Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей

Реферат Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-педагогічних спеціальностей

матеріалу;

постановки Завдання;

аналізу ходу й результату Виконання Завдання.

Ці уміння формуються в результаті Виконання комплексу взаємопов'язаніх Завдання, что НЕ позбавлено Чисельність живлення:

Як зверни тему курсової роботи?

Яка структура курсової роботи?

Як обгрунтувати Актуальність теми Дослідження?

Як візначіті основні характеристики курсової роботи?

Як Здійснювати роботу з ключовими Поняття за темою Дослідження?

Як оформлюваті текст курсової роботи?

Як представляті Курсова робота до захисту?

Яку ДОПОМОГА надає студенту керівник?

Ці Методичні рекомендації допоможуть студентам У пошуках Відповідей на вказані питання.

Від якісного Здійснення курсової роботи покладів Подалі Успіх у професійній ДІЯЛЬНОСТІ.

Бажаємо Успіхів!


1. Мета та Завдання курсової роботи

Курсова робота з дидактичних основ професійної освіти є дерло дослідніцькою роботів студентов у ціклі психолого-педагогічної підготовкі, яка спрямована на:

індивідуальне Формування професійно-педагогічної складової методологічної компетенції майбутніх вікладачів технічних дисциплін и Забезпечує:

професійну спрямованість їхньої ДІЯЛЬНОСТІ, что віявляється в усвідомленні роли інженера-педагога в Системі вітчізняної професійної освіти, прагненні ознайомитись Із всіма аспектами его професійної ДІЯЛЬНОСТІ, вірнімі рішеннями складаний СИТУАЦІЙ;

уявлення про основні Поняття ї категорії професійної педагогікі, дослідніцьку базу, віді Законів, закономірностей, Принципів, правил, цілей, змісту, методів, форм, ЗАСОБІВ професійної підготовкі и Особливості їхнього врахування во время організації та Здійснення навчально-виховного процесу у професійно-технічних та Вищих технічних НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД;

уміння встановлюваті часові, просторові, причинно-наслідкові та Інші зв'язки между педагогічними об'єктами, Здійснювати аналіз педагогічних процесів та СИТУАЦІЙ на предмет відповідності Основним Вимогами, оптімальності змісту та доцільності Використання ПЄВНЄВ форм, методів та ЗАСОБІВ підготовкі, розробляті Проблемні сітуації та пропонуваті шляхи їхнього Вирішення;

здатність до науково-дослідної ДІЯЛЬНОСТІ, творчого ПОШУК, міжособового Спілкування, рефлексії ТОЩО;

якості Такі, як відповідальність, вінахідлівість, порядність, працьовитість, гуманність ТОЩО;

закріплення знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів, здобутя во время Вивчення навчального матеріалу курсу "Дидактичні основи професійної освіти ", зокрема по вопросам конструювання змісту освіти, врахування Принципів, а такоже різновідів, Переваги та особливая! застосування у професійній школі методів, ЗАСОБІВ, форм теоретичного та практичного навчання, Здійснення ЗАХОДІВ з контролю навчальної успішності учнів та студентів;

поглиблення знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів, здобутя во время Вивчення курсу "методологічні основи професійної освіти" Шляхом ДОДЕРЖАННЯМ цілей та Завдання педагогічної науки, Принципів ее побудова та розвітку, Використання методів науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ,! застосування системного, діяльнісного та других підходів до педагогічних об'єктів, врахування характеристик ОСОБИСТОСТІ викладача технічних дисциплін та особливая розвітку ОСОБИСТОСТІ учня (Студента) професійно-технічних та Вищих Навчальних Закладів;

забезпечення міцної професійно-педагогічної бази для Вивчення дисциплін "Методика ПРОФЕСІЙНОГО навчання: дидактичний проектування", "Методика ПРОФЕСІЙНОГО навчання: основні технології навчання", "креативні технології навчання ", что спрямовані на Формування проектувальної и креативної компетенцій майбутніх вікладачів технічних дисциплін.

Віходячі Із наведеного положення, курсова робота має Забезпечувати:

самостійну роботу над індівідуальною темою;

опрацювання Всього навчального матеріалу з дидактичних основ професійної освіти й теорії та методики виховної роботи у всій его цілісності, наступності, адекватності;

більш поглиблення Вивчення Певного питання (категорії, Поняття) у теоретичності и практичному, минули и сучасности, загальноосвітньому та професійно освітньому аспектах;

Використання навчального матеріалу психології, методологічних основ професійної освіти у якості засоби Вирішення сформульованої проблеми;

наукове Вивчення педагогічного об'єкту, что забезпечується визначеня актуальності Вирішення сформульованої проблеми, розробка категоріального апарату Дослідження та використаних науково-педагогічних методів;

Розвиток розумово операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування), творчого мислення ТОЩО.


2. Тематика курсової роботи

Курсова робота з дидактичних основ професійної освіти є пошуково-дослідною и передбачає Виявлення, обгрунтування та особістісне Ставлення до педаг...


Назад | сторінка 2 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початк ...
  • Реферат на тему: Використання соціально-педагогічних завдань у процесі формування професійно ...
  • Реферат на тему: Технології розробки профорієнтаційної роботи як спосіб підвищення якості пр ...
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік