - генетично успадковане В«заставленеВ» в людині освіту. В«ЗакладенийВ» мовний матеріал спочатку бідний і неправильний. Він збагачується і виправляється в міру розвитку суб'єкта, в міру розширення кола спі...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Лінгвістичні особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості
  • Реферат на тему: Вплив мовної поведінки батьків на мовна поведінка дошкільнят
  • Реферат на тему: Питання мови та мовної політики в контексті міжкультурної комунікації
  • Реферат на тему: Поняття мовної особистості, її параметри. Види комунікації
  • Реферат на тему: До питання про поняття мовної картини світу в лінгвістиці