Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Розрахунок електричного кола

Реферат Розрахунок електричного кола

1. Розрахунок лінійного електричного кола при періодичному несинусоїдної напрузі


В 

Завдання 6

Докладене несинусоїдальна напруга описано виразом:

В  В В 

Рішення


Знайти чинне напруга.


;


;;

Докладене несинусоїдальна напруга буде описано поруч:


В 
В 

Чинне напруга.

Обчислити опору кола,, і струми,, на нерозгалуженій ділянці ланцюга від дії кожної гармоніки прикладеної напруги.

Опір ланцюга постійному струму (w = 0)

В 

Постійне складова струму на нерозгалуженій ділянці ланцюга


В 

Опір ланцюга на частоті w (для першої гармоніки)


В 
В В В В 

Комплексна амплітуда струму першої гармоніки на нерозгалуженій ділянці ланцюга


;


Ток першої гармоніки на нерозгалуженій ділянці ланцюга

.

Опір ланцюга на частоті 3w (для третьої гармоніки)


В В В В 

Комплексна амплітуда струму третьої гармоніки на нерозгалуженій ділянці ланцюга


;.


Ток третьої гармоніки на нерозгалуженій ділянці ланцюга

.

Визначити миттєвий струм на нерозгалуженій ділянці і діючий струм.

Струм на нерозгалуженій ділянці ланцюга


;


.

Чинне значення струму на нерозгалуженій ділянці ланцюга


;


.

Розрахувати активну і повну потужності ланцюга.

Активна потужність ланцюга


;


;;,

де b 1 , b 3 , b 5 - початкові фази гармонік напруги;

a 1 , a 3 , a 5 - початкові фази гармонік струму.

В В 
В 
В В 

Повна потужність ланцюга


;.

Побудувати криві, . p> Періодична несинусоїдальними ЕРС та її подання трьома гармоніками.


В 

2. Розрахунок не симетричні трифазного ланцюга


Дана схема 8

Завдання 6

В  В 

Рішення

Для симетричного джерела, з'єднаного зіркою, при ЕРС фази А

ЕРС фаз В і С:;

.

Розрахункова схема містить два вузли - і . Беручи потенціал вузла, відповідно до методу вузлових потенціалів отримаємо:


,


де;


;


;


;


Так як:.

То з урахуванням наведених позначень потенціал в точці


.


Тоді зміщення напруги щодо нейтралі джерела N


В 
В В В 

Лінійні струми:


В 
В В 
В В 

Скласти баланс потужностей

Комплексна потужність джерела


;


В В 

Активна потужність ланцюга дорівнює сумарній потужності втрат в резисторах:


В 
В В 

.

Реактивна потужність ланцюга


В 
В В 

.

Видно, що баланс потужностей зійшовся:

.

.

Напруги на фазах навантаження:

;

;

;

В 

;

Токи:

В В В 

Побудувати в масштабі векторну діаграму струмів і потенційну топографічну діаграму напруг,

,.

,,,

,

,,

Всі вектора будуються на комплексній координатної площині.

Можна спочатку побудувати вектора напружень в гілках, а потім провести вектор з початку координат в точку, в якій зійдуться напруги гілок, цей вектор повинен відповідати вектору напруги зсуву нормалі. Проводимо вектор так, щоб він закінчувався в Наприкінці вектора, проводимо вектор так, щоб він закінчувався в кінці вектора. Проводимо вектор так, щоб він закінчувався в кінці вектора. Проводимо вектор так, щоб він закінчувався в кінці вектора.

Вектори,,, починаються з однієї точки.

Проведемо з цієї точки вектор в початок координат і у нас вийде вектор напруга зсуву нейтралі. Вектора струмів будуємо з початку координат.


В 

По діаграмі можна визначити напругу нейтралі:

або3. Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних ланцюгах з зосередженими параметрами, включених на постійну напругу


Дана схема

В 

Рішення

1. Сталий режим до комутації. Має місце сталий режим постійних струмів


В 

;;

;

В 

При t = 0 -

,.


Диференціальні рівняння описують струми і напруги з моменту часу t = 0 +.


В 
В 

Змушені складові знаходяться для усталеного режиму, що настає після перехідного процесу.


В 
В 
В В 

Визначення коренів характеристичного рівняння. Вхідна комплексне опір змінному току схеми для послекоммутаціонного стану.


В 
В 

Замінюючи далі j w на р і прирівнюючи отриманий результат до нуля, отримуємо


В 
В 
В 
В В В В В В 

Характеристичне рівняння має корені:

,

В 

Отже, має місце апериодический перехідний режим.

Визначення постійних. У результаті розрахунку отримані наступні вирази для невідомих:


В 

На цьому етапі система диф. рівнянь записується для моменту часу t = 0 + і після підстановки параметрів з урахуванням рівностей


В 

отримуємо:


В 
В 
В 

Рішення системи дає:


,,,


Для знаходження і продифференцируем перше і третє рівняння системи, запишемо їх при t = 0 + і підставимо відомі величини:


В В В В В 

Потім вирази для струму в індуктивності і напруги на ємності та їх похідні записуються для моменту часу t = 0 +:


В 

Після підстановки отримаємо:


В В В В 

Рішення систем:

,

,


Отримаємо:


В 
В 

Для побудови графіків візьмемо крок:.


В 
В 

Зобразимо графік функції напруги на конденсаторі:

В 
В 

Із системи диф. рівнянь:


В 
В 
В 
В 
В 
В 
В В В В В 

Зобразимо графік функції першого струму:

Із системи диф. рівнянь:

- перше рівняння.

В В В В В 
В 

Зобразимо графік функції третього струму:


В 

Нанесемо всі струми на одну координатну площину:

,

,


В 


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Перехідні струми і напруги на елементах ланцюга
  • Реферат на тему: Розрахунок струму в лінійних проводах і розгалуженої ланцюга
  • Реферат на тему: Параметри ланцюга, визначення напруги
  • Реферат на тему: Розрахунок складного ланцюга постійного струму
  • Реферат на тему: Розрахунок однофазної ланцюга змінного струму